Energi

MP tror på oljeprischock inom 10 år

Print Friendly, PDF & Email

Maria Vetterstrand uppgav i en debatt med Anders Borg i Rapport den 28/4 att vi inom 10 år kommer få en oljeprischock vilket motiverar höjd bensinskatt för att jämna ut prisstegringstakten. Efter detta har Aftonbladet tillsammans med Sifo gjort en undersökning av inställningen till höjd skatt på bensin.

I undersökningen, som genomfördes på onsdagen, intervjuades 1 000 svenskar.  Från svtrapport: ”Frågorna löd: Tycker du att man ska höja, sänka eller låta bensinskatten vara oförändrad? Är frågan om bensinskatt så viktig att du skulle kunna tänka dig att byta block?”

13 % är för en höjning medan 38% vill se en sänkning. 16% är beredda att byta block för att bli tillfredställda i denna fråga medan 79% inte är det.

Självklart ter sig denna fråga inte som någon valvinnare för de rödgröna laget men det är inte nödvändigtvis så att de måste förlora särskilt många röster. Eftersom 13% vill se en höjning medan 38% vill se en sänkning borde nettot röra sig om ca 25% som är för en sänkning. Av dessa är 16% villiga att byta block d.v.s. ca 4% av väljarna blir nettoflödet som kan tänka sig att lämna det lag som vill höja bensinskatten. Alltså egentligen ingen katastrof för en såpass laddad fråga, 1,8 miljoner har skrivt på bensinskatteupproret etc…

Jag tror mp är något på spåren i att det kan vara bra att höja skatten när chansen ännu finns även om jag svårligen kan se hur detta ska kunna påverka beroendet av drivmedel? 49 öre kommer inte göra till eller från i Sveriges konsumtion, det är bara att titta på vad som hände under prisrallyt 2008. Priset var rekordhöga $ 147/fat och ändå var den globala efterfrågan högre än någonsin. Ett halvår senare kostade oljan $ 30 och efterfrågan befann sig i ett lokalt minimum. Vad ska då 49 öre/liter (motsvarande ca $ 7/barrel) göra för skillnad? Tror absolut inte att en ”övergång”, som i sig nästan måste betraktas som hybris, till förnybara drivmedel är lösningen på problemet. När oljan blir dyr blir alla flytande (och gasformiga) drivmedel också dyrare, det är knappast bara i Sverige vi upptäckt att förbränningsmotorer kan drivas av andra drivmedel…

För egen del vill jag beteckna det faktum att att samhället skänker bort denna världens genom tiderna mäktigaste icke-förnybara resurs emot en löjligt låg motprestation, för en katastrof. De energislavar oljan utgör är dessutom de mest mångkunniga och flexibla i apartheidsystemet. En ”elslav” kan inte transportera mig eller min mat utan kan bara arbeta på hemmaplan (där nätet finns), en värmeslav kan inte göra annat än att värma mig om jag råkar befinna mig i närheten. Värmeslaven har nästan alltid tidigare haft epitetet ”förluster” men i.o.m. att vi alla blir klimatsmarta kallas istället värmeslaven för effektivt nyttjande av resurser :D. Om det ens går att kvantifiera värdet på oljan i en social konvention, d.v.s pengar, måste det vara fråga om multiplikation med minst en faktor 100, alltså ca 1 kkr för 1 liter diesel.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “MP tror på oljeprischock inom 10 år

  1. Intressant användning/uppdelning av energislavar i värmeslav, elslav och oljeslav! Den har jag inte stött på tidigare och helt klart sätter den igång tankarna!

  2. Det finns ett begrepp som kallas exergi som anger i vilken grad energiformen kan omvadnlas till mekanisk energi. El värderas då högst, följt av kemisk energi och längre ner värme. Jag ser dock ett stort behov av ett annorlunda begrepp där det framgår att det är svårare att skapa en kWh diesel än 1kWh el.

Comments are closed.