Energi

NOG Energiförsörjning och säkerhetspolitik

Print Friendly, PDF & Email

Det har kommit en ny inbjudan till ett intressant seminarium som Folk och Försvar och Nätverket Olja & Gas inbjuder till.  Det skulle vara bra om någon kan gå och ställa några frågor om Peak oil och de olika senariorna som vi beskrivit här. Vi borde ge Energimyndigheten lite hett om öronen, vi har ju aldrig fått några svar från dom, och vad jag kan se så har ingen från myndigheten varit inne på vår hemsida ännu. 

Energiförsörjning och säkerhetspolitik: samband och utmaninga

Tid: den 18 maj 2010, 13.30 – 16.30
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Världens energiresurser är koncentrerade till vissa regioner medan en stor del av förbrukningen sker i andra länder. Sveriges självförsörjningsgrad är inte mer än ca 30 %, vilket gör oss beroende av energitillförsel från internationella marknader. Även om vi vill öka andelen inhemsk och förnyelsebar energi kommer vårt beroende att vara fortsatt stort; särskilt av olja. Utmaningen att utforma en energiförsörjning som är både säker och hållbar är också en viktig fråga för Europeiska unionen.

Obalans i energiresurser och beroendet mellan stater och regioner reser brännande säkerhetspolitiska och energimässiga frågor. Hur möter vi riskerna? Hur påverkar beroendet säkerhetspolitiken? Vilka slutsatser drar våra politiker? Folk och Försvar och Nätverket Olja & Gas inbjuder till diskussion kring risker och utmaningar i framtidens energiförsörjning.

Seminariet är kostnadsfritt. Du anmäler dig via länken:

PROGRAM
Moderator: Lena Bartholdson, bitr. generalsekreterare Folk och Försvar, Ambassadör Mikael Eriksson, energisamordnare UD och programrådsmedlem i Nätverket Olja & Gas

13.30 Välkomna, inledning: Lena Bartholdson, bitr. generalsekreterare Folk och Försvar, Ambassadör Mikael Eriksson, Nätverket Olja & Gas

13.40 Det globala energiberoendet och konkurrensen om resurserna: Staffan Riben, Ordförande i programrådet, Nätverket Olja & Gas, Niklas Granholm, forskare, FOI

14.10 Energiförsörjning och säkerhet i Sverige och vår närmiljö: Urban Bergström, Energimyndigheten, enheten för trygg energiförsörjning, Anne-Marie Pålsson (M), ledamot Utrikesutskottet

14.40 Frågestund

15.00 Kaffe och smörgås

15.30 Utmaningar för framtiden: Vladislav Savic, journalist och författare, Sveriges Radio

15.45 Avslutande diskussion om energipolitik och säkerhet: Anders Karlsson (S), ordförande Försvarsutskottet, Thomas Kåberger, generaldirektör, Energimyndigheten, Anne-Marie Pålsson (M), ledamot Utrikesutskottet, Vladislav Savic, journalist och författare, Sveriges Radio

16.30 Seminariet slut

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious