Energi

Framtidens utvecklingsfrågor skiljer sig från gårdagens

Print Friendly, PDF & Email

Detta är ett gästinlägg från Mats R. Larsson grundare och VD för Global Energy Transformation Institute som grundas 2007 av Mats R. Larsson, och som vill öka kunskapen om att vi måste förändra styrningen inom energiområdet och för att transformera sektorn. Så över till Mats

Jag sitter och bläddrar i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens tidning där kammarens VD tar upp frågan om utbyggnad av vägnätet. Han noterar att Sverige mellan 1980 och 2006 har satsat 150 miljarder mindre på investeringar i vägnätet än genomsnittet i Europa och att vi skulle ha 300 mil mer väg idag om vi hade upprätthållit samma investeringstakt per invånare som andra länder i Europa. Vidare tar tidningen upp frågan om att bygga en ny flygplats i Emmaboda som skulle ersätta flygplatserna i Växjö, Ronneby och Kalmar och ge ett större underlag för tillväxt för flygtrafiken. Båda dessa frågor diskuteras baserat på historiska uppgifter och utifrån nuläget inom transportsystemen och det saknas helt resonemang kring vilka faktorer som i framtiden kommer att vara drivande för transportsektorns utveckling.

Det är helt uppenbart att Peak Oil och en förväntad reduktion i tillgången på olja, i framtiden kommer att vara en viktigare begränsning för transportsektorns tillväxt än bristen på infrastruktur. Det är anmärkningsvärt att en viktig regional debatt- och lobbyorganisation, som ägs av näringslivet, inte över huvud taget nämner en förestående förändring av logiken för transportsektorn, eller den inverkan som en reducerad tillgång på olja kommer att få på oljepriser, transportkostnader och möjligheterna att på kort sikt driva en volymexpansion av transportsystemen. Det är självklart att analyser som har genomförts under de senaste åren och som inte tagit hänsyn till det i framtiden förändrade utbudet av olja inte enkelt kan göras om för att inbegripa denna fråga. I dagens debatt måste vi däremot föra in denna fråga som en ny faktor att ta hänsyn till och nämna den som en faktor som till stor del skulle förändra slutsatserna av de analyser som redan är genomförda.

I USA börjar denna fråga tas upp i samhällsdebatten och den går där försiktigtvis under beteckningen ”energy security”. För att inte helt driva vår inhemska debatt i fel riktning måste vi också i Sverige hitta ett sätt att föra in den i det offentliga samtalet och göra människor uppmärksamma på att en ny faktor som kräver uppmärksamhet och förändrade strategier och planer inom olika områden kastar en skugga över den bild de flesta av oss har av framtida samhälls- och ekonomisk utveckling.

Här har ASPO, och analytiker och ledare som Kjell Aleklett, fungerat som en viktig spjutspets som drivit kunskapsutveckling och debatt framåt på en hög nivå. Vi måste ta nästa steg och bygga in insikten om att vi befinner oss i närheten av den globala toppen för oljeproduktionen i våra tankar om och strategier och planer för framtiden. Bara när vi gör detta har vi möjlighet att börja arbeta med den utveckling som är nödvändig för att reducera de negativa effekterna av den minskande tillgång på olja som vi står inför. Förhoppningsvis kommer framtida upplagor av Handelskammarens tidning att ta upp frågan om oljetillgång och oljeprisutveckling som en fråga som är viktigare för framtiden än en utbyggnad av infrastrukturen. Låt oss hoppas att det händer snabbt!

Mats R. Larsson

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Framtidens utvecklingsfrågor skiljer sig från gårdagens

 1. Bra artikel, jag har skrivit till Kammaren och meddelat att detta inlägg ligger här nu.
  En fråga till Mats hur ser du på de tre scenariorna som vi beskriver här på sidan. Risken för att en Systemisk kollaps är kanske inte så stor men den är nog större än att vi kan bortse från den.

  Bengt

 2. Hej Bengt!

  Tack för ditt positiva omdöme om mitt inlägg.

  Din fråga om risken för en systemisk kollaps är viktig och intressant. Jag tror att risken helt och hållet är avhängig av hur myndigheter på olika nivåer lyckas förbereda samhället för en minskad tillgång på olja.

  Om vi väntar med att vidta strukturerade och målinriktade åtgärder på en rad olika områden (en nationell biogasstrategi är en bra början, men definitivt inte tillräckligt i detta avseende) tills oljeproduktionen börjar minska kommer konsekvenserna att bli allvarliga. Om vi saknar en analys av konsekvenserna och om vi inte heller har någon plan för hur vi skall hantera situationen när priserna stiger och volymerna globalt minskar då blir vi tagna på sängen och många kommer att agera irrationellt och improduktivt.

  Om vi å andra sidan öppnar ögonen och förbereder oss så gott det går, givet ett ganska dåligt utgångsläge, förbättrar vi våra möjligheter.

  Dock är Sverige också till extremt stor del beroende av hur omvärlden agerar. Vi kan dramatiskt förbättra våra egna möjligheter att uppnå ett fördelaktigt utfall genom att våra nationella myndigheter också arbetar för att få andra länder att förbereda sig och ta fram planer och strategier för att hantera situationen.

  Kort och gott går det inte att bedöma riskerna för en systemkollaps, eller när en sådan skulle kunna inträffa, utan en bra analys av utvecklingens olika faser.

Comments are closed.