Energi

Myten om linjära förlopp.

Print Friendly, PDF & Email

Som vi har skrivit förut så är linjära förlopp inte likartade på båda sidorna om en händelse. Det finns ingen motsvarighet i verkligheten för ett matematiskt förlopp som går från – ∞ till + ∞, det ända vi kan skapa är linjära förlopp inom små intervaller, där utanför så blir resultatet slumpmässigt och oförutsägbart. Inom ett vist område i ekonomi så blir det mer välstånd om man bygger fler hus, men lite utanför detta område så börjar det hända saker, huspriser sjunker, lån blir dåliga, och att bygga hus blir bara en dålig idé. Mer investeringar inom energisektorn genererar mer energi i det linjära området, men utanför generas mindre energi och kan även förstöra hela industrier och ekosystem.
Blandar vi sedan in tiden som en variabel så måste det också finnas gränser där responsen inte längre är linjära utan det blir en helt annat resultat.
Då kommer man in på komplexa, dynamiska system som industrier, ekonomier och samhällen.
Peak oil är ett sådant fall där många tänker sig ett linjärt förhållande när toppen är passerad och vi har fallande produktion med några procent per år. Detta skulle vara idealt och göra att vi kan anpassa oss och skala ner i kontrollerade former.
Men vi kanske tänker fel i detta linjära förhållande. Efter orkanen Katrina fick vissa sydstater i USA problem med bensin leveranserna och resultat blev förödande: samhället slutade att fungera på många nivåer. Här var bristen kortvarig och glömdes snart bort, hade det varit ett längre avbrott då hade det visat sig de vanliga effekterna, extra körning runt efter bränsle, fyllda extrakärl av olika slag, motorstopp på grund av bränslebrist, många som inte kommer till sina arbeten, sedan upplopp, kravaller, plundring, handeln som stannar, begränsningar i resandet, svårigheter att betala för bränsleimport och produktion. Alla dessa störningar gör att efterfrågan inte blir så stor och detta sprider sig tillbaka till oljeindustrin som stannar och inte underhålls. I stället för en nedgång på några procent per år, blir det ett spontant sammanbrott.
Framtiden är helt klart ickelinjär och det gör det svårt att planera, och här gäller även Liebig minimilag för ett komplext samhälle.

Vi skrev om detta i vårt inlägg om De tre scenarierna.

Club Orlov
http://cluborlov.blogspot.com/2010/07/thinking-in-straight-lines.html

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Myten om linjära förlopp.

Comments are closed.