Energi

Energiförsörjningens risker

Print Friendly, PDF & Email

Ett seminarium om hur energiförsörjningen och dess risker kan påverka oss i Sverige från  riskkollegiet som har haft ett seminarie om risker inom energiförsörjning i världen. Finns nu på SvT Play.

Moderator var Anders Wijkman

Energiförsörjningens risker, del 1 – SVT Forum | SVT Play.
Möjligheter för energiförsörjning i ett globalt perspektiv: Thomas B. Johansson
Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv: Sophie Grape och Mikael Höök
Energiförsörjningen i ett övergripande politiskt perspektiv: Sigfrid Leijonhufvud

Energiförsörjningens risker, del 2 – SVT Forum | SVT Play
Vad är risk? Individens och samhällets uppfattning om energiförsörjningens risker: Sven Ove Hansson
Klimatutvecklingen och dess möjliga påverkan av och på energiförsörjningen: Sten Bergström
Energiförsörjningens risker, del 3 – SVT Forum | SVT Play
Riskevaluering och livscykelanalys: Birgit Bodlund
Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar: Gunnar Hovsenius
Energiförsörjningen och miljön: Mikael Johannesson och Mikael Jensen
Energiförsörjningens risker, del 4 – SVT Forum | SVT Play
Energiförsörjningen och människans hälsa. Riskbedömningar under osäkerhet: Mats Harms-Ringdahl
Vilka krav kan/bör ställas på företag, ägare, stat vad gäller säkerhet, ekonomi, ansvar, försäkringar, beredskap för olyckor, konsekvenser utanför landets gränser etc:  Ingvar Persson
Energiförsörjningens risker, del 5 – SVT Forum | SVT Play

Paneldiskussion.

Denna video finns tillgänglig t.o.m. 12 nov 2011

Programet finns här:

Thomas B. Johansson såg att passivhus och sol och vind ska kunna växa och ta över efter oljan.
Anders Wijkman nämnde att priset på solceller har haft en dramatisk prisminskning, jag kan inte riktigt se detta hos några leverantörer av solceller, ett ex Nätanläggning 690 W 42500:- inkl moms. Mycket rör sig om Svenska förhållande och olika risker med olika energisystem, inte så mycket om globala risker förutom klimathotet.

Vi funderar om vi ska gå med i riskkollegiet för att kunna för få mer information, och få upp risker med PO till ytan, hittills har det var klimatet, rätt lokala och på detaljer, ingenting om kopplingen om Ekonomi och Energi.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Energiförsörjningens risker

  1. Bengt, det är nog en riktig väg att gå. Varför inte till en början JO-anmäla Energimyndigheten med avseende på att man inte fullföljer det man är satt att göra?. Det är ju helt uppenbart!

  2. Jo jag håller med, jag har tagit upp detta i styrelsen, men ligger inte detta under JK snarare än under JO. Jag är inte så bevandrad i myndiheterna.

Comments are closed.