Energi - Sociologi

Lärare och Peak Oil

Print Friendly, PDF & Email

Lärare är en grupp av yrkesutövare som har en viktig och svår uppgift att fylla, och för att förstå vår framtid kommer alla lärare att få en mycket viktig roll och det förstår de nog inte ännu.

Under historisk tid har det alltid funnits en ny och bättre energikälla än den förra. I början var denna process långsam men har accelererat under senaste århundradet då den industriella revolutionen tog fart med kol och sedan med olja. Alla har de senaste 100 åren haft en föreställningen om att ungdomens framtid skulle bli bättre än nuvarande generation, och utbildningsväsendet har förstärkt denna myt. Teoretiska utbildningar har varit legio då nästan alla arbetsuppgifter med praktiska kunskaper har automatiserats eller exporterats med hjälp av billig energi.

Men allt detta är nu på väg att ändras, vi har inte hittat några nya energikällor som kan ersätta de fossila energikällorna som står för drygt 80% av jordens primärenergi. Tillväxten som vi också tagit för givet kommer att brytas, även om alla försöker hålla skenet uppe. En nergång i energianvändningen kommer att följas av en ekonomisk nedgång och därefter av en befolkningsnedgång. Författare som James Howard Kunstler, med ”The Long Emergency”, och John Michael Greer, författare till ”The Long Descent” beskriver båda nedmonteringen av vårt komplexa samhälle och att processen kommer att ta lång tid (den linjära nedgången), detta inte är så säkert, då vi har att göra med komplexa system.

Hur ska vi förmedla detta till våra unga?

Utbildningen har gått från att beskriva hur världen fungerar och hänger ihop och att framtiden kommer att blir bättre, till att mer handla om hur man ska bli en kugge i ett tillväxtorienterat samhälle där självförverkling har blivit viktigt. Lärare har blivit mer specialiserade och har djup kompetens inom specifika områden, men det finns få som förstår de stora sammanhangen i vad som nu sker, där Energi, Ekonomi och Ekologi nu samverkar.

Men allt detta måste nu ändras till att bli en förberedelse för en värld med mindre resurser, om hur arbete, energi och ekonomi hänger ihop, helt enkelt tala om sanningen hur det verkligen ligger till. Utbildningen måste även ändras till att lära ut bortglömda kunskaper och färdigheter som vi i dag köper. Och för att lärare ska kunna lära ut detta till sina elever så måste även lärarna utbildas i dessa svåra frågor. Och troligtvis är alla så specialiserade att det finns väldigt få som kan se hela bilden i vårt dilemma och kunna binda samman punkterna och sedan förmedla detta till dagens och morgondagens unga.

Kan dagens organisationer klara av dessa utmaningar och skulle Friskolor kunna ha större möjlighet att ta till sig nya kunskaper och idéer?

Högskoleverket gör varje år en prognos över framtidsyrken som vi kommenterade i mars 2010, men dessa tankar finns inte med i deras prognoser.

Skolverket har hand om skolorna upp till gymnasiet men finns detta med i deras planer för framtiden.

Detta är inspirerat av ett inägg i Question Everything.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Lärare och Peak Oil

 1. Som jag ser det så är dagens institutioner för utbildning en obehagligt viktig del av det samhällssystem som behövde så mycket olja för att kunna ”utvecklas” till dagens situation.

  Jag menar alltså att utmaningen inte bara består i själva innehållet som ”lärs ut”.

  Den består också i själva idén om ett mäktigt system som tillåts begränsa/styra lärandet.

  Sannolikt har vi inte längre råd att avstå från allt det ”uteblivna lärande” som dagens system producerar. Utan bilig energi blir den sortens fortsatt slöseri skillnaden mellan liv och död för framtidens generationer.

 2. Ett ögonöppnande inlägg! Åtminstone för mig som inte alls tänkt i dom banorna.
  När man i valkampanjen talar om framtidens skola finns inte detta med! Som egentligen är den viktigaste frågan!
  Bra skrivet!

  //august

 3. Svar från Skolverket, ett till snömos svar.

  Jag har tagit emot din fråga rörande hållbar utveckling. Frågor rörande miljö och hållbar utveckling berörs på olika sätt i såväl grundskolans som gymnasieskolas läroplaner och kursplaner. Exakt hur undervisningen ska läggas upp och vilket stoff som undervisningen ska utgå ifrån för att nå de nationella målen är dock en fråga för skolan och lärarna att, tillsammans med eleverna, besluta kring. Du finner läroplaner och kursplaner via nedanstående länkar.

  http://www.skolverket.se/sb/d/468
  http://www.skolverket.se/sb/d/2974

  Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08 – 52733200.

  Med vänlig hälsning

  Upplysningstjänsten vid Skolverket
  Mattias Ahlquist

Comments are closed.