Ekologi - Ekonomi

Framtidsscenarier – grönt hopp eller brun dystopi?

Print Friendly, PDF & Email

SEI har i dag ett seminarium med Kjell Aleklett, Karl Hallding och Johan Rockström på Kungliga vetenskapsakademin, mellan 09:30 – 12:00 som sänds direkt. Sveriges Radio P1 och programmet Klotet har även ett program om detta som sänds i P1 onsdag kl 13.20, repris torsdag kl 19.03 och natten mot fredag kl 01.03.

Framtidsscenarier – grönt hopp eller brun dystopi? (1:47)
Ett scenarie kan vara enligt Karl Hallding:

En möjlighet är att klimatförändringarna går långsamt, men att oljepriserna snabbt stiger. Då kollapsar globaliseringen, det blir för dyrt med flygtransporter, ett mekaniserat fossiljordbruk är inte längre möjligt och massvält hotar.

Ett annat scenario:

Eller så blir det tvärtom, en brun dystopi där istället klimatförändringarna skenar så att kustnära områden dränks, de fattiga får det ännu svårare, och den rika världen bygger höga murar. Skulle oljepriserna skjuta i höjden samtidigt som klimatet löper amok, så väntar den totala sammanbrottet för mänskligheten, ett scenario döpt till ”efter vågen”.

Hur dessa passar in i de tre tidigare scenariona som vi har behandlat är osäkert, då dessa är rena energi och ekonomi scenarier. SEI har även blandat in Ekologi och då är frågan mer komplex. Det kanske är för mycket att försöka bita över hela detta ämnesområde? Att försöka göra scenarier inom området Energi och Ekonomi är nog det viktigaste att försöka göra, då detta kommer att gå snabbast och sedan kommer Ekologin som lök på laxen och gör allt värre.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

8 Comments on “Framtidsscenarier – grönt hopp eller brun dystopi?

 1. Jag tror att detta är något som Oljegruppen bör försöka bena ut under sitt sommarseminarium 2 – 4 juli på Skeppsholmen.

 2. Bengt, håller med! Det blir för komplicerat att lägga till ytterligare en variabel Ekologi, om man ska göra ett begripligt scenarie. Dessutom menar jag som du att det gäller att skilja på orsak och verkan. Där Energi och Ekonomi är orsak och ekologi är verkan.
  Tycker ändå att det är glädjande att SEI och Globala Energisystem försöker skapa en gemensam front för ett opinionsarbete för en omställning. Blev dock lite förvånad över Kjell S:s kommentar kring biogas/energi för jordbruket. Det verkar inte som om han hajat att den mesta fossila energin i det industriella jordbruket går åt för att ta fram konstgödsel och bekämpningsmedel. Inte till transporter och maskiner i jordbruket.

 3. Jag delar Martin Saars uppfattning att ”energi och ekonomi är orsak och ekologi är verkan”. Hur denna kausalitet ser ur har Det Naturliga Steget visat tydligt med sina fyra kretsloppsvillkor. I det globaliserade industrisamhället bryter vi mot dem och skadar därigenom ekologin. Till detta kommer att den enorma tillväxt som möjliggjorts av oljan och krediterna, snabbt har drivit oss över de ekologiska systemgränserna.

 4. Jag förstår inte vem som kan bedriva matfrågan så länge vi har ett ekonomiskt system som måste växa och en riksdag vars valda ”elit” bara pratar tillväxt. Ekonomin kan inte växa utan nya produkter, mer konsumtion och nya skulder. Utan en ökning av nya skulder kommer det snart att saknas pengar till räntan på alla gamla skulder, eftersom alla pengar skapas av räntebärande skulder.

  Det måste ske ett snabbt uppvaknande i den dröm- och fantasivärld som våra folkvalda befinner sig i. Det måste till en samsyn på ekonomi, energi och ekologi, utan skygglappar och egoistiska naiva framtidsvisioner.

 5. Hej Svenne; ”Det måste ske ett snabbt uppvaknande i den dröm- och fantasivärld som våra folkvalda befinner sig i”

  Lite funderingar omkring dina tankar;

  Människan ändras inte särskilt mycket över tid. Det sägs att ”det är nödvändigt för människan att känna sig nödvändig”.
  Vi gör nästan vad som helst för vår egen bekräftelse.
  Jag vill kalla det för ”bekräftelse-girighet”. Mycket vill ha mer. Blir vi bekräftade för något vill vi ha ännu mer för att njuta av bekräftelsens sötma.
  Många har under en längre tid haft möjlighet att med pengar köpa sig denna ”drog”.
  Vi ägnar en stor del av vår tid för att shoppa till oss ett socialt mervärde. Vi har sysslat med detta under så lång tid att det nu är en tradition. Traditioner skapar trygghet, och därför är det ytterst svårt att bryta mönstret även om man innerst inne vet att mönstret är fullständigt ohållbart.
  Detta fenomen / behov av bekräftelse har olika grunder och skapas tidigt i livet.
  En politiker vill också få sin bekräftelse och undviker därför obekväma frågor som kan utgöra hinder för att få slicka i sig en soppa av lovord och bekräftelse.
  Drivkraften för många chefer på marknaden är också att få en duktighetsbekräftelse, och inte sällan hör man dem uttala självberömmande ord.
  Vi har genom den billiga oljans energi under lång tid kunnat bygga upp en materiell och social standard där vi vant oss vid att kunna köpa andras uppskattning.
  Därför kan jag inte se att politikerna har möjlighet att förändra vårt livsmönster.
  Vi kommer att välja den politik som skapar mest förutsättningar för fortsatt köp av socialt mervärde, vilket begränsar en politikers svängrum.
  Som jag ser det måste förändrade tankebanor och värderingar komma från allmänheten genom oppositionsbildande organisationer som i sin tur kan påverka våra folkvalda.
  Det går långsamt, men de förändringar hela samhället står inför kommer allt mer upp på agendan i media, och vi som sysslat med dessa frågor några år kanske har möjlighet att öka våra insatser på informationsområdet.

 6. Tack för din förklaring Bengt, men det stora problemet med vår värld är hur vårt ekonomiska system är konstruerat. Det har bara två lägen, att öka eller kollapsa och i en värld med krympande energitillgångar är en expansion inte längre möjlig. Alltså kvarstår bara kollaps.

  Därför finns det ingen drivkraft som varken kan eller vill förändra något i vårt samhälle förrän efter en kommande katastrof. Då är det alltså bara en fråga om tid. Vad kommer först, kollaps på grund av sinande oljeproduktion eller kollaps på grund av för lite skuldsättning?

 7. Sveriges ledande klimatforkare erkänner Peak oil!
  Kanske är det på väg att bryta igenom och bli ”mainstream”. När så sker kommer informationsbehovet vara stort.
  Enligt Bengts utmärkta förklaring ovan kommer antagligen våra politiker att försöka undvika innebörden av Peak oil efter bästa förmåga.

  Min fråga till Benran är om ASPO-Sverige har har resurser och beredskap att informera t ex kommuner,organisationer och media?

  Måste tillägga att jag verkligen upppskattar det jobb ni gör!

 8. Jag tittar på deras scenarior som mer liknar en matris Klimatförändring på ena axeln och energipris på den andra axeln. Då får dom fyra scenarior:

  1 Brun dystopi, med stor klimateffekt och lågt energipris.
  2 Effekter av översvämning, höga energipriser och stor klimateffekt. Befolkningsminskning från krig och svält. Isolerade områden återhämtar sig
  3 Grönt hopp, liten klimateffekt och låga energipriser. Jämställdhet och grönt handlande.
  4 Är litet snyggt?, höga energipriser och liten klimateffekt. Slut på globalisering, lokal samhället.

  Om vi ser på de två sista scenarierna som vi beskrivit här, så kan dessa två leda till någon av flera av de ovanstående. Det är bara olika namn på samma sak och kryddat med klimathotet.
  Detta är snarare slutstadier på en lång utveckling som vi inte vet hur den ska utfalla. Det intressanta är inte slutstadier utan vägen dit, då detta är förändring och hastigheten på förändringen som kommer att påverka oss mest.
  Om SEI ska kunna forska på dessa saker kanske man måste ha klimatet med som en parameter för att få ekonomiskt stöd, vilket ASPO inte får.

Comments are closed.