• Diverse

    Järnvägstransporter

    Detta är ett gästinlägg från Svenska Järnvägsfrämjandet som har årstämma i Göteborg i helgen. Pressmeddelande Uttalande antaget av Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandets årsstämma i Göteborg 11.4: Sinande olja kräver järnväg Regeringens nyligen lagda proposition för infrastrukturen är ett luftslott, anser Järnvägsfrämjandet. Den bygger på tron att vi ska skall fortsatt kunna köra bil i oförändrad omfattning. Det kommer vi inte att bli möjligt. Tweet