Ekologi

Allt vi skapat är nu mer än all biomassa på jorden

Print Friendly, PDF & Email

Förra året så blev mängden massa som vi människor skapat större än all biomassa på jorden. Det var 1120 Gt biomassa bestående av den torra vikten av alla växter, djur, bakterier, svamp mm.
Sedan 1900 har vi skapat 1154 Gt bestående av betong, tegel, mm. Och vi lägger på 30 Gt om året. År 1900 var denna bara 3%! av biomassan. Om den ökningstakten kan fortsätta i samma takt skulle vi öka denna massa med 300%, fast jag tror vi inte har energi till detta.

Mänsklighetens fotavtryck.

Källa: Visualizing the Accumulation of Human-Made Mass

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious