Ekonomi - Energi - Sociologi

Peak oil och hälsa i American Journal of Public Health

Print Friendly, PDF & Email

I senaste numret av American Journal of Public Health från 1 September 2011, Volume 101, Issue 9 finns 8 artiklar med om hälsovård och vilka effekter Peak oil kommer att ha på hälsa och sjukvård. Tidigare har även BMJ haft en artikel om detta.

De olika artiklarna tar upp dessa ämnen, det går att läsa abstrakten annars måste man köpa dessa. Det är många och viktiga frågor, sjukvård är i dag att betrakta som utan gränser då allt går att göra.

AJPH — Table of Contents (September 1 2011, 101 [9]).
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Peak oil och hälsa i American Journal of Public Health

  1. I find it quite interesting, and heartening, that a main-steam American academic journal would so openly accept peak oil as a reality as then dedicate a whole series of articles to it. Slowly, but surely, peak oil is become more recognized and less of a fringe topic everywhere.

Comments are closed.