Ekologi - Energi

Olje och spannmålskrisen.

Print Friendly, PDF & Email

Många så kallade experter kommenterar nu livsmedelspriserna på olika sätt, väldigt få ser kopplingen till energi. Vi har en koppling mellan spannmål och vår användning av olja som är 0,6 ton spannmål per ton olja i snitt och har det legat så sedan 1965 till nu.

I en analys som görs här så går ca 8% av värdens primärenergi till  livsmedelssystemet, vilket leder till att vi äter en 1/4 av all olja som produceras.

Om vi nu ligger på en platå och tar hänsyn till den olja som exporteras så ser vi att värdens netto export sjunker snabbt.
Om de stora importländerna* inte gör snabba förändringar i sina livsmedelssystem så står dom för kanske en minskning på 25-35% av deras livsmedelsproduktion under de närmaste 12 åren.

Är detta ett problem för Sverige? eller är det som Energimyndigheten anser om olja gällande livsmedel också, ”De som kan betala får då olja, andra inte.”

Som Paul Chefurka skriver: If you thought climate change was dangerous and urgent, meet its fellow Horseman.
*) USA, Japan, China, Germany, India, South Korea, France, Spain, Italy, Netherlands, Belgium/Luxembourg, Turkey, Thailand, Poland, South Africa and Greece.

The oil-fired, grain-fed global food crisis.

DN tycker man ska investera i livsmedel, inte gör det saken bättre! Även Privata Affärer är inne på detta. FOA verkar förstå lite av vad som pågår.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious