Politik

Förstå Ryssland och Putin

Print Friendly, PDF & Email

Här är ett föredrag om Ryssland av finsk underrättelseöverste, Martti J. Kari som är mycket bra och borde ses av många. Föredraget är på finska men det finns en rätt bra översättning på svenska i inställningen. Inspelningen gjordes i december 2018.

 • 0:00 Personlig introduktion
 • 0:57 Statliga, politiska och militära frågor – Hur skiljer sig Ryssland från alla andra länder och varför?
 • 3:04 Rysslands sex skikt i historien: slaviska, bysantinska, asiatiska, kaos, europeiska och supermakt
 • 4:25 Kulturella drag från den mongoliska eran: korruption, grymhet och lögn
 • 6:43 Europas och Rysslands era som supermakt: Peter den store, ett land mellan väst och öst
 • 8:17 Rysslands geografiska natur, 11 tidszoner och platt område i väster
 • 9:03 Tro på ryskhet på tre punkter: ortodoxi, autokrati och folket, narodnost
 • 9:23 Autokrati: en central auktoritär regim
 • 10:30 Autocracy: Tro på en bra tsar och prinsar
 • 11:04 Autokrati: Bojarer mellan folket och ofelbara ledare: Ingen äganderätt, men en äganderätt enligt social status, regler, korruption och nomenklatur
 • 13:38 Autocracy: Boyarer praktiskt taget i ett modernt Ryssland
 • 14:52 Ortodoxi: betydelsen av religion i Ryssland
 • 16:20 Folket: narodnost, nationalitet. Tsaren vet bättre vad som är bäst för folket
 • 17:22 Förmåga att vänta och uthärda lidande och två olika verkligheter, att offra sig till ledaren
 • 19:04 Homo sovieticus – den nya sovjetmannen
 • 20:40 Tron på ryska sammanfattad förr och nu – Har något förändrats?
 • 21:01 ”Lite krig i gränsområdena behövs för att upprätthålla en patriotisk anda” från 1800-talet
 • 21:18 Socialt system – tar emot information i Ryssland från en statlig tv-kanal
 • 22:57 Kremls berättelser: ett belägrat fort, ett konstant krig och en fiende vid portarna
 • 24:57 Kremls neurotiska syn på världsaffärerna bygger på en traditionell och instinktiv känsla av osäkerhet
 • 26:26 Tro på makt och användning av våld: Döv för förnuftets logik, men mycket känslig för maktens logik
 • 27:13 Territoriell utvidgning: rädslabaserad imperialism
 • 28:10 Asymmetry – Information Geopolitics & Information Influence: Distraherar karaktärer som Johan Bäckman bara från verkligt inflytande?
 • 30:00 Rysslands messianska mission och panslavism – Ledarnas kunskap om att rädda Europa
 • 31:18 Ryssarna ser världen genom historien
 • 33:18 Hur ser ryssarna finnar? Bronsryttare – A.S. Pushkin – Det ryska landskapet genom den första dikten som lärs ut för barn
 • 35:11 Rysslands tekniska efterblivenhet genom historien, från fartyg till atombomber till datorer
 • 37:36 Rysk sanning: betydelsen av språk och begrepp, speciellt för lögn och sanning
 • 41:05 Exempel på lögnens och sanningens gränser i ett ryskt narrativ
 • 44:52 Rysslands destabilisatorer i modern tid
 • 45:29 Vad är ryssarna rädda för? Rädsla för inre oroligheter och strävan efter en stark ledare
 • 48:48 Det ryska landskapet genom historia, förändringar och likheter: Tsarryssland, Sovjetunionen, kaos på 90-, 2000-talet
 • 51:46 Homo re-sovieticus under de senaste åren: dyrkan av det förflutna och andra teman av ryskt tänkande idag
 • 55:13 Hur ser Rysslands framtid ut? Fem olika scenarier baserade på historien
 • 55:49 Tro på en bra tsar och prinsar: Rysslands nästa ledare?
 • 58:33 Putins stöd och kommentarer om nationella förhållanden
 • 59:36 Inverkan av online-ungdom på Rysslands framtid

Uppdatering den 25 mars: Här är en liten uppdatering från i mars efter invasionen.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]

Källa: Universitetet i Jyväskylä

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Förstå Ryssland och Putin

Comments are closed.