Energi

Oljeutvinning vid en världsekonomi i balans betydligt lägre än idag

Print Friendly, PDF & Email

Inspirerad av ett inlägg hos bloggen Cornucopia så återpublicerar vi här en ca 1 år gammal text ur ASPO Sveriges nyhetsbrev. Texten handlar om att byta olja i marken mot papperstillgångar.

Denna text blev ursprungligen publicerad i ASPO Sveriges nyhetsbrev december 2010.

Många som analyserar energifrågor från olika aspekter fokuserar ofta på hur mycket olja världen kan producera. Det är inte ofta man stöter på analyser av hur mycket olja världen vill producera. De flesta analyser man tar del av utgår från att oljeexportörer alltid försöker producera så mycket de kan. Men i ett osäkert ekonomiskt läge så kan man fråga sig om de kommer att vilja det. Det kanske är bättre att spara oljan i marken istället för papperspengar på banken.

Här nedan kommer att anspråkslöst försök till en sådan analys.

IEA’s publikation World Energy Outlook publicerades häromveckan; vi refererar den nedan. Här kan vi läsa att IEA förväntar sig att vissa länder kommer att utveckla ny kapacitet att utvinna olja motsvarande 50 miljoner fat/dag fram till 2035. Förväntad total utvinning 2035 ligger enligt IEA’s prognos på 95 miljoner fat/dag, dvs ca 8 miljoner fat/dag högre än idag. Detta skall ses mot bakrund av att utvinningen från idag existerande fält väntas sjunka med ca 40 miljoner fat/dag. Allt detta enligt ett scenario som IEA kallar ”New policies scenario” som tar viss hänsyn till många länders ambition att begränsa sina CO2-utsläpp.

Inte överraskande är de länder som IEA tror skall öka utvinningen just de länder som redan idag återfinns i listan på oljeexportörer med handelsöverskott. Oljebolagen i dessa länder är uteslutande statliga bolag, så staten torde ha inflytande över de beslut som fattas i de nationella oljebolagen. Mot denna bakgrund kan man ifrågasätta om dessa oljeexportörer är villiga att fortsätta samla papperspengar på hög i utbyte mot deras olja.

De finansiella aspekterna av Peak Oil är sådana att det framtida värdet av ”papperspengar på banken” kan ifrågasättas. Man kan då tänka sig att exportörerna bestämmer sig för att dra ned sin export till en sådan nivå att det precis motsvarar deras import, dvs så att deras ekonomi hamnar i balans, så att de slipper samla på sig ännu mer papperspengar.  Kort och gott: de bestämmer sig för att spara olja i marken istället för ännu mer papperspengar på banken. Hur mycket olja skulle då försvinna från marknaden?

Oljeexportörer med handelsöverskott

Exportörerna i listan ovan har alltså ett samlat överskott på ca 440 miljarder dollar per år. Vid ett pris på 85$/fat så motsvarar detta en oljeexport motsvarande ca 5 miljarder fat/år, ca 14 miljoner fat/dag.  Ca 15% av dagens totala utbud, eller mer än 30% av den totala oljeexporten. Ett sådant bortfall kan inte kompenseras av andra, och skulle leda till ett finansiellt harmageddon, en total slakt på världens finans- och aktiemarknader och en ekonomisk depression av aldrig skådat slag.

Jämförelsen fungerar inte fullt ut, eftersom en minskning av utbudet skulle driva upp priset, och ekvationen skulle därmed ändras. Men exemplet illustrerar att många oljeexportörer skulle kunna dra ned sin produktion och troligen tjäna på att spara oljan i marken istället för att sälja den för papperstillgångar.

Med tanke på att oljan är en icke-förnyelsbar resurs så ligger det långsiktigt i vårt eget intresse att exportörerna gör just detta. Att spara denna ovärderliga resurs i marken istället för att byta den mot papperstillgångar med diskutabelt värde.

/Mats L, ASPO Sverige

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Oljeutvinning vid en världsekonomi i balans betydligt lägre än idag

  1. Kommentar till texten.

    Oljepriset har stigit från 85$ till en bit över 100$/fat sedan texten skrevs. Konsekvensen av ett högre pris är att exportörerna skulle kunna dra ned utvinningen ännu mer; de behöver inte exportera lika mycket för att få en utrikeshandel i balans.

    USA står ensamt för den största delen av allt underskott i den globala handeln. Man kan notera att den här uppskattade oljevolymen som skulle försvinna om exportörerna drog ned sin export till en nivå som motsvarar balans i utrikeshandeln, ungefär motsvarar USA’s import av olja. En viktig förklaring till att USA kan fortsätta med sitt handelsunderskott är att dess valuta dollarn är världens referensvaluta. USA har världens största krigsmakt och står för nästan hälften av världens militärutgifter.

    Mats L

  2. För några dagar sedan meddelade Saudi att man sänker sin oljeutvinning. Motiveringen är att USA genom framgångsrik utvinning av shaleoil klarar en större del av sitt behov. Sanningen är nog den att Saudi inte längre kan hålla uppe sin nuvarande produktionsnivå.
    Saudi har nått maximal produktionsnivå för sin crude oil. Framtiden för USA:s shalegasproduktion står skrivet i stjärnorna. EROEI:n ligger under nivå för vad som anses vara utvinningsbart.

Comments are closed.