Ekonomi - Energi

Skyways konkurs bara början – branschen blöder

Print Friendly, PDF & Email

Skyways konkurs är egentligen inte så förvånande för oss som bevakar den kommande bristen av olja (peakoil) och konsekvenserna av ett stigande högt oljepris och därmed ett allt högre flygbränslepris. Dessvärre är Skyways konkurs bara ett första tecken på vad som väntar.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5117470
Idag ligger priset på ett fat flygbränsle runt 114 dollar per fat och så gott som alla flygbolag blöder, även Raynair drabbas, trots en oerhört slimmad organisation och många kommunala sponsorer/subventioner. Lönsamheten är i stort sett utraderad inom flygbranschen efter flera år av höga bränslepriser och kostsamma omstruktureringar. Det har om inte annat SAS röda siffror visat de senaste åren. Endast solida ägare i många fall staten i resp länder håller flygverksamheten igång. Men hur länge med sargade statsfinanser?
Smärtgränsen för bränslepriset enligt flygexperter ligger runt 150 dollar per fat och dit lär vi komma förr eller senare. Enligt Globala energisystem i Uppsala så kan bara flygbränsle framställs från en liten del av den finaste råoljan, crude oil, till skillnad från bensin. Och detta sker i konkurrens med diesel. Så snart står vi inför valet diesel till fordon eller flygbränsle till flyget. Saken blir ju knappast bättre av att både Pentagon och den tyska Bundeswher sen några år valt att ha ett gemensamt bränsle för alla sina fordon, båtar och flyg: Och valet föll på flygbränsle. Därmed hårdnar kampen om dropparna!

Oljepris kontra flygkonkurser i USA 1981 till 2006

Ska ni ut och och flyga gör det nu för om 5 -10 år lär detta bli en sällsynt och kostsam historia. Och det där med förnybart flygbränsle är och förblir ett fantasifoster för att nu nämna en sak som många ställer stort hopp till! Detta har vi skrivit om tidigare på bloggen och om den annorlunda verklighet vi glider in i som konsekvens av brist på kol olja och gas.

Cornucopia har oxå skrivit om flygbränsle: http://cornucopia.cornubot.se/search?ie=UTF-8&q=Flygbr%C3%A4nsle&sa=S%C3%B6k

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Skyways konkurs bara början – branschen blöder

  1. Bra uppsnappat Martin! Som du påpekar anledningen till att flygbolag överhuvudtaget fortfarande flyger är för att de hålls under armarna av statligt kapital men vi måste nog inte upp i 150 dollar/fatet för att ”smärtgränsen” ska nås. En utdragen period över 100 dollar fatet är illa nog även om det förlänger livslängden för de större flygbolagen. Ja man ska sannerligen passa på o flyga nu…!
    /Johan

  2. Bra uppsnappat, Martin! Precis som du påpekar hålls flygbranschen ovanför vattenytan främst tack vare statligt stöd. Tror dock inte vi behöver vänta in någon ”smärtgräns” i form av 150 dollar/fat kan ju likväl bli en lite mer utdragen process kring 100-120 dollar/fat som får de flesta flygbolag på fall. När något av de riktigt stora statliga flygbolagen lägger ner de flesta av sina flygningar når vi nog en ”smärtgräns” -åtminstone för turistresenären och o de flesta i business class! Håller sannerligen med- flyg nu om det flygas skall!
    /JL

  3. Hur många flygresenärer är det som fattar vad som pågår…?

  4. Eftersom flygkostnaden är känsligt för oljepris, så leder ett volatilt oljepris till en volatil ”sann” efterfrågan på flygresor. Flygbolagen verkar dock inte så intresserade av att skicka vidare sina kostnadsförändringar direkt till konsument av konkurrensskäl, men de kan bara hålla emot ett tag. Ökar oljepriset måste biljettpriserna upp och därmed måste efterfrågan falla vilket leder till nedskärningar av rutter och andra strukturrationaliseringar som uppköp, konkurser mm.

    MEN, detta påverkar bara den mest priskänsliga efterfrågan på flyg. Ökad BNP och bränslesnålare flyg ökar efterfrågan. Eventuella oljeprishöjningar minskar efterfrågan. Totalt, över lång tid, kommer den förra effekten att dominera. Flygtrafiken i världen kommer alltså fortsätta öka.

Comments are closed.