Energi

SLU och Energimyndigheten på kollisionskurs

Print Friendly, PDF & Email

Energimyndigheten har slagit upp en nyhet ”Marken räcker till både mat och energi!” från en lobbyorganisation kallad ”World Bioenergy Association”. Är denna artikel vetenskapligt granskat undra vi, eller går Energimyndigheten andras ärenden.Vem står bakom WBA?

Hur är det med myndighetens styrning och interna kontroll egentligen? Är GD Thomas Kåberger medveten om vad som händer på Energimyndighetens hemsida? Det luktar faktiskt industripropaganda och lobbyverksamhet lång väg!

Det blir ännu märkligare om man studerar SLU ”Sinande olja väcker stora frågor” en konferens om Peak Oil, där det i ”rapporten framkommer bland annat att möjligheten att ersätta dagens oljekonsumtion med förnybara alternativ från skogs- och jordbruk är begränsad.”

Har Energimyndigheten blivit en organisation som ska trösta och försäkra att Peak Oil inte kommer att inträffa, att om den inträffar så löser marknaden problemet, och vi kan lugnt luta oss tillbaka och köra på som vanligt, med biooljor, etanol och träbränsle och även äta gott.

Har igen bett Energimyndigheten och SLU om en kommentar på detta, förra gången fick vi bara snömos till svar.

Ny information: Till historien hör att Tomas Kåberger också var ordförande i Svebio en tid, fram till 2008 och att han utnämndes till GD därefter. Detta är väl känt i bioenergins Sverige.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “SLU och Energimyndigheten på kollisionskurs

  1. Du säger att ”Tomas Kåberger också var ordförande en tid, fram till 2008 och att han utnämndes till GD därefter”. I vilken styrelse var han ordförande?

  2. Nu fann jag själv ut att det var för föreningen SVEBIO dvs Svenska Bioenergiföreningen. Det framgår inte av SVEBIOS hemsida om de är medlemmar i World Bioenergy Association (som i sin tur är medlem i International Renewable Energy Alliance).

Comments are closed.