Energi

Finns det även här en hemlig agenda om Peak oil

Print Friendly, PDF & Email

The Guardian skrev nyligen om att uppgifter om att en rapport om Peak Oil är hemligstämplade i England, på inrådan från bl a BP och hänvisar till IEA som är expert i energifrågor. Men som vi sagt tidigare IEA prognoser är starkt överdrivna.

Speculation that government ministers are far more concerned about a future supply crunch than they have admitted has been fuelled by the revelation that they are canvassing views from industry and the scientific community about ”peak oil”.

Det är även detta som Energimyndigheten säger i vårt land, kan det vara så även här att frågan är så känslig att ingen vill prata om detta. Vi har då aldrig fått ett klart svar från dom utan mer snömos.

Peak oil alarm revealed by secret official talks | Environment | The Observer.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

7 Comments on “Finns det även här en hemlig agenda om Peak oil

 1. Hej Bengt!

  Det kan kännas tröstlöst att gång efter gång be olika myndigheter redovisa sin syn på peakoil och hur man hanterar risker kring en kommande brist på energi, främst olja. Då är det enklare att berätta vad man gör för att trygga energitillgången och bortse från de riktigt svåra frågorna. ”Intet nytt på västfronten” är mantrat. Vi gör vad vi är tillsatta att göra, inget mer.

  Tror att både Energimyndigheten och Krisberedskapsmyndigheten gör ett bra jobb med utgångspunkt från de politiska signaler man får. Inför valet om 25 dagar finns inget politiskt parti som lyft denna ödesfråga och visat politiskt mod och ansvar. Konsekvenserna av peakoil ger inga nya röster. Tvärt om det skulle innebära politisk harakiri.

  Delar din åsikt att en kommande oljebrist är så fasansfull och otäck att man sopar hela frågan under mattan av det enkla skälet att lösningen av energibristen är övermäktig. Då är det bättre att lägga locket på och tillsammans med andra länder dela sorger och bekymmer när de väl inträffar. Så hanterade man finanskrisen 1.0 och så kommer man att hantera postpeak och finanskris 2.0.

 2. Martin;
  Med hjälp av politiker och styrd media lyckas man få de flesta svenskar att leva i en illusion, vilket gör ”Svensson” väldigt glad och förtsätter att låna ännu mer pengar och fortsätter att handla kapitalvaror på kredit.
  Vi är ju fostrade till att lita på myndigheterna och tryggt lagt oss i deras falska och ibland smutsiga händer.
  ”För övrigt anser jag att Sveriges försvar är gott” fortsätter på alla nivåer. Politikerna fortsätter att köpa röster i stor skala för att få leda landet i fyra år. För att nå det målet finns inga gränser i tillvägagångsätt – alla medel är tillåtna.
  Som vi vet fungerar det på grund av att 99% av väljarna inte tar del av internationell media – världsbilden är den de får av Borg, Reinfeldt, Sahlin, Olofsson och Aftonbladet. Jag raljerar lite, men lite åt det hållet är det.
  De flesta är invaggade i en falsk trygghet och man hör allt som oftast ”den enorma teknikutvecklingen kommer att skapa nya bränslen och nya trasportsätt – så har det alltid varit” ved, kol, olja, och nu kommer det ”något annat”.
  Termodynamiken är okänd för de flesta, men vad säger man när även kunniga på detta område menar att Peak oil inte kommer att bli några problem. Det nya modeordet heter ”Omställning”….vi skall bara gå in på ett nytt spår och sedan fortsätter allt som tidigare.”
  Nu tror jag inte att Peak oil blir det akuta problemet, utan ekonomierna. Även om oljepriset skulle bli avsevärt billigare tror jag ändå att vi redan kommit förbi den punkt där ekonomierna kan räddas. Personligen tror jag det kommer att ta 10-15 år innan skuldberget är på en hantarbar nivå och mycket kommer att förändras i samhället under den tiden.

 3. Man kan bara hålla med. Ekonomierna är det första stora problemet, sedan kommer den fysiska oljebristen att slå igenom inom ett par tre år, troligen senast 2013. Priset på den kvarvarande oljan blir ointressant när inte våra pengar fungerar, vad ska vi betala med? Colin Campbell tror att peakoil inträffade redan 2005 och troligen har han rätt. Efter dess har världsekonomins tillväxt bara hållits uppe med hjälp av artificiella metoder.

 4. ”den enorma teknikutvecklingen kommer att skapa nya bränslen och nya trasportsätt”
  Det är en myt att vi har haft en enorm teknikutveckling. Det är i princip bara inom halvledarindustrin som utvecklingen har varit enorm. Tittar vi på all annan teknik, dvs kraftturbiner, förbränningsmotorer, kylskåp etc så räknas förbättringarna i procent, inte i tiopotenser som för halvledarindustrin.

 5. En fråga gällde ju hurivida det finns hemliga agendor eller inte.

  Jag frågar mig vilka politiker som skulle vilja sitta vid makten under kommande mandatperiod om de varit fullt införstådda med vad de sannolikt kommer att ställas inför?

 6. Hej Jörgen!
  Din fråga är befogad, men är det inte så enkelt att flertalet politiker vi har idag är fostrade från vaggan att bli politiker genom släktband och ett väl utbyggt kontaktnät. Dessa politiska broilers i likhet med näringslivsbroilers har en inneboende tro att de är skickade att ratta våra samhällen och styra över folket. Man är en utvald klass som är predestinerade att veta vad som är bra för folket och samhället. Därför hänger de kvar oavsett i vilken riktning och vilka kriser samhället kommer att drabbas av.

 7. Jag kan tänka mig att du har obehagligt rätt Martin.
  Men i så fall betyder det att vi inte har några mängder av politiker som vet ”hur det är egentligen”, men helt sonika låter bli att prata om det.

  Och när det gäller kvarhängandet så kommer vi nog att få se en direkt proportionalitet mellan det och det globala flödet av olja

Comments are closed.