Ekologi - Ekonomi - Energi

Greenpeace slår gröna dunster

Print Friendly, PDF & Email

Vi har gjort en studie av Greenpeace för att se om det finns någon realism i deras analyser av framtiden. Dessa punkterna arbetar Greenpeace med, taget från deras hemsida och vi ska titta lite närmare på varje punkt.

Hejda klimatförändringarna!

Saxat från deras rapport om energi[r]evolution.

Utnyttjandet av den enorma potentialen för energieffektiviseringar reducerar världens totala energibehov från 474 900 PJ/a (Peta Joule per år) 2005 till 478 420 PJ/a år 2050.

Låter inte som en enorm förändring, mot dagens nivå, BAU är i och för sig högre men om man tar med Peak oil i beaktande så är denna nivå helt orealistisk. Se gärna det tre scenariona som vi skriv om.

För att åstadkomma en ekonomiskt stabil tillväxt av förnybara energikällor är det nödvändigt med en balanserad och välplanerad mobilisering av all förnybar teknik. Då olika förnybara energikällor har olika stort stödbehov i övergångsfasen, behövs en avvägning utifrån potentialen hos de olika teknikerna. Man behöver väga in deras faktiska kostnader, möjligheterna till kostnadsreduktioner och den tekniska mognadsgraden.

– Vi måste slå hål på myten att de miljövänliga, förnybara energikällorna inte kan leverera och att de är allt för dyra för att vara konkurrenskraftiga.

Det är ingen myt att ”förnyelsebara energikällor inte kan leverera” för det finns inga alternativ till dagens förbrukning av olja, kol och gas och alla kommer med stor säkerhet att ligga i en kraftig nergång år 2050. Vilka konsekvenser detta får på befolkningen och ekonomin nämns inte, förstår Greenpeace detta och vill man inte prata om detta? Eller är dom inte insatta i frågan?  Greenpeace skulle behöva läsa Utan en masa luft eller ”Sustainable Energy — without the hot air”

Rädda våra hav

Detta som skrivs är lovvärt och viktigt, men återigen med en minskande mängd speciellt olja som påverkar livsmedelssektorn och en ökande befolkning så kan belastningen på haven öka, här finns en stor konflikt.

Skydda skogen

Åter igen lovvärda ord, men det finns stora problem om vi ska öka energiuttaget från biomassa och behålla energianvändningen, se tidigare inlägg om skogsbristen i Europa.

Gynna ett hållbart, GMO-fritt jordbruk

Vi har inte någon åsikt om GMO i sig, men Post Peak så kommer den globala handeln att minska och bli mer lokal och då är det viktigt att grödor är lokala, det kommer inte att finnas konstgödsel eller bekämpningsmedel till överkomliga priser. Detta måste leda till en större variation och lokalt anpassade grödor och då passar inte GMO in.

Eliminera giftiga kemikalier

Detta som skrivs är lovvärt och viktigt.

Avveckla kärnkraften

Om vi ska ha tid att utveckla förnyelsebara alternativ så kanske kärnkraften behövs under en övergångstid. Men nya är inte troligt att det byggs då initialkostnaderna är för höga och med en krympande ekonomi så blir dom framtida intäkterna för små. Till detta ska läggas att Post Peak så finns en klar risk för en systemisk kollaps, vilket inte gynnar stora tunga organisationer.

Nedrusta nu

Detta som skrivs är lovvärt och viktigt. Men risken för konflikter ökar vid resursbrist speciellt inom energisektorn det har vi redan sätt. Antalet stater som fallerar ökar, och det gäller även USA.

Slutsatsen

Slutsatsen blir att Greenpeace inte är så trovärdiga, speciellt inom energi, alternativ och konsekvenser. Det finns ingen tanke på att Peak Oil, eller Peak Coal kommer att ha den största påverkan på framtiden inom de områden som Greenpeace arbetar. Greenpeace är kanske bra på spektakulära aktioner men realistiska lösningar saknas eller är spretiga. Greenpeace är ändock en stor organisation med ”statligt” stöd från Postkodlotteriet så man hade kunnat förvänta sig mer. Men det kanske är så att Greenpeace är en del av etablissemanget och då ställer man in sig i ledet och tror på BAU men hackar lite på skalet då och då.

Riktlinjer för nya förmånstagare från Postkodlotteriet.

Profil på den sökande organisationen:
• Öppen, riksomfattande och verksam i Sverige.
• Etablerad och känd. Verkar på ett trovärdigt sätt inom sitt område. Vår märkning
• Är medlem i FRII och innehar ett s.k. 90-konto.

För nya läsare så kan man börja med Om Peak Oil för att komma igång och förstå vad det handlar om, läs sedan historiken. På vår sida om Nyhetsbreven har vi flera intressanta artiklar om hur Peak oil påverkar Ekonomin, för det är här genomslaget kommer först.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

8 Comments on “Greenpeace slår gröna dunster

 1. Det jag saknar i den här analysen är aspekten om centralmakt kontra lokala ekonomier.
  Green Peace hör hemma i BAU, men inte så mycket på grund av deras bristande analysförmåga som deras tilltro till att det är starka centralmakter som besitter förmågan att hantera framtidens utmaningar.

  Denna avgörande skiljelinje tycks inte vara tillräckligt diskuterad inom ASPO heller.

  Det är t.ex. inte GMO-tekniken i sig själv som utgör stötestenen, utan de politiskt utfärdade rättigheterna för enstaka företag att få blockera växt och djurförädling.
  Privilegier som kunnat utfärdas på grund av en helt orealistisk/felaktig uppfattning om stora företags förmåga att generera hållbar matproduktion i förhållande till de nätverkande små företagens och de lokala ekonomiernas motsvarande förmåga.

  Om centraliseringen av makt och inflytande över jordklotets ekosystem tillåts fortsätta efter Peak Oil så kommer svälten och umbärandena att bli fruktansvärda.
  Men om vi istället identifierar och understödjer de lokala ekonomiernas förmåga att göra det bästa möjliga av varje plats förutsättningar till hållbar välfärdsproduktion, då kan peak oil kombineras med växande global välfärd.

  Så avfärda gärna Green Peace, men inte på grund av deras analytiska förmåga utan på grund av deras tilltro till centralstyrd förvaltning av ekosystemen.

 2. I organisationssverige finns det knappast någon aktör som inte verkar inom de ramar som ”etablissemanget” (den rådande ordningen/samhällskontraktet) ställt upp. Det gäller Greenpeace, Naturskyddsförningen, Jordens Vänner för att nämna några. Den gemensamma nämnaren för dessa aktörer är att verka inom systemet och inte stöta sig med den rådande ordningen och de finansiella krafter som föder dem och oftast gör verksamheten möjlig.
  Jag tror också att det finns ett intresse från etablissemanget att uppmuntra en opposition som går att kontrollera och hålla i schack. Avvikarna blir då en nyttig säkerhetsventil. Eller som Bengt T skriver ”Hackar lite på skalet”.

  Dessvärre finns det idag inga tecken på att etablissemanget/centralmakten vill/kommer att släppa taget och låta de lokala krafterna få utrymme och växa. Tvärtom så ses dessa initiativ som ett hot mot rådande ordning. De lokala krafterna kommer aldrig att få eller tilldeas utrymme utan måste kämpa sig till ett inflytande. Omställningsrörelsen, Omställning Sverige, är ett sådant exempel.

 3. Jag känner mig inte lika konspiratorisk som dig i det här Martin, men bilden av slutresultatet delar jag helt och hållet.

  Hoppfullt är det att centralmaktens destruktiva kapacitet i hög grad är oljedriven. Det vill säga att det kommer bli mycket svårare att upprätthålla lojalitet och förtroende när man inte längre kan leverera de bästa belöningarna.

  Problematiskt är att omställningsrörelsen lika lite som ASPO tycks ha ägnat sig åt den här sortens aspekter och därmed riskerar att gå centralmaktens ärenden utan vara medveten om det.

 4. Men om vi istället identifierar och understödjer de lokala ekonomiernas förmåga att göra det bästa möjliga av varje plats förutsättningar till hållbar välfärdsproduktion, då kan peak oil kombineras med växande global välfärd.

  Jag tror nog att lokal lösningar kan mildra omställningen men jag tvivlar på att detta i sig kan ge en växande global välfärd, kanske för dom som redan har mark och ett fungerande jordbruk med hög grad av självhushållning.

 5. ”Jag tror nog att lokal lösningar kan mildra omställningen men jag tvivlar på att detta i sig kan ge en växande global välfärd, kanske för dom som redan har mark och ett fungerande jordbruk med hög grad av självhushållning.”

  Ditt svar berättar för mig att jag inte lyckats göra mig det minsta förstådd Bengt!

  Om vi håller oss på global nivå så berättar siffrorna att 70% av världens befolkning alltjämnt får sin mat från de lokala ekonomiernas bönder, jägare, samlare och fiskare.

  Den industriella matproduktionen som producerar enligt ”kedjeprincipen”, (i motsats till lokalekonomiernas ”nätprincip”), håller alltså liv i 2 miljarder människor varav 1,3 lider av fetma och annan matrelaterad ohälsa.

  Det är den här delen av matproduktionen som förfogar över ungefärligen alla matrelaterade forskningsanslag varav 80% används till stegen efter själva matproduktionen. Det vill säga den sortens verksamhet som omvandlar mat till de livsmedelsliknande produkter som människorna sedan själva måste distribuera till sina hushåll med så många bilar som möjligt.

  Det enda bekymret med fungerande lokala ekonomier är att de försvårar ansamling av rikedom och välfärd till ett fåtal människor. Följaktligen kan de inte rekommenderas av centralmaktens gynnare.

  Om vi nu fortsätter att låta allt mer av de ekologiska produktionspotentialerna, som idag försörjer 70% av världens befolkning med riktig mat, få koloniseras av de industriella matproduktionskedjorna, i kombination med att dessa får svårare att energiförsörja sina produktionssystem, ja då ser det ganska jobbigt ut.

 6. Hej Jörgen!
  Det var bra att du kom med ett förtydligande. Dessutom tycker jag att det är bra att du trummar på och för fram faktumet att 70 % av jordens befolkning får sin mat från de lokala ekonomierna. Problemet som du lyfter är de 2 miljarder människor i Nord, som fångats in av den industriella matproduktionen och i princip äter olja.

 7. Om vi skulle göra en kalkyl på hela hanteringen Martin, så skulle jag gissa att den mesta oljan går åt när människor försöker tjäna ihop till de pengar det kostar att köpa uppuffad avrens.

  (Avrens är alltså sådant som förr i tiden på sin höjd gavs till hönsen, men som idag säljs med god förtjänst sedan det processats till allehanda frukostflingor eller blandas i maten med reklam om att kroppen mår bra av fibrer.)

 8. Tycker det finns andra mål som är viktigare för ASPO att ta sig an än Greenpeace. De jobbar för en omställning, och har gjort mer för att ställa om Sverige än ASPO gjort hittills i min mening. Se dem som samarbetspartners, inte en orgnaisation att föräljliga och bryta ner vilket denna artikel ger intryck av att försöka göra.

  Greenpeace är en stor internationell organisation med många mål, inte bara att försöka ställa om energisystemet. Ni kan inte räkna med att alla volontärer ska ha stenkoll på allt. Det finns definitivt kunskap om Peak Oil inom Greenpeace. Några exempel.

  http://www.greenpeace.org.uk/blog/about/deep-green-peak-oil-changes-everything-20080804
  http://www.greenpeace.org/canada/en/campaigns/tarsands/

  I möjligaste mån får man säga att Greenpeace pushar för att omställningen skall göras – ASPO beklagar sig mer över att allt kommer att gå åt skogen utan att komma med så många alternativ eller mobilisering av befolkningen för att lösa problemet.

  Varför står Greenpeace på gatan och uppmuntrar folk att ta steget till att ställa om Sverige men ASPO går på konferens efter konferens efter konferens… :)

  My five cents.

Comments are closed.