Ekonomi - Energi

Biogas ska ersätta all bensin och olja om 20 år påstår Maud Olofsson! Hjärnsläpp eller …

Print Friendly, PDF & Email

Idag gjorde näringsminister Maud Olofsson ett välkommet men ack så förvirrat utspel om biogas. I TV4 nyheterna kl 11.00. Alliansen satsar 120 miljoner för att möta den stora efterfrågan på biogas. Inte nog med det! Hennes ambition är också att ”göra biogasen effektivare”, (hur det nu ska det gå till) och om 20 år ska biogasen ersätta all olja och bensin på den svenska marknaden.
Hjärnsläpp är ett alldeles för svagt ord i detta sammanhang.

Att biogas skulle kunna ersätta allt fossilt bränsle i Sverige är och förblir endast ett fantasifoster utan bäring i verkligheten. Det verkar som hon redan somnat in och lämnat sin post som kanske den sämsta näringsminister som nånsin innehaft posten.

Biogas eller metangas
, som det egentligen heter, är ett bränsle som har potens och kommer att bli ett bra bidrag till alla de försök som görs idag för att täcka bortfallet av bensin, diesel, fossilgas de kommande 20 åren. För om 20 år kommer vi att ha stort underskott av fossila bränslen enligt Energimyndighetens prognoser. Kanske hälften så mycket som nu.

Här håller jag med Energimyndigheten.

Däremot menar jag att myndigheten inte tar sitt ansvar och aktivt medverkar till att samhället i stort ställer om till mindre mängd fossilt bränsle, utan gömmer sig bakom konstaterandet: att den som har pengar kommer alltid att kunna köpa fossil olja! Vilka signaler sänder detta ut till medborgare och näringsliv? Kan det vara detta som ligger bakom generaldirektör T Kåbergers beslut att slänga in handduken och sluta sitt förordnande?

Vill ändå ge Maudan lite kredit. Hon är på rätt spår. När jag jobbade på SVT och klimatbloggen Ställ om så gjorde vi några reportage om jordbrukets möjligheteratt producera sin egen biogas förutom biogas till över 400 000 bilister! Vi visade hur olika myndigheter och den egna bondekooperationen !? på alla sätt motarbetade en ekobondes försök att producera sin egen biogas. Vi hade t o m en dialog med Andreas Carlgren som lovade att se över den låsning som då och nu förhindrar bönderna att producera egen biogas och leverera överskottet till marknaden. De byråkratiska hindren består fortfarande trots löften om annat från både Eskil och Andreas. Jag undrar om Maud Olofsson känner till detta centerpartistiska haveri!

Som sagt, det är skam för att inte säga en skandal att miljöministern Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson, trots inofficiella löften, inte klarat av att politiskt styra upp Energimyndigheten, Jordbruksdepartement och Trafikverket, så att jordbruket får producera sitt eget bränsle och leverera överskottet till svenska bilister!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

15 Comments on “Biogas ska ersätta all bensin och olja om 20 år påstår Maud Olofsson! Hjärnsläpp eller …

 1. Gick det att jämna vägen för vindkraften skall det gå att jämna vägen för biogasen!

  Jordbrukets eget behov plus 400 000 av dagens bilister, det är en hel del, det borde räcka för att hålla igång det svenska samhällets viktigaste transporter.

  Varför ta i så man spricker med något som kan bli riktigt bra om man tar i på ett realistiskt sätt?

 2. Magnus, du är allt en riktig tvättäkta optimist i alla fall. När jag nämner 400.000 bilar så är det maximal kapacitet från jordbruket i en kalkyl från år 2009. Det är 10 % av den svenska bilparken på 4 miljoner fordon.
  Och inget har hänt sen dess! Utvecklingen har inte ens börjat! Alliansen tycker tydligen att detta inte är intressant! Om jag ska tolka de politiska vindarna rätt. Men du har kanske andra signaler från toppen: m a o moderaterna?
  Som sagt detta är en mindre skandal, som moderater helt verkar strunta i. Eller är det plånboken som ska fortsätta styra Alliansens Sverige?

 3. Bromsklossarna heter skatter och profit! Politikerna letar nu efter ett sätt att lägga på minst 100 % skatter, CO2-skatt och vinst.
  Först när bönderna tvingas leverera gasen till energibolagen som sedan får köpa tillbaka den, efter sedvanliga pålägg av skatter och vinster kommer den att bli godkänd. Men det kommer inte att ske förren dieseln till jordbrukstraktorerna blir en akut bristvara.

 4. Att hålla igång 10% av dagens bilpark räcker mellan tumme och pekfinger för distributionstrafiken, sopbilarna, hantverkarnas skåpbilar, blåljusmyndigheter odyl. Det räcker inte till hemtjänsten, pendlandet, skjuts av barn till vare sig dagis, skola eller fritidsnöjen, semestertrafiken, osv.

  Är 10% allt vi får ger det en väldig röra och folkomflyttning med både övergivna och överbefolkade bostadsområden och småsamhällen i närheten av arbetsmöjligheterna men samhället i stort behöver inte gå under. Det räcker för en viss optimism och då det även finns skogsbiomassebaserade biobränslen, eldrivna transporter från elbilar till tåg och skitdyr bränsleimport finns det hopp om en gradvis omställning över ett par decennier.

  Hoppet ökar om det investeras mer så biogassatsningen är bra men det behövs givetvis mer. Vill man att regeringen skall öka takten är ett sätt att åstadkomma detta att få oppositionen att både sätta press på regeringen och samarbeta med den med att avlägsna hinder för investeringar. Vad som händer när sådant lyckas kan observeras genom klimat och energiuppgörelsen, hade även någon del av oppositionen varit med på den och ställt krav hade vi i dag t.ex. både haft mera biogasinvesteringar och grundarbeten för Oskarshamn 4.

  Ett politiskt problem med den här krisen är att den är så stor att annat måste prioriteras ner. Om pensioner skall sänkas, skatter behållas eller höjas, bidragssystem försämras, statliga verksamheter rationaliseras, osv, så konsumtion styrs över till investeringar behöver i stort sett alla partier vara med på det och propagera för att det är nödvändigt. Inte ens jag och du Martin Saar är överens om att problemen är så stora att det behövs en forcerad övergång till permakultur och byggande av många nya kärnkraftverk, det finns fortfarande problem som uppfattas som större och viktigare.

 5. Alf, det är ganska enkelt att beskatta småskalig biogasproduktion eller annan småskalig energiproduktion. Problemet med att beskatta den är att produktionen har så liten lönsamhet att en beskattning av den skulle slå ihjäl de flesta initiativ och tvinga produktionen att läggas ner.

  Beskattningen av småskalig energiproduktion kommer när samhället är beroende av den och något måste beskattas för att staten skall kunna betala pensioner, skolgång, vård, osv. Det finns inget som garanterar att det ger lika stora skatteinkomster som beskattandet av fossilbränsleekonomin, det borde tvärt om bli en mindre ekonomi med mindre statlig verksamhet. Det som kan rädda detta är om de olika alternativen blir effektivare och därmed billigare, billigare genom subventioner gör ingen nytta för ekonomin i stort.

 6. Alf, din uppfattning att hindren handlar om profit och skatter ligger nog ganska nära sanningen. Det är inte bara politisk oförmåga hos Andreas och Eskil, utan bondekooperationen är också en motkraft för en småskalig biogasproduktion. Dessvärre.
  Eskil E har ju också en stark position inom bonderörelsen. Han sitter verkligen på två stolar och då kanske det är lika bra att ligga lågt och prata bort satsningen på småskalig biogasproduktion för att ligga bra till i de egna leden. Böndernas egna bolag vill självklart tjäna pengar på sina bönder. Det finns många exempel där enskilda bönder motarbetas av de egna, t ex när det gäller utsäde och småskalig ost- och mjölkproduktion.

 7. Magnus, vill bara påpeka att biogas ersätter i första hand bensin som bränsle. För fordon med dieseldrift behövs konvertering som inte är gratis. Därför är det tveksamt om ”distributionstrafiken, sopbilarna, hantverkarnas skåpbilar” etc kan dra nytta av biogasen.
  Diesel kommer snart att bli en akut bristvara. Redan idag räcker inte dieselbränslet inom EU. Som tur är finns ett överskott i USA som kan bytas mot bensin från europeiska raffinaderier.
  Jag håller med dig om att sjukdomsinsikten vart vi är på väg är lika dålig oavsett parti och det om något oroar. Att göra systemskiften smärtfritt tar många många år och vi har dessvärre redan passerat tidpunkten. Nu kommer omställningen ske med kniven på strupen, i ett kaos? och mkt lidande.

 8. Magnus, staten har alltid använt energibolagen som skatteindrivare, officiellt utan ersättning. Energibolagen har tagit ut kostnaden av konsumenten och då vill man inte hantera små ”slattar” som de alternativa energislagen fortfarande utgör oberoende om det gäller bränslen eller el från små vindkraftverk eller elpaneler. Kostnaderna är för stora och profiten för låg om ens någon.
  Dessutom måste allt ingå i det monetära systemet för att uppehålla tillväxten.

  De Big Boss Bestämmer.

 9. I lätt modifierade motorer kan biogasen ersätta nästan all bensin i en bensinmotor, de startas ofta på bensin. Ca 80% av dieseln i en lätt modifierad dieselmotor kan ersättas med biogas genom att den tillförs i luftinsuget och blandningen sedan tänds med en liten mängd diesel eller biodiesel som sprutas in i motorn som vanligt. Bygger man motorn från början för biogas får man dock en effektivare motor.

  Det finns många tunga fordon i form av bussar som går på biogas och en hel del sopbilar och inom ett årtionde kan alla sådana fordon som rullar långa sträckor bytas till nya i takt med att de ersätts och säljs till verksamheter som jobbar med mindre marginaler och sträckor. Detta kräver ingen som helst teknikutveckling, ovanpå det skulle fordon med många stopp och starter kunna återvinna inbromsningsenergi och det kräver en liten teknikutveckling.

  Problemet med att modifiera traktorer för biogas är regelverken och gafflande om vem som skall stå för maskinskadegarantier om traktorer pajar. Det finns som du sa byråkratiska bromsar som man kan misstänka är egenintressen. Å andra sidan har jag svårt att förstå hur småskalig biogasproduktion och användning skulle kunna hota någon annan organisation då den har svag lönsamhet, möjligtvis skulle det vara fråga om konkurrens om statsstöden.

  Jag sitter och funderar på vad som vore en rimlig plan B utgående från mina egna uppfattningar som går lite på tvärs med nästan alla tydliga intressegrupper. Det kan iofs vara en fördel, många heliga kor måste slaktas och detta utan att man väljer fel genvägar, även min egen älskling kärnkraften skulle kunna ta fel genvägar.

  Jag håller med om att omställningen kommer att ske med kniven på strupen, det var därför jag gick med i hemvärnet och har debatterat i åratal på soldf.com, min uppfattning om den troligaste framtiden är mörk. Men även om det är mörkt går det att hitta saker att vara optimistisk om, det kan gå bra, man skall bara inte räkna med att det går bra av sig självt.

 10. Alf, det är bara organisatorisk slöhet, t.ex. telebolagen har inga som helst problem med att få hantering av hundratusentals eller miljoner små slattinkomster lönsam och deras kunder springer dessutom omkring och kräver att avancerad teknik skall funka för att vara villiga att betala mobilräkningen, på detta tjänar även staten moms.

  Däremot är det helt riktigt att profiten är låg, ROI profit är mycket viktigt för att verksamheter skall funka och negativ EROEI tar kål på allt från levande organismer till företag.

 11. Anledning till att det är en hög skatteffekt på diesel o bensin är att det säljs så billigt för vad den gör. Anledning att det är så billigt är att det subventioneras av nedtrykta invånare i producentländer, nästintill slavförhållande från borrhål till macken, och ta gärna en titt på på dem som jobbar i Statoil mackarna…. knappt skulle dem kunna försörja en familj på deras löner.

  Biogas som produceras inom landet av invånare vars slavliknande löner kostar betydligt mer kan inte konkurrera.

  Det är lönnlöst därför att vänta in politiker trots allt snack (jag brukar tolka politiker tvartom numera. Säger Maud att Biogas ska ersätta all bensin och olja om 20 år betyder det att ”Biogas ska inte ersätta det om 20 år)

  Det enda som fungera är att villaföreningen, folk i byn osv slår ihop sig för att få ett eget rötverk byggt och att dem hjälpa varandra med konverteringen av deras bilar. Lokalekonomi helt enkelt.

 12. Stackars, stackars norrmän och deras gästarbetande svenska slavar…

  Slå sig ihop och få ett eget rötverk byggt är ungefär det som görs i många kommuner på kommunal nivå. Problemet är att det är dyrt och komplicerat att få fram renad gas som duger för fordonsdrift. Skall man starta ett grannskapsrötverk behöver man börja med ett enklare mål än att driva bilar, enklast är uppvärming typ matlagning, nästa nivå är mikrokraftvärmeverk som är vanliga i Tyskland. Börjar man med detta och tekniken utvecklas kan man förbättra det vartefter.

 13. Uppenbarligen har regeringen ingen sakkunnig person inom energiområdet. Det skulle kunna förklara kärnkraftentusiasmen hos en del av regeringspartierna trots att OECD/IAEA i sin senaste uranrapport räknar med peak-uran runt 2020.

 14. Magnus, du vet att jag kritiserat Alliansen många gånger. De är alldeles för populistiska och kortsiktiga. Politiken alldeles polemisk utan innehåll. Vilken vind blåser det idag? Och därefter agerar man. Och det är väl alla politikers dilemma. Först gäller det att bli omvald.

  Fick klart för mig hur holistiskt och rätt Maud Olofsson och regeringen tänker kring sänkt restaurangmoms. Man sänker restaurangmomsen för 5400 miljoner kronor (utan att ens sätta mål för åtgärden) och satsar samtidigt 120 miljoner på biogasproduktion.
  Allt hänger ihop. Sänkt restaurangmoms ger mer organsikt material att röta och simsalabim får vi biogas år 2030 som räcker till alla fordon. (Smart, handlingskraftigt och genast känner man sig lugnare inför den hotande energibristen.) Hade regeringen det minsta insikter om allvaret med en kommande brist på energi borde de åtminstone satsat 5400 miljoner på biogasproduktion.
  Håller med Rolle regeringen behöver snarast ”en sakkunnig person inom energiområdet” om det nu hjälper? Annars lär vi få fortsätta med full fart marsch på stället!

 15. Martin, vi har en minoritetsregering och då är det svårare att ta politiska risker, alliansregeringen hade ett högre tempo under förra mandatperioden. Om det skall tas riksdagsbeslut som ger rejäla förändringar behöver något mer parti stödja Alliansen och då resursfrågorna är långsiktiga problem behöver det vara någon form av överenskommelse som har en chans att hålla även efter nästa val.

  Tyvärr vet jag inte vem det går att göra en sådan överenskommelse med. S är splittrade och MP lär kräva en kärnkraftsavveckling och då är det kört med att göra något hyfsat bra av den period med sinande olja som vi har framför oss.

  Skal man göra något rejält är det inte bara fråga om att peta över några miljarder till t.ex. biogas, det behövs så stora investeringar att något annat måste prioriteras ner så mycket att konsumtionen i samhället påverkas. Det är givetvis bra rent resursmässigt men politiskt är det en mycket besk medicin, skulle t.ex. MP våga driva detta i stället för gulligare saker?

Comments are closed.