Energi

Finns alla mineraler för att ersätta fossila bränslen?

Print Friendly, PDF & Email

I detta föredrag av Simon Michaux på GTK som han höll i augusti 2022. Föredraget grundas på hans arbete i en rapport som kom ut i augusti. Han har gått igenom har mycket mineraler som skulle åtgå för en första generation av maskiner för att fånga vind och sol energi, och att ersätta alla transporter med el eller väte.


Föredraget är på ca 50 min och sedan kommer ca 20 min frågor.

Källa: JKMRC Friday Seminars 2022 – Sustainable Minerals Institute – University of Queensland

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious