Energi

Negativt energiutbyte för solceller i Norra Europa

Print Friendly, PDF & Email

Med ett ERoEI1 mindre än 1 så blir nettoenergi2 negativt som utbyte för solceller för regioner norr om alperna. I denna artikel så har Ferroni och Hopkirk kommit fram till ett ERoEI på 0,82 +-15%.
Problemet med alla beräkningar av ERoEI är hur man ska dra systemgränsen. Detta arbete går rätt långt med systemgränsen och inkluderar arbetskostnader, kostnader för att integrera och buffra den intermittent solenergin.
En annan viktig kunskap, är baserad på återvinning av solceller i Tyskland, där ligger livslängden på solceller närmare 17-18 år i stället för 25. Artikeln räknar trots detta med 25 år i stället för 17 år, så då är ERoEI ännu lägre än 0,82. Några andra intressanta uppgifter.

  • Kapacitetsfaktorn under vintern är bara omkring 3%. (här i Sverige är den under detta långa perioder)
  • På vintern så producerar bara solcellerna toppeffekt ungefär 1,7 h i medel per dag, och på sommaren bara 3,3 h. (Vi kommer inte upp till detta heller, vi har det bättre på sommaren)
  • Konsumtionen  av råmaterial för solceller är minst 64 gånger större än för kärnkraft.
  • Tillverkningen av solceller kräver en process med omkring 200 steg, och där varje steg kräver energi.
  • Många farliga kemikalier används under processen som till exempel Kvävetrifluorid, NF3, som enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är 16.600 gånger så potent som CO2.

Källa: Negative energy return of solar PV in Northern Europe | Peak Energy & Resources, Climate Change, and the Preservation of Knowledge
1) ERoEI = Energi ut / Energi in; måste vara större än 1 över lång tid.
2) Nettoenergi = Energi ut – Energi in; måste vara större än 0 över lång tid.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Negativt energiutbyte för solceller i Norra Europa

  1. Så är det nog, fast det hindrar ju ingen affärsman från att sälja produkterna. Jag är översvämmad med reklam från solcellsleverantörer.

Comments are closed.