Ekonomi

Tillväxtens dilemma i SvT.

Print Friendly, PDF & Email

SvT har haft ett del i programmet Vetandets Värld om tillväxtens dilemma.

Frågan som ställs är: ”Hur ska en ständigt växande världsekonomi rymmas på en planet vars ekologiska gränser redan passerats?Något svar gavs inte, Peter Victor, miljöekonom, York University, Kanada tror att man skulle kunna växla arbetstid mot mer fritid, högre skatter och större välfärdssystem och på då sett få tillväxt men minskat resursanvändning.

För som Johan Rockström säger så har vi inte kopplat låss tillväxten från användningen av fossila bränslen.

Som SvT skriver på sidan: ”Peak oil kommer gissningsvis inträffa inom 5-10 år, om toppen i oljeproduktion inte redan nåtts.”

Programmet sänds i SVT2 27/5, SVT2 28/5 och SVT1 29/5 och på SvT Play ca en månad till.
Det finns mycket mer att läsa här.
Tillväxtens dilemma – vetenskap | svt.se.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Tillväxtens dilemma i SvT.

 1. Visst var programmet bra och jag vet sen min tid på Svt Dokumentär att Jens Ergon fått kämpa för att få producera programmet. Redan för två år sedan diskuterade vi om att göra ett program om forskaren Peter Victor i Canada och hans teorier om arbetstidsförkortning och hållbar tillväxt.

  Och Tim Jackson känner vi till bl a efter hans besök nu i våras i Sverige. Ändå tycker jag att man inte riktigt når pudelns kärna. BNP-tillväxt som vi känner den är en förutsättning för vårt nuvarande ränte- och skuldbaserade ekonomiska system. Utan tillväxt kollapsar samhället och det är ju ngt som Tim J för fram. Och att vi behöver ett nytt ekonomiskt system.

  Sen har vi flummaren och hemmasnickaren själv Claes Eklund, som bara hänger med och definierar sin egen verklighet och knappast förstått hur illa det är ställt och lever i det förflutna långt bort från verkligheten. Han styrka är ju att behaga etablissemanget och sin egen variant på busines as usual. Och får alltid ställa upp som motvikt i publik service! Det sorgliga är att hans tankar och framför allt böcker används på Handels som ekonomisk bibel och där är det ljusår till planetära gränser.

  Sen saknar jag kopplingen tillväxt och energi, främst olja. Att vi lyckats få mer fritid och en sk välfärd beror på billig olja i överflöd efter andra världskriget fram till nu.

  Det är olyckligt att Jens Ergon i sin introduktion till programmet på Svt hemsida svajar på målet om peak oil och inte tillåts? att skriva att peakoil redan inträffat för den lättutvunna crude oil 2006. Officiellt bekräftat av IEA och WEO 2010.

  Nu glider vi in i en tid där vi, enligt IEAs rapport 2010, ska förlita oss på ”icke upptäckta och outvecklade oljekällor”. M a o en stor osäkerhet inför framtiden. Den goda tiden med billig och mkt olja är snart förbi och då kommer vi alla få använda mer tid för att få fram mat och försöka skapa ett anständigt och drägligt liv. Resan in i detta annorlunda samhälle har bara börjat. Jens Ergon på Svt ska ha ett stort tack för att under två år ihärdigt kämpat för att få göra programmet om tillväxt. Inte ens Svt kan i längden förhandla med verkligheten!

 2. Martin;

  Om du inte redan läst denna artikel så skall du göra det. Helt fantastiskt bra tycker jag.

  http://www.theoildrum.com/node/7924#more

  Av: Ugo Bardi

  Ugo Bardi teaches physical chemistry at the University of Florence, in Italy. He is interested in resource depletion, system dynamics modeling, climate science and renewable energy. He works with ASPO (association for the study of peak oil) and he writes on ”The Oil Drum” and in a number of Italian blogs. He has written two books on crude oil, in Italian, and his first book in English is ”The Limits to Growth Revisited” which will be published by Springer in spring of 2011. He lives on the hills of Fiesole, near Florence, Italy.

 3. Men.
  Den som vill se utvecklingen på en fond på någon banks hemsida kan välja att titta på utveckling de senaste 3 månaderna, det senaste året, de senaste 5 åren och så vidare. Med tillräckligt långt tidsspann kan det på samma sätt inte bara vara fråga om avgrundsfall orsakade av Peak Oil, utan även – för den som ännu lever och har hälsan – troligtvis goda nya affärsmöjligheter under nya förutsättningar. En annan viktig variabel är omfattningen av vad som granskas. En enskild lantbruksenhet kan säkert ha en sorts tillväxt även under en losskoppling från oljeberoende process.

  Trots allt, om olja nu är problemet, varför skulle fallet i exempelvis Sveriges ekonomi INTE stoppa på den nivå som gällde i mitten av 1800-talet när oljeindustrin började lyfta? Om någon entreprenör öppnar ett pråmdragarföretag i Göta kanal måste ju den individen kunna ta betalt? Galärer kräver bara mankraft. Sådana måste gå att uppbåda, och så vidare.

Comments are closed.