• Energi

    KVA tror på systemskifte.

    I en rapport som presenteras den 3 maj på KVA. Så här skriver dom i ett pressmeddelande. Efter fem års studier och analyser presenterar Energiutskottet sina slutsatser om energisituationen fram till 2050 i Sverige och världen. Globalt sett beräknas energitillförseln öka från 140 000 TWh till 170 000 TWh, men andelen fossil energi beräknas minska från nuvarande 80 till 54%. Andelen fossil energi, främst kolkraft, har beräknats utifrån att tvågradersmålet ska kunna hållas. Tweet