• Ekonomi - Energi

    Tre scenarier: del 1

    Linjär nedgång. Det är vanligt att många förhållande har en linjär respons på en påverkan av ett systemet. En ökande befolkning generar en ökning av livsmedels förbrukningen, en minskning av bilparken så minskar förbrukningen av bränsle. Tweet