Energi

Kärnkraftsolyckor är 200 ggr mer vanliga än tidigare uppskattningar

Print Friendly, PDF & Email

Forskare på Max Plank Institutet har beräknat att risken för allvarliga kärnkraftolyckor är mycket högre än tidigare beräkningar och som ligger till grund för hela säkerhetstänkandet för kärnkraften.
Det skulle betyda en olycka på ca 5 000 reaktorår eller en var 10 till 20 år! Att vi nyligen har haft 3 betyder inte att det dröjer längre till nästa gång, ser man på kvalitén på driften i vårt land så kan det mycket väl hända här nästa gång. Och ingen trodde att vi skulle få 3 härdsmältor i Japan.
En enstaka reaktorolycka i västra Europa skulle genomsnittligt beröra 28 miljoner människor med nerfall av ca 40 kBecquerel per m2, detta är gränsvärden som är satta av IAEA.

Severe nuclear reactor accidents likely every 10 to 20 years, European study suggests.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

20 Comments on “Kärnkraftsolyckor är 200 ggr mer vanliga än tidigare uppskattningar

 1. Spännande. (Ja, jag är ironisk.) Och oerhört avancerad beräkning, det där. Fyra härdsmältor, 14500 reaktorår. Klar. Varför bry sig om att tre av härdsmältorna var en enda olycka? Varför bry sig om åldern på reaktorerna och fräschare reaktorers bättre säkerhetssystem? Varför bry sig om Japans speciella förutsättningar vad gäller jordbävningar och tsunamis? Varför bry sig om att man fixar buggar som Fukushima och Tjernobyl exponerat, både i gamla och nya designer?

 2. Jeppen, varför inte börja bry sig mer om de svenska kärnkraftverken, som idag ”hottas upp” utan att man riktigt vet hur det ska gå till. Saknas i många fall dokumentation över hur de är byggda. Bra eller dåligt? Varför inte bry sig om konsekvenserna för 28 milj människor vid enda kärnkraftsolycka i Europa? Varför bry sig överhuvudtaget?

 3. Martin, skojar du? Man bryr sig så extremt mycket att folk dör i drivor pga kolkraft. Det löjligt överdrivna bryendet leder nämligen till extrema byråkratiskt beslutade fördyringar, politisk risk för nedläggning etc vilket hämmar kärnkraft och lämnar fältet öppet för kol och gas. Det ligger rätt mycket tragik i detta.

 4. Hur många miljoner människor berörs av de föroreningar från fossila bränslen som spys ut i atmosfären pga rädslan för kärnkraft?

  Man skulle kunna ha ett Tjernobyl per år och kärnkraften skulle ändå inte komma i närheten av de miljökonsekvenser fossila bränslen orsakar. Varje kolkraftverk av 1GW storleken orsakar under sin driftstid 10 000 för tidiga dödsfall.

 5. Johan eller jeppen: Om du vet att det kommer ske ett totalt haveri i ett kraftverk som ligger inom 5 km från där du och din familj bor. Vill du då att det är ett kärnkraftverk eller ett kolkraftverk?

  Det sker olyckor i något kraftverk förr eller senare. Någon bor granne med detta kraftverk. Det är bara att slå på empatin så inser ni (förhoppningsvis) vad ni kräver av någon annan människa, men inte av er själva.

  Många tycker kärnkraft är bra så länge de slipper bo granne med havererade anläggningar och urangruvor.

  Det som framställer kärnkraft i ännu sämre dager är att kolkraften skulle bli bra mycket bättre om man plöjer ned lika mycket pengar på säkerhet/rening som kärnkraften får.

 6. Kent, om man spenderar lika mycket pengar på säkerhet och rening av fossila bränslen som man gör av kärnkraft så slutar fossila bränslen existerar pga dålig ekonomi. Det är helt enkelt inte realistisk för energikällor med en energidensitet en miljon ggr lägre att kunna vara lika rena. 24 000 kWh per gram har sina fördelar….

  Om jag hade barn skulle jag aldrig någonsin få tanken att bosätta mig bredvid ett kolkraftverk, men jag skulle inte ha några som helst problem att bo nära ett kärnkraftverk. Jag växte upp bredvid ett av europas största dagbrott (AITIK) så jag skulle inte ha några som helst problem med att bo i närheten av en urangruva. Vilken slumpmässig urangruva som helst lär förövrigt varar renare än AITIK helt enkelt på grund av de hårdare kontrollerna som uranbrytning medför.

  Ditt argument kan förövrigt användas mot vad som helst. Byt tex ut kärnkraftverk mot vattenkraftsdam. Ägarna till de 6 miljoner husen som spolades bort under Banqiaoolyckan lär inte varit så förtjust i vattenkraft efter det. Inte heller de anhöriga till de 170 000 som dog. Trots det skulle jag inte påskinna att det är farligt att bo i Luleå eller att det krävs någon särskild brist på empati för att tycka att vattenkraft är en rätt så bra energikälla.

 7. I Storbritannien har man kommit fram till slutsatsen att kärnkraft idag inte är kommersiellt försvarbar:

  ”Storbritannien vill bygga ut sin kärnkraft, men nu menar analytiker att det endast är möjligt om skattebetalarna står för en stor del av de skenande byggkostnaderna.
  Kärnkraftutvecklaren EDF, som är den största operatören i Storbritannien, har höjt kostnaden för att bygga ett nytt kärnkraftverk – från 4,5 miljarder pund till 7 miljarder pund, rapporterar Reuters.

  – Om de senaste kostnadsberäkningarna stämmer så är nya kärnkraftverk inte kommersiellt gångbara i Storbritannien, säger Peter Atherton, analytiker på Citigroup till nyhetsbyrån.

  Citigroup, som är världens största finansbolag, menar också att detta skulle göra kärnkraft till den dyraste formen av elproduktion – till och med dyrare än havsbaserad vindkraft, som idag är den energikälla som behöver mest subventioner i Storbritannien.

  Med konstruktionskostnader på 7 miljarder pund, och ett standard-avkastningskrav på 15 procent, så skulle EDF behöva ta 166 pund per megawattimme – vilket skulle kräva 115 pund statliga subventioner per megawattimme. Med andra ord betydligt mer än vad havsbaserad vindkraft behöver”

 8. Martin: EDF är visserligen notoriskt dyra, men den rapport du pratar om är spekulativ och det verkar inte gå att googla upp urkällan (Times). Siffran är orimlig om det inte (som brukligt är) handlar om ett verk på två reaktorer, men Citi-källan tycks felaktigt räkna på en enda reaktor och sen ett extremt avkastningskrav ovanpå det.

  Om vi istället för spekulationer kollar på sydkoreanernas faktiska kontrakt med fyra nyckelfärdiga APR-1400 till UAE för totalt $20 miljarder, dvs 3.2 miljarder pund per reaktor, så får vi en vy som står sig för en rimlighetskontroll.

  Glöm inte att om vi behöver, dvs verkligen behöver, så är kärnkraft billigt. Oskarshamn 1 kostade bara 3,5 mdr i dagens penningvärde, och med dagens teknik kan förstås samma anläggning byggas ännu billigare. Problemet är att kärnkraft är lite som bostäder – har vi råd så gör vi (läs: politiker/byråkrater) det dyrare.

 9. Martin det är ju utmärkt! Då finns det ingen anledning att hålla på med förbud och politisk kamp mot kärnkraft och annat sånt löjligt. Släpp kärnenergi helt fri och låt marknaden avgöra…

 10. Johan: Vattenkraftsdammar är inte bra, men de är mer hanterbara när de havererar. Hade man möjlighet att fly så går det att återvända efter olyckan för att återuppbygga samhället. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen kan man glömma att återvända, om man inte vill få genetiska skador som ger cancer och som kan överföras till kommande generationer.

  jeppen: Vem bestämmer vad som är rätt? Idag verkar de som tänker kortsiktigt bestämma.

  De som bor i områden där det planeras kraftverk och andra miljöförstörande verksamheter får sällan bestämma något, eller så mutas/luras de med kortsiktiga arbetstillfällen till priset av långsiktiga försörjningsmöjligheter.

  Tyvärr lever vi med ett ekonomiskt system som går ut på att utnyttja andras liv och levnadsmöjligheter för att berika en minoritet. Och alla slåss om att tillhöra den gynnade minoriteten. Det är inte så konstigt att empatin är avslagen och nedgraderad.

 11. Kent, du vet väl om att man ska börja återbefolka evakueringszonen runt Fukushima och att man planerar samma sak i Tjernobyl? http://www.world-nuclear-news.org/RS_Most_Chernobyl_towns_fit_for_habitation_2504121.html

  Efter Banqiao däremot fanns det inga samhällen kvar att återvända till eftersom allt spolats bort…

  När det handlar om stråldoser på 20 mSv/år eller lägre så är eventuell cancerrisk så liten att den överhuvudtaget inte är mätbar. Joniserande strålning är inte det skrämmande spöke som kärnkraftsmotståndarna vill hävda. Bakgrundsstrålningen i många delar av världen är högre än i områdena runt Fukushima och Tjernobyl. Miljontals människor bor i de områdena utan märkbara konsekvenser.

 12. Kent, ingen som investerar i kärnkraftverk tänker kortsiktigt, det kan jag lova dig. Vem som bestämmer vad som är rätt? Demokratin, i slutändan. Men vi har ett problem i upplägget, vilket jag pekat på. Politiker och byråkrater hanterar andras pengar och de förra optimerar för sina egna röster i nästa val, inte för maximal rationalitet.

  De som bor i områden med kraftverk tjänar typiskt kraftigt och stadigvarande på det.

  Och vårt ekonomiska system bygger på frivillig handel och fri konkurrens, vilket berikar alla. Det är faktiskt en historiskt färsk och unik företeelse att, som vi och ett par dussin utvecklade länder, ha ett ekonomiskt-politiskt system som är öppet och inte bygger på att eliter begränsar tillgången till makt- och inkomstpositioner. Några länder har just börjat på en skakig väg mot ett öppet system, exempelvis Libyen.

 13. Vad jag vet om Fukushima så är 20 mSv/år bara nedre gränsen för vad som ska saneras av Japanska staten. Det finns områden med mycket högre strålning. I området som ska saneras ska man ta bort 10 cm jord på ett område stort som Öland. Sedan ska matjordlagret återskapas på något sätt, vilken är en process som normalt tar 100-tals år.

  Det är väl pensionärerna som får offra sig för att skrapa upp varenda kvadratcentimeter jord. Lite svårare att städa upp i havet utanför antar jag, men havet är ju världens skräphög ändå, så lite mer skit i havet kan väl inte skada? (ironi, för de som undrar)

  Kraftverken läcker väl också hela tiden och strålningen är så hög att inte ens robotar klarar sig där för att täta läckorna och sanera, så uppstädningen kommer att pågå där närmsta århundradet.

  Det man gör i Fukushima är inte en återuppbyggnad som lokalbefolkningen någonsin skulle mäkta med. Det är terraformning, dvs man återskapar en förstörd del av jordklotet, vilket (förutom att det är vansinne att det ska behövas) kräver en fungerande världsekonomi. Vår värld kommer att fungera på ett helt annat sätt om 30 år, kärnkraften kommer aldrig kunna ersätta oljan. En mindre teknikintensiv värld blir realiteten lagom tills alla nya kärnkraftverk börjar krångla pga brister i underhåll. Det är vansinne och knappast långsiktigt tänk.

  Händelsen i Forsmark 2006 visar att Fukushima inte var något unikt, även om vi hade mer tur med Forsmark. Kärnkraften kommer alltid ha problem med säkerheten, eftersom det man inte trodde kunde inträffa (pga av att det var för dyrt att ta hänsyn till) alltid inträffar förr eller senare.

  Jag rekommenderar alla att ni sätter er in i vad bl.a. omställningsrörelsen informerar om angående kopplade kriser, de så kallade tre E:na, Energi-Ekonomi-Ekologi. Tar man till sig den informationen utan att gå in i förnekelse så är man redo för att gå vidare till en inre omställning, som är ett nödvändigt första steg för att bygga en hållbar värld tillsammans.

  Vi får väl hoppas att demokratin sedan fungerar även när gräsrötterna vill något annat än att fortsätta gasa in i klippväggen.

 14. jeppen: Jag har svårt att se hur vårt ekonomiska system berikar alla. Hur menar du då? Jag tycker mig se enorm förskjutning av välfärd där rika länder lever gott på bekostnad av andra, i både tid och rum. Systemet i sig är också skuldbaserat vilket gör att det alltid råder brist på ekonomiska resurser.

  Vad gäller kärnkraften så är det ännu en kalkylerad risk vi lever med. Hur jag än vänder och vrider på fördelar, nackdelar och argument så kan jag personligen inte ställa mig bakom det, varken lång- eller kortsiktigt. Ska jag dra det argumentet till sin spets slutar det dock med enorm reducering av energikonsumtion från de flesta källor vi har idag och vi hamnar någonstans anno 1850. Låter inte heller helt lockande :)

  Kanske är det dags att ta ställning för vad som faktiskt är okej, och börja agera därefter fullt ut.

 15. Kent, jag har skrivit ut ditt svar och doppat i rött bläck. Det var enda sättet att markera all fel.

  Emelie, rika länder lever inte på bekostnad av andra, varken i tid eller rum. Tvärtom har fattiga länder en enorm nytta av tillgång till de rika ländernas teknikutveckling och marknader. Win-win och ju mer handel desto mer win-win.

  Vadå ”skuldbaserat vilket gör att det alltid råder brist på ekonomiska resurser”? Väldigt märkligt påstående.

  Vad gäller kärnkraften så bör du nog vrida och vända på det en gång till. Saken är solklar om man räknar på det. Sen har du helt rätt i att det inte är så lockande att ta bort kärnkraften och allt som är värre. För att uttrycka årtusendets underdrift.

 16. jeppen: Jag förstår att det låter märkligt! För att förstå vad jag syftar på rekommenderar jag att du sätter dig ner och kritiskt granskar allt du kan om pengar och det ekonomiska systemet. Gå till roten med frågor som ”Vad är pengar?” och ”Vart kommer pengar ifrån?”. Vad gäller snedfördelning så kanske du får större insikt där också, men annars har t.ex. Alf Hornborg skrivit en rad uppsatser som kan få igång tänket. Några är samlade i boken Myten om maskinen, som säkert finns på närmsta bibliotek. Det är en otroligt spännande resa att vända och vrida på föreställningar så jag önskar dig lycka till om du väljer att anta den utmaningen.

  Kärnkraft, mja… Efter idogt läsande och funderande kan jag fortfarande inte klassa det som bra. Det är bättre än många alternativ men knappast perfekt. Inte ens nätverket Nuclear Power Yes Please vill ha kärnkraft på längre sikt: ”We are convinced that nuclear power is vital to securing energy production in a sustainable way until science can provide us with a truly limitless source of power.” (http://nuclearpoweryesplease.org/about.html)

 17. Kent, japan ska återbefolka alla områden med dosrater under 20 mSv/år och inom de områdena långsiktigt sanera alla ställen där barn befinner sig ner till 1 mSv/år. Vissa små områden har dosrater högre än 20 mSv men det sanerar man också långsiktigt. Håll då i tanken att det finns områden där naturliga dosraten ligger på över 100 mSv/år (Ramsar i Iran, områden i Kerala i Indien etc).

  Havet behöver inte ”städas upp”, iallafall inte pga Fukushima. Den totala mängden radioaktivt material tillfört till havet pga Fukushima är flera storleksordningar mindre än den radioaktivitet som redan finns i havet pga tex naturligt förekommande Kalium-40, uran och dess sönderfallsdöttrar osv. Världen runt oss är som sagt naturligt radioaktiv.

  Forsmarksincidenten var så långt från Fukushima som man kan komma, det är lite knepigt att jämföra en tsunami med att någon behöver gå ut och flippa en strömbrytare.

  Lika knepigt är det att jämföra sanering runt Fukushima med terraforming är bisarrt. Naturen bryr sig föga om lite förhöjd strålning, se bara på hur välmående naturen är runt Tjernobyl. Återigen, världen runt oss är naturligt radioaktiv och har varit så sen jorden skapades.

  Emelie. Kärnkraft behöver inte vara perfekt, det räcker gott med att det är bättre än allt annat. Någon gång i framtiden kommer man säkert med en energiteknik som är bättre, nått av fusionsalternativen möjligtvis (vilket i och för sig också är kärnkraft). Men idag är gammal hederlig fission bättre än allt annat och det är fullgod anledning att bygga ut det så raskt som möjligt.

 18. jeppen och Johan: Ni får gärna redovisa vart ni får er information ifrån.

  Några av mina källor nedan:

  Artikel i Ny Teknik om Fukushima 1 år efter olyckan:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3423423.ece

  Forsmark incidenten har likheter med Fukushima enligt wikipedia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Forsmarks_k%C3%A4rnkraftverk

  Fukushima 4 verkar inte må så bra, enligt Japansk media:
  http://mainichi.jp/english/english/perspectives/news/20120402p2a00m0na002000c.html

 19. Här om återbefolkning av områden med dosrater under 20 mSv/år
  http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/statusreports/fukushima23_02_12.html
  Oklart om folk ännu börjt flytta tillbaka eller om de bara har obehindrat tillgång till områdena.

  När det gäller Forsmark så har jag läst de officiella rapporterna (F1-2006-0699 och FM-2006-0968 om jag minns namnen rätt). Den enda likheten mellan Fukushima och Forsmark var att man var utan ström ett tag, men det är ju en jäkla skillnad på att ha en tsunami som spolar bort alla elledningar, förstör dieselgeneratorerna och dränker alla instrumenttavlor till kontrollrummen jämfört med att behöva gå ut och manuellt slå på en diesel….

  När det gäller reaktor 4 så har rykten frekvent florerat att bassängen kan kollapsa. Men TEPCO har förstärkt den så den är starkare än före olyckan. Se tex en av länkarna i detta inlägget jag skrev om det hela. http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2012/05/11/the-spent-fuel-pool-in-fukushima-4/
  Men även om bassängen skulle kollapsa så är det inte slutet på universum som så många i media påstår.

Comments are closed.