Energi

Sverige är inte oberoende av omvärlden.

Print Friendly, PDF & Email

För er som trodde att Sverige på något sätt skulle klara sig opåverkat av Peak Oil, tack vare vår kärnkraft, skogsråvara mm. så är det nyttigt att läsa denna artikel i Svenska Dagbladet. Orderingången i industrin, och i synnerhet exportindustrin, har under februari rasat ordentligt. För hemmamarknaden är nedgången måttlig, 1.1%, men för exportmarknaden är nedgången hela 8.5%.

/Mats Lindqvist, ASPO Sverige

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Sverige är inte oberoende av omvärlden.

  1. Räknar man på biokapacitet per capita så kan man dock konstatera att Sverige är ett av tre rika länder (Finland och Kanada är de andra två) som har absolut störst möjligheter att försörja sig själva. Att Sverige däremot skulle kunna klara sig från ett betydligt sämre ekonomiskt läge är enbart önsketänkande.

  2. Sen är det ju så att om man bor i ett land som har det jävligt pissigt, så kan man ta sitt pick och pack och flytta på sig. Sverige kan inte stå som nån isolerad paradis ö där allt flyter på utan problem medan världens övriga länder har totalt kaos.

Comments are closed.