Energi

Vad driver framtidens vägtransporter?

Print Friendly, PDF & Email

Nätverket Olja & Gas presenterar under detta seminarium en uppdatering av status och en översiktlig utblick mot framtida transportalternativ ur ett systemperspektiv och diskuterar vad för möjligheter och hinder de olika alternativen innebär för Sverige och Europa.

Hur påverkas Sverige av omvärlden i form av EU-direktiv, globala marknader och prismekanismer? Och kan initiativ på regional nivå påverka marknaden? Hur kan nationella eller regionala initiativ påverka en marknad som är global? En nyckelfråga är om det är långsiktigt hållbart att en region satsar på flera parallella transportlösningar.

Transportsektorns energianvändning domineras i dag av oljebaserade drivmedel, främst bensin och diesel. Frågor som klimat, den framtida tillgången på olja samt implementeringen av nya EU-direktiv ställer dock transportsektorn inför nya utmaningar i form av att hitta nya transportsystem: drivmedel och fordonstyper. Alternativ till fossila drivmedel finns redan idag och framtidens drivmedelmarknad erbjuder en flora av alternativa drivmedel, t.ex. etanol, FAME, biogas och el. Valet av drivmedel och fordonstekniker medför i sin tur konsekvenser för samhället, ekonomin och miljön. För marknadens olika aktörer, t.ex. fordonstillverkare, drivmedelsproducenter och konsumenter, innebär olika bränslen investeringar i och drift av flera parallella drivmedelsinfrastrukturer. Det finns regionala skillnader liksom skillnader mellan tätort och glesbygd vad gäller förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur. Det finns dock ingen tydlig strategi på hur den framtida drivmedelmixen och fordonsparken i Sverige bör se ut. Och för att transportsystemet ska fungera på lång sikt krävs att ”timingen” mellan teknikutveckling, betalningsförmåga samt lagar och regler överensstämmer.

Talare:

 • Alice Kempe: Energimyndigheten
 • Olle Hådell: Trafikverket
 • Anders Dahl: Göteborg Energi
 • Sören Eriksson: Preem
 • Ej namngiven: SAAB

Seminariet är kostnadsfritt.
Datum och tid: 31 mars 2011 klockan 13.00 – 16.30
Plats: ÅF:s huvudkontor, Frösundaleden 2A, Stockholm
Anmälan: Senast den 25 mars genom att skicka e-post till anmalan@nog.se.

Uppdaterat 2018-03-11: Det finns en bok som behandlar detta.
__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Vad driver framtidens vägtransporter?

 1. Det är en vanlig kommentar när man talar om ”vad skall driva vägtransporterna när oljan sinar”? Underförstått räknar man med ungefär samma transportbehov när oljan blir en bristvara.
  Verkligheten är ju att i takt med minskande oljetillgång och därmed högre pris kommer transportbehovet att minska.
  Vi såg ju vad som hände hösten 2008 och hela 2009. Avsevärt färre långtradare på motorvägarna och arbetslösa chafförer.
  När oljan sinar och blir dyrare avtar också de ekonomiska aktiviteterna och då minskar transportbehovet.
  Vi måste för en ny tidsepok tänka helt nytt. Hur förflyttar vi varor och personer mellan A och B? Det är inte en naturlag att man måste färdas med fordon som idag. Människan har alltid förflyttat sig men inte med fossildrivna fordon som de senaste drygt hundra åren. Det är en parentes i historien.
  När oljan som byggt upp hela det moderna samhället inte längre förmår fortsätta byggandet måste hela samhällssystemet byggas om för att anpassas till att fungera utan denna superenergi som oljan var.
  Men man envisas med att tro att man skall hitta fullgod ersättning för oljan, vilket idag inte finns.
  De olika epokerna, stenåldern, bronsåldern, järnåldern, hade sina specifika förutsättningar, oljeåldern hade sina. Men nu går vi in i en ny epok med nya förutsättningar och det är de vi skall anpassa oss till.

 2. Hej Bengt!
  En bra analys av utvecklingen och de olika epokerna fram till idag. Det som kan bli ett bekymmer är att få kapital och olja att räcka till för den stora omställning till ”det vi ska anpassa oss till”. Allt handlar om hur lång tid vi får på oss.
  De omfattande strukturella förändringar aom väntar som kommer att bli en riktig eklut att gå igenom och då är transporterna inte det stora problemet utan hur vi ska klara matförsörjningen.

Comments are closed.