Energi

Preem känner inte till Export Land Modellen

Print Friendly, PDF & Email

Var på NOG i förra veckan (Nätverket Olja och Gas, startad av Energimyndigheten för 10 år sedan). Ett som vanligt intressant möte, där Preems vd och koncernchef Michael G:son Löw, gjorde några sensationella utspel:1. Att shalegas (skiffergas) kommer att göra USA oberoende av gas och oljeimport. USA kommer dessutom att bli exportör av gas och ”rädda världen”. Vad jag registrerat så sjunker utvinningen dramatiskt när man nu borrar nya hål? Även här verkar man (börsen) tillämpat principen ”lågt hängande frukter”.

2. Ge Preem en möjlighet att borra i Östersjön uppmanar han regeringen och vi har säkrar vår oljekonsumtion 250 000 b/d för lång tid framåt. Titta på Polen och Litauen, som får upp stora mängder olja från södra Östersjön, sa han bl a annat. Hur ligger det till? Finns de geologiska förutsättningarna i Östersjön för Sverige att utvinna olja i Östersjön?

Svar: Tveksamt, Globala Energisystem i Uppsala har svaret!

3. Det råder underskott av dieselbränsle i Europa och ett överskott av bensin på 2 miljoner fat. Han såg framför sig ngn form av köpslående mellan USA och Europa. Inte ett ord om valet och slaget mellan flygbränsle och diesel. Den minsta fraktionen vid raffinering. Det är alltså inte möjligt för raffinaderierna att skifta från bensin till diesel när man crackar råoljan! Här måste man välja. Saken blir ju inte mindre komplicerad av att både Pentagon och den tyska försvarmakten valt ett enhetligt bränsle för sina motorer nämligen – FLYGBRÄNSLE. Det betyder mindre diesel i framtiden! Om detta sades inte ett dugg.
På fråga av mig höll Michael G:son Löw med om att det kommer att bli brist på diesel.

4. Preems vd sa oxå att maximal produktion i världen kommer att toppa på 90-95 milj b/d och att denna nivå kommer att bestå många år framöver. Inte ett ord om att vi befinner oss i peakoil sen 2006 för crude oil och att produktionssiffrorna som idag redovisas t o m innehåller etanol. Begreppet ( PO ) peakoil användes överhuvudtaget inte av de närvarande inkl T Kåberger som tagit skydd bakom rollen som moderator. Ingen ifrågasatte Saudis möjlighet att öka sin produktion om man vill. Ett bra pris på olja + /- 80 dollar per fat. Det behövs för att Saudi ska kunna balansera sin budget. Ingen vill ha ett pris under 35 dollar per fat.

5. Slutligen framhöll Mikael G:som Löw hur duktiga Preem är att producera diesel från tallolja, men att det finns för lite råvaror och att tallojan borde vara skattebefriad.

6. På en fråga från ASPO om hur Preem bedömer att dom kommer att påverkas av Export Land Modellen, så visste inte Mikael G:som Löw vad ELM var och hade inget svar.

7. En fråga till publiken, vad NOG skall utveckla de nästa 10 åren i framtiden, så önskade ASPO att NOG borde kritisk granska rapporter från IEA så att dessa inte köps med hull och hår i landet.

Som sagt så ser NOG på läget!

PS. Eons Gas vd Hans Kreisel var andre talare som entusiastiskt pratade för all form av gas. Hans division inom Eon, 10 personer, har gott och kapital men svårigheter att få igång både distribution och produktion av biogas. Gasprojekten stöter på patrull. Det borde inte vara så svårt att sätta sprätt på lite pengar för egenproduktion inom jordbruket, där Eon Gas får sälja överskottet. Se video på Ställ om Traktor fast i dieselträsket

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

6 Comments on “Preem känner inte till Export Land Modellen

 1. Vill tillägga att jag oxå lärt mig hur man tolkar och berättar om de problem vi står inför de kommande åren. Det uttrycks som ”utmaningar”. Under Mikael H:son Löws 35 min långa anförande användes ordet ”utmaning” minst 10 -15 gånger. Jag tolkar detta att vi har gigantiska problem framför oss, men Energimyndigheten med T Kåberger i spetsen, valde att inte i sak kommentera någonting av värde under hela NOG-seminariet. Inte ens den välkända IEA-grafen från WEO 2010 som visar att underskottet av crude oil från nu och de kommande 20 åren går mot noll, väckte ngt reaktion. Vi ska alltså lita på att ”icke upptäckta och ännu inte utvecklade oljekällor” är en trygg väg att gå!

 2. 1. Shalegas – är inte det en fossil gas som tillför koldioxid som legat lagrad i årmiljoner? Och hur utvinner man den – är det via s.k. ”fracking” som ju är föga miljövänlig?

  3. Crude oil – betyder vadå?

  4. Känns ju tryggt att man inte använder begreppet Peak Oil eftersom väl utvinningen av den först omnämnda Skiffergasen som vår räddning med mycket stor kapacitet att ersätta oljan (ihop med tallolja, etanol å diverse andra saker) är tänkt att utgöra vår energiförsörjning i ett Post Oil-samhälle … Hur det plötsligt gick till att vi hamnar där utan att ens ha passerat en oljeprodukkt… Utvinning ska det va! …oljeutvinningstopp, ja det står höljt i dunkel.

  6. Vad innebär Export Land Modellen?

 3. Jag har full förståelse för att personer från myndighter som Energimyndigheten inte kommenterar vare sig Peak Oil eller Export Modellen. Som myndighet kan man välja strategi och då måste man vara konsekvent:
  Strategi A skulle vara att erkänna riskerna som landet står inför och börja arbeta på dem. Dessa risker inkluderar: peak oil per capita globalt, energiprisernas inverkan på ekonomin ( samprojekt med finansdepartementet?), peak oil netto, peak oil för sverige (export modellen), rättvisa modellen (sverige har använt sin kvot of jordens fossilbränsle), eftersläpnings risker – för lite investering i teknik vind, våg, biogas, etanol osv; riskerna med klimatförändringar och naturkatastrofer på energiförsörjning (japan är väl experter på detta ha ha).

  Strategi B skulle vara att dem ”gör sitt jobb till punkt och pricka som deras chefer – regeringen – diktera”. Detta jobb handlar om att hantera risker när dem dycker upp. Eftersom dom vet mer än regeringen kan dem sjunka in i en bekväm situation där dem undvika det svåraste jobben och hävdar att ”ME NO SEE NO RISK WHAT ME SEE RISK?”. Strategin förresten är en del av vår företagskultur där man pressar vinsterna under året samtidigit som man skjutar ifrån sig allt utom dem riskerna som skriker åt en. Denna kultur pressar på verksamheter till den grad att t.ex. underhåll släper efter på järnvägen, att två byggnadsarbetare dör i månaden, att arbetslöshet hos stora grupper ignoreras. Man kan säga att vår tillväxtkulturen är delvis anledning till att våra myndigheter agera så.

 4. Hej Anders!
  Har svarat på FB men för ordningens skull kommer svaren här oxå:

  Svar 1. Ja på bägge påståendena.

  ‎2. Är den finaste och mest lättutvunna råoljan som idag nästan bara finns från gamla oljefyndigheter i Saudi.

  3.Tycker inte det känns tryggt att man inte erkänner att vi nått en produktions topp, mao en maximal produktioin av crude olja 2006 och resten av oljan troligt vis nu under 2011. Erkänner man inte detta då blir det svårt att hantera konsekvenserna.

  4.6. Exportland – modellen (ELM) innebär att de länder som producerar olja också behöver allt med olja i det eget landet, vilket leder att mängden olja som de förmår exportera minskar. De brinner så att säga från två ändar. Det är vad som redan hänt Egypten och flera andra länder i Mellanöstern. Utan export inga inkomster och subventionerat bröd och det blir upplopp. De som tittat på Exportland-modellen visar att oljan för oss som importerar olja kommer att minska dramatiskt då oljan inte kommer ut på marknaden. 50 % mindre år 2020 och 0 % år 2030.

Comments are closed.