Energi

Frågor till Folk o Försvar mm

Print Friendly, PDF & Email

Detta skickade vi till berörda deltagare på NOG seminariet.

Vi i ASPO Sverige ska försöka komma på ”Energiförsörjning och säkerhetspolitik: samband och utmaningar”.  Detta är frågor som vi är mycket intresserade av, och vi vill ha diskussion om detta, då vi ser stora risker för samhället. Och det verkar vi vara ganska ensamma om.

Vi  har haft 3 inlägg på vår hemsida om olika scenarier som kan uppkomma Post Peak. Och det skulle vara intressant att höra era åsikter om dessa den 18 maj.

De tre scenarier vi har belyst är:

Linjär nergång.

Oscillerande nergång.

Systemisk kollaps.

vi har även haft frågor om Demokrati och Beredskapslager i samband med  Peak Oil och Post Peak.

Skickat till Folk o Försvar, Energimyndigheten, FOI, Anne-Marie Pålsson och Vladislav Savic

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious