Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Shaleindustrin jämförs med bostadsbubblan i USA

Print Friendly, PDF & Email

Ständigt får vi höra och läsa att USA genomgår en energirevolution. Om några år kommer USA att återigen bli världens största oljeproducent och exportör av naturgas, tack vare tekniska framsteg som hydraulisk fracking och horisontell borrning. Enligt olje- och gasindustrin och deras förespråkare, kommer ”fracking” att ge USA energisäkerhet, låga energipriser under överskådlig framtid. Samtidigt som en miljon arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt kommer att skapas.

Vi har god tillgång på naturgas som kan förse Amerika under nästan 100 år, och min administration kommer att vidta alla tänkbara åtgärder för att på ett säkert sätt utveckla denna energi.” säger President Barack Obama

”[Den våg av amerikanska olje – och gasproduktion] är den största förändringen inom energiområdet i världen sedan andra världskriget.” Fatih Birol, chefsekonom på International Energy Agency inom den politiska organisationen OECD.

Och gammelmedia som Bonnier/DN i Sverige är inte sena att hänga på i kölvattnet och upprepa dessa positiva tongångar om, shalegas och shaleoil, utan att reflektera och värdera vad som egentligen driver denna prospektering och utveckling, något vi skrivit om på ASPO Sverige många gånger. DN sponsras av Goldman Sachs.

Media, politiker, energibranschen och framför allt Wall Street fortsätter att pumpa ut mantrat att vi är på väg mot en olje- gasrevolution i USA, som också kommer att erövra världen. Dessutom uppmanas vi att glömma peakoil, då nya tider väntar. Men tänk om tight oil bara är en kortsiktig bubbla och en megahype som drivs framåt tack vare FED:s QE-program och en omfattande påspädning av penningmängden hos den amerikanska bank- och finanssektorn? I likhet med den stora bostadsbubblan i USA?

En liten video som säger mycket om vad som pågår i USA:

Post Carbon Institute (PCI) har producerat en genomarbetad rapport om tight oil: ”Dom säger till oss att vi är på väg mot en olje- gasrevolution, men tänk om det är bara en kortsiktig bubbla? ” Om USA:s möjlighet att bli oberoende av importolja för all framtid skriver PCI:

1. Högproduktiva shaleformationer och fält är ovanliga och utvinningen från borrade brunnar minskar oerhört fort.
2. Eftersom produktionen från allt fler brunnar minskar så fort och många borrningar är fruktlösa tvingas industrin att borra ännu mer för att möta produktionsminskningen.
3. Wall Street storsatsar på skiffergasborrning för att dra nytta av sammanslagningar och förvärv och värdestegring av satsat kapital, vilket resulterar i lägre priser än kostnaden för själva produktionen.

Rapporten är lätt att ta till sig med många grafer och diagram över geografisk spridning och den frenetiska borrningen som pågår för att hålla jämna steg med sinande källor. I en sammanfattning skriver J. David Hughes för PCI:

”USA är ett moget land, när det gäller prospektering av olja och gas. Tidigare otillgänglig skifferolja och skiffergas (tightoil) har blir möjlig att utvinna med ny storskalig hydraulisk teknik med horisontell borrade brunnar. Något som förväntas vända en ångvarig nedgång av den amerikanska olje- och gasproduktionen. Denna produktionsökning är viktig och har gett USA lite andrum.
Trots optimismen från förståsigpåare och myndigheter, att denna teknik kan ge ändlös tillväxt och förebåda en ny era av ”energioberoende”, är den helt obefogad. Det finns inte en chans att USA kommer att bli en betydande nettoexportör av energi. Skälet är enkelt, då fossila bränslen är ändliga och dessa överdrivna prognoser kommer att visa sig vara mycket svåra eller omöjliga att uppnå.

Globala Energisystem i Uppsala har också analyserat tightoil-utvinningen i USA och kommer fram till i stort sett samma slutsats som PCI. Ett andrum på några år, men som mest kanske produktionen kan bli 4 miljoner fat per dag, optimistiskt räknat. Det skulle innebära att USA:s import skulle kunna halveras, men exportör av olja och gas? Glöm det! Shalegasmantrat liknar mest en finansiell börshype fjärran från ett naturvetenskapligt synsätt på utvinning av olja, kol och gas.

Andra inlägg om shalegas på ASPO Sverige:

Shalegas i USA är en dot.com-bubbla!

Fracking olönsam: lite nettoenergi – stora metangasutsläpp!

 

Bloggen Cruel Crude har skrivit många inlägg om tight oil ochfracking:

http://www.peak-oil.se/2012/02/robert-howarth-om-skiffergasens.html

http://www.peak-oil.se/2011/11/har-jp-morgan-fattat-energi-galoppen.html

http://www.peak-oil.se/2012/11/en-bubbla-ar-en-bubbla-som-ar-enbubbla.html#uds-search-results

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

5 Comments on “Shaleindustrin jämförs med bostadsbubblan i USA

 1. Teknikutvecklingen, uppskalningen och logistikförbättringen av shale-produktionen fortsätter. Bland annat:

  * Man har nu börjat borra åt flera olika håll på samma borrplats med samma rigg. Det minskar förstås kostnader och utrustningsbehov.
  * Tiden från första borrning till produktion har minskat med hälften (till 90 dagar) på ett år.
  * Man förväntar sig att kostnaderna per brunn är 5-10% lägre i slutet av det här året.

  Vi är bara i början av en helt oerhörd utvecklingskurva. Det går ännu inte att förutse var begränsningarna finns och alla estimat kan förväntas vara för konservativa. Vidare – oerhörda mängder pengar injiceras i shale-områden när royalties betalas ut till markägare. Bara i Texas betalas cirka $40 miljoner per dag ut. Sen skapas det bland annat ”sandmiljonärer” av landägare som har bra fyndigheter av fracking-sand. Tillochmed fattiga bönder i Indien tar del av boomen genom att odla guar-bönor:
  http://www.nytimes.com/2012/07/17/world/asia/fracking-in-us-lifts-guar-farmers-in-india.html?pagewanted=all&_r=0

 2. Jadu Jeppen….Visst är världen fantastisk, och du är en av de få som ser den :)

 3. Detta inlägg var bland de bästa du skrivit Jeppen! Klart relevanta aspekter av teknikutveckling du nämner. Intressant också om efter på på guar och vad det gjrot för fattiga jordbrukare. Du ahr dock fortfarande endel kvar att bevisa innan jag tror på en revolution. Somd et sett ut hittills har detta följt exakt samma mönste rsom alla bubblor. Massor av rykten florerar, ingen vet varifrån de härstammar, det finns mycket pengar att tjäna på att ”investera” tidigt innan ”revolutionen” tar fart, lärkurvan ser fantastiskt lovande ut, etc.?

  Tittar man lite mer cyniskt på det, vem kan dra nytta av ryktesspridning enligt ovan?

 4. Tack, Gustav. Visst är det intressant att jag har 1-4 och därmed dold kommentar nu? Det säger en del… :-)

 5. Jeppen:

  Smaken är som röven, klöven. Jag tror du skulle få bättre genomslag om du hade siffror över hur mycket produktionen ökar genom att man borrar åt olika håll vid samma hål? Finns det också sådant som talar emot att detta höjer produktionen? Detta är inte rocket science, har man försökt denna idé tidigare? Vad är det som talar för att vi befinner oss tidigt i lärkurvan? Finns det intressen som vill påskina att så är fallet?

Comments are closed.