Diverse

Järnvägstransporter

Print Friendly, PDF & Email

Detta är ett gästinlägg från Svenska Järnvägsfrämjandet som har årstämma i Göteborg i helgen.

Pressmeddelande
Uttalande antaget av Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandets årsstämma i Göteborg 11.4:

Sinande olja kräver järnväg
Regeringens nyligen lagda proposition för infrastrukturen är ett luftslott, anser Järnvägsfrämjandet. Den bygger på tron att vi ska skall fortsatt kunna köra bil i oförändrad omfattning. Det kommer vi inte att bli möjligt.

Därför bör inte Förbifart Stockholm och andra motorleder byggas. Anslagen för vägbyggen bör till största delen överföras till järnväg. Infrastrukturinvesteringar skall vara i decennier. Då kan de inte byggas på förutsättningar som snart kommer att försvinna.

Inga bansträckor med i dag låg trafik får läggas ner, utan de måste rustas upp. Vi behöver därtill nya snabba banor för höghastighetståg och starka godstrafikstråk. Botniabanan bör snarast följas av Norrbotniabanan.

Skall vi klara våra transporter i framtiden måste vi bygga så mycket järnväg vi kan. Och det fort. Ju längre vi väntar desto dyrare blir det. Infrastrukturinvesteringar är enormt energikrävande och priset för dem kommer att stiga i takt med oljepriset.

Oljeproduktionen har inte ökat sedan 2005 trots skyhöga priser. I fjol fördubblades priset trots lågkonjunktur. Danmark har ingen olja att exportera 2015 och Norge strax efter. Det är två tredjedelar av vår oljeimport. Till och med IEA, International Energy Agency, varnar för allvarlig energibrist kommande år. Andra forskare har varnat länge. Energigapet kommer inte att kunna fyllas av alternativa drivmedel. Enligt en Chalmersrapport kan de 2030 bara täcka en fjärdedel av bortfallet. Det är inklusive elbilar som det då fortfarande kommer att finnas få av.

e.u. av stämman inskickat av:
Hans Sternlycke
ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

ASPO kan inte mer än att hålla med.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious