Ekonomi

Utvärdering av Konjunkturinstitutet

Print Friendly, PDF & Email

KI har kommit men en ny analys av konjunkturlägen 2010, fast skuldkrisen sätter sina spår, SvD’s Jacob Bursell har skrivit en artikel om detta, Jacob har förstått detta med skuldkrisen på ett bra sett som inte många andra ekonomijournalister gör.

Ett klipp från pressmedelandet från KI:

Statsfinansiell kris i några euroländer, däribland Grekland, och finanspolitiska åtstramningar håller däremot tillbaka återhämtningen i OECD-området. Den svenska tillväxten dämpas av att BNP-tillväxten i euroområdet blir mycket blygsam de kommande åren. Dessutom finns en stor osäkerhet om vissa länders politiska förmåga att genomföra nödvändiga finanspolitiska åtstramningar. Utvecklingen kan därför bli svagare än prognostiserat.

Detta är nog en viktig mening då vi har mycket skulder som måste bort, och ett oljepris som pendlar mellan 70-80$ fatet beroende på om utsikterna ser bra eller mörka ut, skulle utsikterna ljusna så stiger oljepriset snabbt. KI kallar rapporter prognoser men det är snarare gissningar. Hade dom varit lite seriösa så hade dom gjort scenarier med olika ingångsvärden och sett utfallet. Det skulle vara intressant och se deras bedömning av framtiden om oljeproduktion går ner med 5% år.

Vi ska se hur duktiga dom var våren 2008. Då var deras rubrik ”Global konjunktursvacka men ingen djup nedgång” Hade dom läst lite om oljepriset och dess effekter så kanske detta inte hade blivit deras ledmotiv. Många av problemen fanns med i deras rapport, antal osålda hus i USA, Inflationen inkl energi och mat, TED spread började stiga. Två bilder en från mars 2008 och en från juni 2010.

BNP i valda länder mars 2008
BNP för valda länder juni 2010

Många brukar klaga på att väderprognoserna är dåliga, men denna prognos från KI i mars 2008 var inte bara dålig den var 180° fel, den största konjunkturnergång sedan 30-talet missar dom helt. Läser man lite här på Financial Armageddon på inlägg i mars 2008 så finns många varningar om att det inte stod rätt till i ekonomin.

Så hur många tunnor ger ni Konjunkturinstitutet i betyg!

Vi har tidigare skrivit om orsakerna till krisen förut om någon vill läsa detta.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Utvärdering av Konjunkturinstitutet

  1. När man spår om den ekonomiska utvecklingen måste man samtidigt spå om världspolitiken, energitillgång, naturkatastrofer m.m. men ekonomerna låtsas att inte detta är nödvändigt. Det är ett av budskapen från Nassim Nicholas Taleb’s Black Swan.

Comments are closed.