Energi

Olika syn på Peak Oil men samma resultat.

Print Friendly, PDF & Email

Två energi marknadsanalytiker ger sin syn på en kommande prisuppgång på olja men har olika syn på Peak oil.

Rick Rule, grundare av Global Resource Investments, Ltd talar om kraftigt höjda oljepriser inom dom närmaste 5 åren, Charles Maxwell, energi analytiker på Weeden & Co tror priset ligger på $150 fatet år 2015.

Både Rick Rule och Charles Maxwell ser olje användningen som ohållbar, Rule ser mer brist på investeringar och geopolitisk instabilitet, och Maxwell ser mer restriktioner i oljetillgångarna.

Rule ser stora problem med exporten från länder med statliga oljebolag som inte får investeringar.

The consequence of that is that several countries, particularly Mexico, Venezuela, Peru, Indonesia and perhaps Iran, will cease to be oil exporters within 5 years, even if they start spending now, which they aren’t able to do. The impact of that is that as much as 20% of world export crude will come off of export markets and that could lead to a truly precipitous increase in price.

Maxwell gjorde denna förutsägelse i maj som han fortfarande står vid.

Wall Street hasn’t accepted yet that the oil reserves are so limited. I think oil will reach at least $150 a barrel around 2015; it could go to $300 by 2020.

Maxwell tror på Peak Oil mellan 2015 0ch 2020 med en plattå på på 3-5 år och att det blir bättre 2025.

Crigger: When does it start to get better?
Maxwell: By 2025, people will begin to start understanding. They’ll move in the ways that prices suggest they should, and we will have a lot of new alternative energies that have had time to develop.

Detta är ekonomen som talar, inte energiexperten för sanningen är nog att det inte kommer att finnas några alternativ då.

Different takes on peak oil, same result – price spikes predicted | Energy Bulletin.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Olika syn på Peak Oil men samma resultat.

  1. Detta är en intressant diskussion… När man talar om (olje)priser så bör man kanske väga in värdet av pengar, men jag utgår från att dessa herrar diskuterar inflationskorrigerade priser.

    Hursomhelst så delar jag inte visionen om en framtid med mycket höga priser. Sjunkande oljeutvinning leder till en stagnerande ekonomi, och detta kommer ha en dämpande inverkan på priset. Var ligger ”jämviktspriset” mellan den stagnerande ekonomin och den stagnerande utvinningen? Svår fråga. Jag tror något högre än idag, men inte högre än 150$/fat (i dagens penningvärde). Min kvalificerade gissning är att vi kan få se en och annan pris-spik uppemot 150$/fat. Denna kommer att vara under kort tid, utlösa ekonomisk recession varvid priset dämpas på nytt.

  2. Håller med dig Mats, gissar också på i första hand långsamt försämrande ekonomier med en och en annan berg-och-dalbana. Ändå tydlig trend nedåt. Omvänd tillväxt.

    Det är dyrt att gå ifrån en bättre energityp (olja) till en sämre (sol/vind/etanol etc) och tid tar det, under tiden sjunker stadigt taket för vad oljan kan göra för oss.

Comments are closed.