Energi

KVA tror på systemskifte.

Print Friendly, PDF & Email

I en rapport som presenteras den 3 maj på KVA. Så här skriver dom i ett pressmeddelande.

Efter fem års studier och analyser presenterar Energiutskottet sina slutsatser om energisituationen fram till 2050 i Sverige och världen. Globalt sett beräknas energitillförseln öka från 140 000 TWh till 170 000 TWh, men andelen fossil energi beräknas minska från nuvarande 80 till 54%. Andelen fossil energi, främst kolkraft, har beräknats utifrån att tvågradersmålet ska kunna hållas.
Viktigt är att kunna minska den globala avskogningen som bidrar lika mycket som USAs fossilbränslekonsumtion till atmosfärens ökning av koldioxidhalten. Sverige beräknas minska sin fossilbränslekonsumtion från 33 till 8%. Att Sverige har så låg andel fossil energi i sin energimix ger svenskar och svenskt näringsliv en mycket stor konkurrensfördel i den globala handeln.

Det vore intressant om någon kunde komma dit och få tag på rapporten. För det låter lite för bra för att vara sant, och då brukar det inte vara sant heller, men har dom jobbat i fem år så kanske Peak oil har kommit med i deras analyser, eller så utgår allt i från ett klimatperspektiv och utan att ekonomin finns med i det hela.

Hoppas någon som sagt kan gå och sedan får Globala Energisystem titta på den.

Vid konferensen kommer skrivet materiel att finnas tillgängligt:
1. Statement on energy
2. Energy resources and their utilization in a 40-year perspective up to 2050
3. Om energin 2050, Energiutskottets populärbroschyr
4. Sveriges energikarta om hur energiläget i Sverige kan te sig 2050
5. Uttalande om effektivisering av energianvändningen i Sverige fram till 2050
Dessutom kommer boken ENERGI – MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN, en bok med fakta och frågeställningar från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Vetenskapsakademien att delas ut till deltagarna i konferensen

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “KVA tror på systemskifte.

 1. Ett systemskifte är sannolikt möjligt i teorin. Det som enkelt kan räknas fram i teorin är däremot betydligt svårare att genomföra i praktiken. KVAs forskare kan ju räkna fram att förutsättningarna finns utifrån ett tekniskt perspektiv och utifrån råvarutillgång mm. Därefter brukar man påpeka att det krävs politiska beslut för att genomföra systemskiftet.

  Ett systemskifte av denna omfattning kan inte grundas enbart på tekniska kalkyler och på ett påpekande om behovet av politiska beslut.

  Det krävs en detaljerad strategi som beskriver förändringsbehovet och alternativa vägar framåt område för område. För att få till stånd en sådan strategi krävs analys och en debatt om vilket samhälle vi vill (och vilka alternativ som är möjliga att) skapa för framtiden. För att genomföra systemskiftet krävs planerade och styrda projekt som samordnar insatserna från olika aktörer så att de riktas mot samma mål och att alla arbetar enligt samma plan.

  Global Energy Transformation Institute arbetar med att ta idén om ett systemskifte ett par steg vidare, informera om behovet, men också analysera vilket behov av ”projektledning”, politiska beslut och styrning på olika nivåer som krävs.

  I boken ”Structuring an Energy Technology Revolution” argumenterar professorerna Charles Weiss vid Georgetown University och William Bonvillian vid MIT för att stimulanser på efterfrågesidan inte är tillräckliga, utan ett storskligt projekt krävs. De redovisar också en möjlig struktur i USA för ett sådant projekt. I min bok ”Global Energy Transformation” gör jag en liknande analys som i grunden är applicerbar på alla länder.

  Vi behöver en sådan analys specifikt för Sverige som grundar sig på en analys av utgångsläget som går längre än att säga att vi har ett bra utgångsläge på grund av vår relativt låga användning av fossila bränslen. Inom transportsektorn är vi helt och hållet beroende av fossila bränslen och detta är ett ganska viktigt konstaterande.

 2. Hej Bengt!
  Har tittat på programmet. Sven Kullander en av huvudpersonerna under em är en hängiven förespråkare för mer kärnkraft. Annars verkar laguppställningen för den efterföljande diskussionen närmast vara ett skämt med några undantag:
  Björn von Sydow, f.d. riksdagens talman, akademiledamot
  Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (m)
  Per Bolund, riksdagsledamot (mp)
  LasseGustavsson, generalsekreterare, Världsnaturfonden
  Carl B. Hamilton, riksdagsledamot (fp)
  Lars Löfgren, f.d. dramatenchef, författare
  Camilla Modéer, generalsekreterare

  Häls
  M

 3. Hej Martin
  Jag har tagit ledigt och kommer att gå i alla fall för att få boken, och sedan får vi se om det blir tid för några frågor ser trångt ut.

Comments are closed.