Ekonomi - Energi

Hur mycket skulder och sämre nettoenergi orkar samhället med?

Print Friendly, PDF & Email

Nu har flera stater en skuldsättning som passerat 300 % av BNP. Ländernas statsskulder når svindlande höjder, där USA toppar med över $ 16 trillion dollars (100 000 miljarder kronor) Samtidigt som FED och andra centralbanker eldar på penningmängden för att hålla ned räntan och därmed ränteskulden, för att räntorna ska kunna betalas. Och USA är inte ensamma om detta, utan detta sker i de flesta länder genom centralbankerna. Skulderna i världen har passerat 50 trillion dollar. (350 000 miljarder kronor) Och det fortsätter med 10 tals miljarder dollar per månad och skulden backas inte upp av något annat än vår framtida förhoppning om fortsatt tillväxt av energi m a o högre nettoenergi.

Varenda liten penningskuld, liksom aktier, obligationer och derivat förutsätter en icke ifrågasatt förväntan om exponentiell tillväxt i en ändlig värld. Aktiemarknaden har i sina priser redan bakat in en framtida ökad mängd nettoenergi. Varje steg i riktning mot mer ekonomisk tillväxt bevisar att vi inte förstått vad exponentiell tillväxt betyder och att vi kan bortse från termodynamikens lagar. Dessa verkar inte finnas i sinnevärlden!

Post Carbon (PCI ) har producerat en mycket lärorik och informativ video med titeln: Peak Oil and Economic Contraction,, som försöker förklara varför Business as Usual är över liksom  nuvarande ”tillväxt”-paradigm. Bakom videon, som är på 14 minuter, ligger bl a Chris Martenson och Richard Heinberg.

Videon ger oss en rejäl portion kunskaper om sambandet mellan Energi och Ekonomi. Hur beroende vårt komplexa samhälle är av billig högvärdig energi som olja och att den fortsätter flöda. Utan ännu mer tillflöde av billig energi slutar vårt nuvarande samhälle att fungera. Och det är just tack vare främst billig olja som samhället kunnat växa fram och bli så komplext som det är. Oljan har blivit drivmedlet i vår ekonomi och är garanten för värdet på våra tillgångar i samhället. Det är också oljan som backar upp hela vårt nuvarande penningsystem, sen guldmyntsfoten övergavs 1972, för petrodollarn/oljedollarn.

Se denna video och du blir både klokare och inser att det är dags att se över hur du tillsammans med andra kan bygga upp ett stark lokalsamhälle som kan stå emot en kommande finanskollaps som leder vidare in i en långvarig deflation.

Videon Peak Oil and Economic Contraction visar att sen 2005 befinner oljeproduktionen på en maximal produktionsplatå och nettoenergin av den olja vi får fram blir allt sämre. M a o vi använder allt mer energi för att få fram ny energi. Frågan vi ställs inför är hur mycket energi behöver vi för att hålla igång vårt komplexa samhälle?

Bara för att klara transporter behöver vi få fram tre gånger med energi än vad som går åt, 1:3, Odling 1:5, Hushållet 1:7, Utbildning 1:9, Sjukvård 1:12, Kultur, fritid 1:14.

I videon visas att okonventionell olja som tjärsand, shaleoil och skifferolja inte ger tillräcklig nettoenergi för att nuvarande samhällsfunktioner ska kunna fungera och behållas. När vi inte längre har pengar till energi med hög nettoenergi som olja, så backar vi tillbaka i ”energihierarkin” och börjar använda träråvara. I Grekland och Aten t ex har 10.000-tals träd huggits ned av medborgarna för att användas som bränsle.

Som alltid när Martenson och Heinberg är farten finns alltid de fysikaliska lagar med, som är överordnat allt det vi gör på planeten. ”Energi kan inte skapas eller förstöras” är termodynamikens första lag, som styr vårt samhälle. Den andra lagen slår fast att energi späds ut över tiden och strävar från ordning till oordning. Dessa fysikaliska lagar kan vi enbart anpassa och förhålla oss till! Något som alltför få vill ta till sig och begripa. Det gäller miljöorganisationer, liksom forskare och politiker, för att inte tala om media.

Vårt nuvarande välfärdssamhället förutsätter god och fortsatt tillgång på olja, kol och gas. Bara för att få fram mat till middagsbordet, som ger en kalori, behövs 10 kalorier av energi.

Vi har alltså skapat ett samhälle som ständigt kräver mer mängd olja, gas och kol i en värld som är ändlig!

Detta samhälle ”eldas på” med kapital, sk ”fiatpengar” som inte finns, utan har skapats genom att stater och hushåll ökar på sin skuld. Hela penningsystemet är ett därför ett pyramidspel, där ständigt mer skulder blivit en förutsättning för att kunna betala ränta på tidigare skulder. Världens skuldexplosion har blivit möjlig genom att slopa restriktioner, avregleringar och kontroll av penningmängden i en globaliserad värld. Där banker- och finanssektorn har fått fria händer att efter eget godtycke skapa pengar och elda på en låne- och köpkultur. Samtidigt som de tagits sig rätten att fritt att snickra ihop nya finansiella högrisk produkter, som t ex derivat. I vetskap om att pappa staten täcker upp med skattebetalarnas pengar. Och våra politiker spelar med i detta falskspel då det vet att de inte kommer att drabbas så hårt.

I filmen ställs frågan: Hur mycket skulder orkar vårt samhälle bära?

Den globala skuldbubblan kan inte växa för evigt och när den totala mängden skulder inte längre ökar spricker bubblan för gott. Tillväxtpyramidspelet rasar ihop och resultatet blir en deflationskollaps. Bubblan spricker i spåren av peakoil och en brist på råolja med ett allt lägre energinetto.

Videon avslutas med en uppmaning att det är dags att stanna upp och inse att Business as Usual är över, liksom vårt tillväxtparadigm. Det gäller att snarast att växla över till en realistisk framtid. Ett energisystem som har en framtid. Att börja investera i lokala näringar, bönder, odling och börja ställa om alla aspekter av livet, så att det passar för en lokal energisnål livsstil.

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

5 Comments on “Hur mycket skulder och sämre nettoenergi orkar samhället med?

 1. Mycket bra presentation. Livet på andra sidan Peak Oil är ingen uppoffring som jag ser det, utan mer människo- och naturvärdigt än vansinnesjakten på ständigt mer av mer. Jag är bara rädd att varje dag som går utan kursändring gör omställningen mera smärtsam.

 2. Bra inlägg och som vanligt bra av Heinberg och Martenson. Det som dock sällan berörs är utmaningarna med en omställning av tillväxtsystemet, även om några såsom positivemoney.org försöker i alla fall. De som sitter på den reella makten i systemet gör dock allt för att klamra sig kvar… Celente har t ex en ganska klar uppfattning vad det kommer att resultera i…. Intressanta tider är det!

 3. ”Varenda liten penningskuld, liksom aktier, obligationer och derivat förutsätter en icke ifrågasatt förväntan om exponentiell tillväxt i en ändlig värld.”

  Nej, inte alls. Folk brukar inte fundera särskilt mycket på att de ska få bättre inkomster när de tar lån. Inte banken heller, för den delen. Man kollar om dagens inkomster räcker för att hantera räntor och amorteringar. Apropå små penningsskulder så är ju SMS-lån ofta bara på någon månad – tillväxt hit eller dit hinner bara gör några promille skillnad – vem bryr sig om det?

  ”Varje steg i riktning mot mer ekonomisk tillväxt bevisar att vi inte förstått vad exponentiell tillväxt betyder och att vi kan bortse från termodynamikens lagar.”

  Varför ska vi bry oss om exponentialitet i det här sammanhanget? Vi producerar väl värde så gott vi kan – sen om det är exponentiellt, linjär eller något annat under olika perioder, det kan kvitta. Och termodynamikens lagar är helt fel abstraktionsnivå får att analysera ekonomi.

 4. Hej igen Martin.
  Här pratas mycket om skulder och om problem som uppstår i dess spår. Men där finns andra skulder än de som gäller pengar och det är mänsklighetens stora ”exergiskuld” i relation till naturen som är vår verkliga skuld. Denna skuld går inte att betala med aldrig så mycket pengar och vad värre är: vi kan inte betala den ö h t.
  Här talas om termodynamikens lagar, och innebörden av artikelns helt riktiga utsagor om dessa är att exergi (=resurser) kan bara förbrukas, inte skapas. Detta medför att inom ett givet system – t ex jorden – kan vi bara förbruka den exergi som redan finns där, vi kan inte själva öka resursmängden. Ny exergi kan bara byggas upp via solljus. Systemet fungerar så länge förbrukningen inte överstiger tillförseln.
  Vi människor har nu i tusentals år ”övertrasserat” vårt exergikonto å det grövsta och vad vi än hittar på så kan vi bara spä på detta ytterligare. Endast solen i samspel med naturen kan åter bygga upp detta exergikapatal.
  Naturen är som en stor båt som vi borrat stora hål i, vilket gör att den sjunker. Men vi tror att vi kan fortsätta mede det, vi ser inte att den sjunker och tror att vägen framåt består i att borra ytterligare hål. Men naturens lagar är omutliga, som du säger, och kommer i sinom tid att rätta till brister i systemet. Det är vi som är problemet, men genetiskt inbyggda mekanismer hos oss (”skapelsens krona”) förbjuder att vi ser oss själva på det viset, varför färden mot stupet är oundviklig.

Comments are closed.