Ekonomi

ASPO Sverige ställer upp för AP fonderna

Print Friendly, PDF & Email

ASPO Sverige har förstått att Peter Norman, Finansmarknadsminister på Finansdepartementet har haft svårigheter att hitta ledamöter till AP fondernas styrelser vilket SvD skrev om i veckan. Vi i ASPO Sverige’s styrelse ställer härmed upp som kandidater till styrelsearbetet i AP fonderna då vi har en unik kompetens som i dag saknas bland de flesta ledamöterna som lever i en föreställning om att framtiden bara blir bättre.
Vi står idag inför stora utmaningar i framtiden inom energiområdet och de kommande 20 åren kommer att vara helt annorlunda än de historiska 20 åren. Hur AP fonderna ska klara dessa utmaningar har vi inte några direkta svar på, men det är något som styrelsen måste börja analysera inom en snar framtid, ju för desto bättre. Frågor som styrelserna måste ta ställning till är t ex dessa.

  • vilken påverkan har energi på de finansiella systemen?
  • hur kommer AP fonderna att på verkas av utebliven eller negativ tillväxt?
  • finns det några mindre osäkra placeringar inför framtiden?

Peter Norman och Styrelserna i AP-fonderna får alltid kontakta oss om det gäller frågor som berör framtiden för Energi och Ekonomi då vi på ASPO Sverige i dag troligen har den bästa kunskapen inom detta område. Landets egen Energimyndighet har inte denna unika kompetens och förstår inte kopplingen till det finansiella systemet.

Styrelsen

Kopia till Peter Norman och AP-fonderna.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious