Sociologi

Bortom förtroende och tillit

Print Friendly, PDF & Email

Nicole Foss (Stoneleigh) på The Automatic Earth har en intressent artikel om relationer, tillit och förtroende. Det är lättare att skapa förtroende i små grupper än för mycket stora samhällen över tiden.

Allt detta behövs för att ett samhälle ska fungera, det tar väldigt lång tid att skapa men det kan också förstöras snabbt, vilket då kan leda till att samhället bryts ner. Ett välkänt exempel är när alla vill ta ut pengarna från en Bank som folk har tappat förtroende för, det blir rusning till banken och banken klara inte detta.

Inom samhällen, leder förtroende till relativt stabila och effektiva institutioner, och stärker utvecklingen av rättsstaten. Rättsstaten innebär att lagen begränsar de mäktiga, och att det finns en rimlig grad av rättslig öppenhet och förutsägbarhet, så att människor är beredda att lita på rättvisa och att den är tillgänglig. I samhället, ger förtroende också politisk legitimitet. Där det finns legitimitet, finns det relativt lite behov av övervakning och tvång. En hög grad av tillit (ända upp till nationella institutioner) är alltså en förutsättning för ett öppet samhälle.

Mellan samhällen tenderar en utvidgning av förtroende horisonten leda till politisk förbund. Större och mer olika grupper känner dig bekväm med starkare band och större ömsesidigt beroende, och är beredda att lämna tidigare konflikter bakom sig. Europeiska unionen, där 25 länder med en mycket lång historia av konflikter har gått samman, är ett utmärkt exempel.

Men alla expansioner har begränsad livslängd, liksom de fördelar de ger. De sår frön till sin egen undergång, speciellt när de förvandlas till en slutlig manisk fas och börja urholka innehållet i sociala strukturer. Institutioner, offentliga eller privata, behålla samma yttre form, men upphör att fungera som de en gång gjorde. Med tiden bli institutioner sklerotisk, likgiltiga, egennyttiga och gisslan för egenintressen, varvid de inte kan reformeras. Institutioner blir bevisligen mindre effektiv, samtidigt som den förbrukar mer och mer av samhällets resurser. Korruption, maktmissbruk, brist på ansvarstagande och förlust av rättsstaten blivit allt mer uppenbart, precis som vi har sett med otillåten avlyssning, extraordinära överlämnanden och många andra åtgärder som undergräver det öppna samhället. När detta händer lever tilliten på lånad tid. Det är mycket tydligt fallet i många utvecklade samhällen idag.

Förtroendet för befintliga organisationsstrukturer försvinna inte över en natt, men vittrar bort när omfattningen av deras korruption avslöjas. Förlusten av förtroendet från högre nivåer i organisationen undergräver samhällets väv av tillit.

I detta läge förlorar samhället en kritisk stöttepelare – den kollektiva tilltron av folket. Styrande institutioner förlora då i legitimitet, då kostnaden för styrning ökar betydligt detta eftersom det inte finns något förtroende kvar, resurskrävande övervakning och tvång utveckla istället. Våra samhällen i den utvecklade världen, där institutionella där förfallet är på god väg, stå nu på randen till en sådan övergång.

Effekten förstärks både inom och mellan samhällen, som ”Oss mot Andra” dynamiken skärps. ”Oss” blir alltmer strikt definieras, och ”Andra” blir en allt mer nedsättande term. Resultatet är uppdelningen mellan olika grupper av människor inom ett samhälle, till exempel organiserade och oorganiserade, de som har och de som inte har, eller olika religiösa och etniska grupper. När det finns en brist på förtroende, och inte tillräckligt med resurser för att uppfylla högt uppdrivna förväntningar, är risken för konflikter mycket hög. Tidigare bildade politiska förbund löper en hög risk för att upplösas eftersom de inte längre stöds av förtroendet. Detta bör EU beakta.

Mellan samhällen, där det redan finns splittrande parametrar, och där det kan finnas en historia av konflikter, ökar risken för konflikter blossar upp igen. Detta är särskilt troligt om samhällen försök att avleda skulden för den situation de befinner sig i gentemot andra nationer.

Vi ser redan tecken på denna växande vrede, och dessa förändringar kommer att inleda att förtroende horisonten krymper. I USA är det Tea Party rörelse det mest uppenbara exemplet, här i landet är det Sverigedemokraterna. Alla större förändring kommer nerifrån och upp, där kraften i uttrycks på ett sätt som antingen stödjer eller undergräver de åtgärder och avsikter de centrala myndigheterna har. Det är även lätt för rörelser som utnyttjar dessa negativa attityder för egen vinning.

Det är viktigt att andra rörelser motverkar dessa negativa krafter på lokal nivå, exempelvis Transition Towns rörelsen är mest känd, men även arbetet med lokala valutor, men det är samma här tillit och förtroende tar tid att bygga upp under svåra tider.

Bearbetad efter ett inlägg på Automatic Earth.

The Automatic Earth: October 1 2010: Stoneleigh Goes on Sale AND Beyond the Trust Horizon.

SvD har en artikel om revisionsjättarna där Finansmarknadsminister Peter Norman anser att förtroendet för branschen är extremt viktigt, detta är ett bra exempel på tillit och förtroende.

– Revisionsbranschen är inte vilken bransch som helst, den är så vital för all näringsverksamhet. Därför är det så ohyggligt viktigt att den här branschen uppbär ett högt förtroende, säger han.

Uppdaterat 21 nov 2010: Svd skriver i dag om hur revisorerna trixar, ”Lägre skatt för topprevisorer” detta leder också till att förtroendet sjunker.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Bortom förtroende och tillit

  1. Om man multiplicerar 50 silverpenningar med 2010 år och årlig inflation kanske slutsumman blir 16 – 2 miljoner?

Comments are closed.