• Energi

  Lyft blicken – Ifrågasätt den gröna omställningen

  Detta är ett gästinlägg från Stellan Tengroth som skriver på Tillväxt-reflektera. Världen har idag en kraftig slagsida åt det fossila. Av flera skäl måste denna hävas och hos oss i Sverige talas det med en självklarhet om den ”gröna omställningen” med elbilar, vindkraft och fossilfritt stål. Men, lyfter man blicken är det svårt att se att detta är en given, eller ens möjlig, strategi för att rädda civilisationen från att förlisa. Tweet

 • Energi

  Oljetoppen var för fyra år sedan

  Detta är ett gästinlägg av Hans Sternlycke, som han skrev till tidningen miljömagasinet efter att lyssnat på radioprogrammet Klotet. Så över till Hans. Radioprogrammet Klotet har tagit upp det internationella energiorganet IEA:s årliga rapport World Energy Outlook, som presenterades i London 9 november. Där erkänner man nu att Peak Oil inträffade redan för fyra år sedan. Tweet

 • Energi

  Peak Oil och ”The Tipping Point”

  Detta är ett gästinlägg av Mats Larsson som driver Global Energy Transformation Institute och försöker informera om behovet av förberedelser, strategier, handlingsplaner mm för att möta konsekvenserna av Peak Oil. Han har skrivit böckerna ”Global Energy Transformation – Four Necessary Steps to Make Clean Energy the Next Success Story” och ”Overcoming Overuse – Energy Transformation for a World Gone Fad” Så över till Mats. Tweet

 • Energi

  Kan Kärnkraften vara ett alternativ?

  Detta är ett gästinlägg av Claes Erik Trygger om kärnkraften och att många tror att detta är ett alternativ till våra fossila energikällor. Diskussionen blir lätt litet spretig då alla talar i munnen på varandra och om olika saker; jag skulle därför vilja börja med att reda ut dagens situation: uraneldade reaktorer. Några siffror kan klargöra läget (Numbers count!!): Tweet

 • Diverse

  Järnvägstransporter

  Detta är ett gästinlägg från Svenska Järnvägsfrämjandet som har årstämma i Göteborg i helgen. Pressmeddelande Uttalande antaget av Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandets årsstämma i Göteborg 11.4: Sinande olja kräver järnväg Regeringens nyligen lagda proposition för infrastrukturen är ett luftslott, anser Järnvägsfrämjandet. Den bygger på tron att vi ska skall fortsatt kunna köra bil i oförändrad omfattning. Det kommer vi inte att bli möjligt. Tweet