• Energi

    Frågor till Folk o Försvar mm

    Detta skickade vi till berörda deltagare på NOG seminariet. Vi i ASPO Sverige ska försöka komma på ”Energiförsörjning och säkerhetspolitik: samband och utmaningar”.  Detta är frågor som vi är mycket intresserade av, och vi vill ha diskussion om detta, då vi ser stora risker för samhället. Och det verkar vi vara ganska ensamma om. Tweet