• Ekonomi - Energi

  Chris Martenson om Peak Oil och inflation.

  En uppdatering om Peak oil från Chris Martenson där han går igenom begreppet nettoenergi. I ett tidigare avsnitt så behandlar han inflation och vad detta är då inflationen börjar stiga igen, kanske inte så konstigt. Peak oil video är på 20 min och finns även som podcast. Delen om Inflation är 29 min och finns också som podcast. Han refererar till The Crash Course som innehåller 26 delar, ett måste för alla som vill försöka förstå den tid vi lever i. Tweet

 • Ekonomi - Energi

  Hur mycket skulder och sämre nettoenergi orkar samhället med?

  Nu har flera stater en skuldsättning som passerat 300 % av BNP. Ländernas statsskulder når svindlande höjder, där USA toppar med över $ 16 trillion dollars (100 000 miljarder kronor) Samtidigt som FED och andra centralbanker eldar på penningmängden för att hålla ned räntan och därmed ränteskulden, för att räntorna ska kunna betalas. Och USA är inte ensamma om detta, utan detta sker i de flesta länder genom centralbankerna. Skulderna i världen har passerat 50 trillion dollar. (350 000 miljarder kronor) Och det fortsätter med 10 tals miljarder dollar per månad och skulden backas inte upp av något annat än…

 • Ekonomi - Energi - Politik

  IEA och oljeskymningen

  Den 5 februari var IEA med Maria van der Hoeven i spetsen här och presenterade rapporten ”IEA Review Sweden 2013” och vi får ett gott betyg av IEA. Slutsatserna är i rapporten är: Sverige har fått en mer resurseffektiv och hållbar energianvändning Sverige har genomfört stora satsningar på förnybar energi och på ökad energieffektivitet Sverige har åstadkommit en kostnadseffektiv utbyggnad av den förnybara energin genom det gröna elcertifikatssystemet Sverige har ambitiösa och långsiktiga mål för att minska koldioxidutsläppen och öka den förnybara energin Sverige har, tillsammans med sina nordiska grannar, fortsatt integrationen av elmarknaden. Tweet

 • Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

  Köttskatt döljer stort problem – vi äter olja!

  Visst det kan vara bra med en köttskatt! Men vad hjälper en köttskatt när vi har ett strukturellt problem med hela livsmedelsförsörjningen inkl avsaknad av krisberedskap. Det betyder att vi står inför en gigantisk utmaning. Att försöka fasa bort vårt nuvarande  oljestyrda industriella kemikaliejordbruk och ställa om till ett hållbart fosilfritt jordbruk! Tweet

 • Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

  ”Etanol bättre än sitt rykte”?

  Ibland blir jag lite förstummad över hur lätt det är att lura Sveriges Television (Svt) och annan media. För några dagar sedan rapporterade Svt och journalisten Karin Axeldotter Olsson att etanol är ”bättre än sitt rykte”. I ett kort inslag i Rapport berättar hon om en skrivbordsstudie som gjorts på KTH/Fores av doktoranden Diaz Batista som studerat 192 artiklar om etanol som entydigt visar att 75 % av dessa talar för etanolen som bilbränsle och minskar utsläppen av växthusgaser. Tweet

 • Ekonomi - Energi

  Myten om alternativa energilösningar

  Jakten på alternativa energikällor är stor, främst för klimathotet men även utifrån energisäkerhet och oberoende. Alternativen kan delas in i två grupper. Substitut för oljebaserade produkter, som etanol, bio diesel, olja från kol och tjärsand, både från biomassa och fosil produkter. Alternativ för elproduktion inklusive lagring av energi, som vind- och vågkraft, solceller, biomassa och batterier. Tweet

 • Energi

  Nettoenergi och ERoEI

  Det finns två viktigt formler i samband med energi från olika energi källor. Nettoenergi är skillnaden mellan energi produktionen och hur mycket energi det går att producera denna mängd. Sedan finns ERoEI eller Energy Return on Energy Invested när detta behandlas på engelska sidor. Tweet