Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Shalegas i USA är en dot.com-bubbla!

Print Friendly, PDF & Email

I söndags tog Agenda i SVT upp en som vanligt gammal nyhet, som ”peakat” för länge sen, nämligen olje- och gasboomen i USA genom ”hydralic fracking”. Återigen upprepades mantrat om ”rädslan att oljan ska ta slut”. Det är förvånande att publicservice företaget SVT fortsätter att desinformera om oljesituationen i världen. Varför prata om att oljan ska ta slut i stället för att använda korrekta fakta och börja prata om bristen på olja och gas.

 

Agenda i SVT om Hydralic Fracking

Enligt en så gott som enig kår av oljeanalytiker och forskning, bl a på Globala Energisystem i Uppsala, kan tekniken ”fracking”, att utvinna olja ur skiffer, maximalt ge USA 10 % av den olja man behöver per dag. Om kanske 5 år!  Att tala om olje/gasboom är synnerligen missvisande då få av dessa bolag idag tjänar pengar på själva oljan. Vinsten trollas fram genom att aktierna i bolagen ständigt ökar i värde genom sammanslagningar av små frackingbolag och att haussen och förväntningarna upprätthålls av det överflöd av Wall Street-kapital som FED och Obama fixat genom ”sedelpressarna” s.k. QE-program.

Oljebolagen tjänar alltså inte några pengar att tala om på själva oljan eller gasen, men verksamheterna kring tekniken ”fracking” tjänar pengar. De som levererar kemikalier, borrutrustning, transporterna etc gör goda förtjänster så länge det varar. För att inte tala om spekulationsvinster kring oljebolagen. Forskarna på Globala Energisystem, som tittar närmare på denna ”oljeklondyke”, kallar ”frackingen” för en ”börshype”.
Om detta berättar SVT entusiastiskt liksom gästtyckaren Christian Azar, som mig veterligen knappast har några dokumenterade akademiska kunskaper i ämnet, utan tillåts tycka till lite så där svepande om oljepris, fracking, djuphavsborrning och tillgången på olja i världen etc. Ett riktigt bottennapp SVT!

Inslaget om hydralic fracking ligger ca 27 minuter in i programmet.

Denna gas- och oljeutvinning genom hydralic fracking ska dessutom göra USA oberoende av importerad gas och olja och återigen placera USA som en av de stora exportörerna av fossil energi.  Bloggen Orlow skriver en initierad artikel om ” hydralic fracking” i USA  http://cluborlov.blogspot.se/2012/05/shale-gas-view-from-russia.html  och jämför den med Gazproms gasutvinning i Ryssland. Artikeln punkterar alla förhoppningar som finns i USA om en ny glansperiod för exporterad skiffergas:

”Det har talats mycket redan om förorening av grundvatten och andra former av miljöförstöring som följer produktionen av skiffergas, så jag kommer inte ta upp dem här. Istället kommer jag att fokusera på två aspekter som är lika viktiga, men knappt fått någon uppmärksamhet

Först, vad är skiffergas?

Ställ frågan, och du kommer att få svaret: ”Håll käften, det är metan.” Men är det egentligen sant? Sammansättningen av skiffergas är något av en statshemlighet i USA, men information om skiffergas som produceras från de nio polska provborrningarna har läckt ut, och den är inte uppmuntrande: Polska skiffergas visade sig innehålla så mycket kväve att den inte ens brinner. Teknik finns för att rena gas som innehåller 6 % kväve, men polsk skiffergas är närmare 50 % kväve. Att rena denna gas skulle vara ett enormt slöseri med pengar och energi med tanke på höga produktionskostnader, låg avkastning, små mängder per borrat gashål.

Den mest utvecklade skiffergasfältet Barnett i Texas, har producerat 70% av all skiffergas  hittills i USA. Med ”utvecklade” menar jag att man borrade och borrade och borrade, och sedan har det borrats lite mer: redan 2006 hade ungefär lika många brunnar borrats i Barnetts skiffergasgält som i hela Ryssland. Detta beror på att det genomsnittliga borrrhålet i Barnett bara ger runt 6350 tusen m 3 gas, under hela dess livslängd, vilket motsvarar den genomsnittliga avkastningen av ett typisk rysk gashål som dessutom fortsätter att producera gas i 15-20 år. Det innebär att avkastningen på en typisk skiffergaskälla i USA är åtminstone 200 gånger mindre än en rysk. Denna hektiska borraktivitet kan inte heller stoppas när den väl har börjat.

För det andra varför pågår shalegasutvinningen? Priset på gas i USA har stadigt legat runt $2 per tusen kubikfot, vilket ger ca $70 per thousand m3.  Om skiffergas kostar från $80 to $320 är det oklart om man kan tjäna några pengar på gasen! Kanske är inte det heller avsikten. Tänk om avsikten med  utvinningen av skiffergas enbart är just en PR-kampanj (med förskräckliga konsekvenser för miljön)? Orlow menar att shalgas-haussen var/är en riktig dot.com bubbla!

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

21 Comments on “Shalegas i USA är en dot.com-bubbla!

 1. Intressant.

  En fråga som är lite off topic: Finns det någon snygg oljetoppslogga som man skulle kunna använda sig av? Jag föreställer mig en överkorsad oljepump eller något liknande. Det hjälper inte att bildsöka ”crossed-out oil pump” med Google.

 2. Bra uppsnappat Martin! ASPO-USA ska ha en ny uppdatering i webinar serien vi deltar i nu på torsdag, denna gång är det Art Berman som talar igen och denna gång om Shale Oil. (som du vet har Shale gas webinaret redan avhandlats men Berman kommer nog in på det igen).

  mer info: http://www.aspousa.org/index.php/aspo-usa-webinar-series/

  Vår tidigare sammanfattning av Shale Gas webinaret kan nog även vara på sin plats här:
  http://www.peak-oil.se/2012/04/den-forradiska-shalegasenskiffergasen.html

  /JL

 3. I North Dakota, där man frackar för fullt, är arbetslösheten väldigt låg och tillväxten extra god. Det finns all anledning att tala om en oljeboom.

  Om fracking-bolagen är de som tjänar mest pengar idag pga en överhettad marknad när det gäller riggar mm, så tyder det bara på att utvinningskostnaderna kommer sjunka när marknaden fyller den efterfrågan och fracking-priserna normaliseras. Det är något positivt.

  Det verkar som att det finns otroliga mängder olja att utvinna till de nya, höga priser vi har idag. Jag tror minsann peak oil har peakat.

 4. North Dakota är en liten skitstat med 684.000 invånare. Världen har ca 10.000 gånger fler invånare, så att det ser fint ut i North Dakota betyder ingenting.

 5. Visst det finns jättemycket ”odefinierbar” olja att utvinna, så länge kapitalet finns och strömmar till och shaleaktierna stiger i värde! Ett aber: Förutom kapital behövs enorma mängder energi för att fortsätta utvinna denna energi. Men hur länge? När blir energinettot så lågt att det mer liknar Ebberöds bank? Det är just det höga energinettot från crude oil bl a som hållit i gång och byggt upp nuvarande samhälle. Högre priser leder inte till att mer olja utvinns! Högre energipriser leder till att allt mindre energi blir kvar i slutändan för att ratta runt våra energiintensiva samhällen.

 6. Jeppen, vid Shalegas utvinning och shale oil utvinning måste du fortsätta att borra brunnar mer eller mindre konstant eftersom produktionen går ner redan efter 1-2 år, detta är anledningen till att man borrat tusentals brunnar. Inte för att det är lönsamt, gasbolagen går med brakförluster när man nu har ett överskott på gas men priset är för lågt för att de ska gå runt (vara lönt att sälja). Finns ingen infrastruktur för gasen och även den dag den kommer på plats är det i liten skala och som ett ytterst litet komplement-trenden är ändå MYCKET dyrare flytande bränsle (även när/om du omvandlar gas till flytande bränsle (LNG)).

  Men ja, högre priser kommer göra att olje o gasbolagen ger sig in i nya utvinningsprojekt som var otänkbara bara för några år sedan men det är bara ett tecken på att det inte finns något annat att utvinna. Ny teknik och ny utvinningsformer/platser ej lika med högre produktionstakt!

  Det blir en bumpy ride NERÅT för olje och gas produktionen, ju förr man inser detta dessdå bättre investeringar och möjligheter visar sig :). Lika snabbt som du fått en boom North Dakota får du en kapitalflykt och spökstad/stat kvar när boomen spruckit..det har hänt förr och kommer hända igen! (tänk Titusville och Pitthole i Pennsylvania (USA) 1859-1865).
  /JL

 7. Kan bara hålla med Cruel Crude och Johan L och instämma Dimitri Orolow för fram liknande tankar och som jag refererar till i mitt inlägg!

 8. Johan: USA är inte ett land där man gör särskilt mycket olönsamma grejor, så du kan vara övertygad om att shale-utvinningen på det hela taget bär sig. Man reagerar dessutom tydligt på pris. För bara några år sen var 20% av borr-riggarna i USA inriktade på olja och 80% på naturgas. Nu är förhållandet omvänt 70-30, eftersom oljan är dyr och naturgasen billig. Ändå fortsätter gas-produktionen öka. Kol-el-produktionen i USA minskade 19% förra året pga billig naturgas.

  Jag har lite svårt att begripa att du tror att det kommer ”fortsätta neråt” (det går ju uppåt!). Det troliga är väl snarare att tekniken utvecklas ytterligare, förbilligas och sprids över resten av världen? USAs största shale-formation har 3000 miljarder fat, varav hälften bör vara utvinningsbart, jämfört med en världsproduktion på bara 30 miljarder fat.

 9. Martin: Jag ser inte att energinettot är något problem för shale-produktionen.

  Göran: North Dakota går bra, men det spiller givetvis över på omkringliggande stater och USA i stort. Klar kostnadsfördel jämfört med tillverkare i många andra länder.

 10. Jeppen: ”du kan vara övertygad om att shale-utvinningen bär sig”- Jag baserar inte mina argument på vad jag tycker, jag funkar inte så ”övertygelse” kommer med fakta och logiska resonemang så även i detta fall. Arthur Berman jobbar inom gasindustrin och har själv drivit gasbolag i USA och vet hur verkligheten ser ut:
  Kika gärna på vårt inlägg där vi har grafer om hur det går för gasbolagen just nu som Arthur Berman nyligen presenterade under ett seminarium i USA:
  http://www.peak-oil.se/2012/04/den-forradiska-shalegasenskiffergasen_08.html

  Just det oljeproduktionen ökar för att oljan är lönsam…naturgasen kommer bli lönsam kring 2014 enligt bl.a. amerikanska energimyndigheten men lönsamhet i framtiden minskar inte vårt behov av flytande bränsle idag…allt handlar om skala, energi-innnehåll och en ekonomi som inte har tid att vänta!

  Självfallet har du svårt att begripa att ”jag tror det kommer fortsätta neråt” eftersom jag sa citat: ”Det blir en bumpy ride NERÅT för olje och gas produktionen” o inget annat. Med andra ord oljeproduktionsplatån av råolja sedan 2005 kommer under en period fortsätta att kompenseras med oljesand osv tills produktionen av råolja minskar. Först då får du se hur ”fantastisk” oljesand, skifferolja (shale gas) verkligen är och ”om” den kan ersätta nedgången av den billiga oljan som möjliggjort de senaste 100 årens teknologiska utveckling men något annat magiskt elixir. O du Jeppen har jag fel är jag den första som bjuder på en öl! :)

 11. korrigering: ”oljeproduktionen ökar för att oljan är lönsam” menar förstås att olje & gasbolagen övergår till oljeutvinningen från gasutvinningen, detta i den mån det är möjligt (man har både gas o olja i portföljen) för att eventuellt överleva några år/vända förlusttrenden…

 12. Av en händelse kommer Reuters med följande: (Reuters) – Far from the drilling rigs of Oklahoma, America’s second-largest natural gas producer is having to dig ever deeper into the well that really fueled its growth: Wall Street.

  In a Times Square office building, a team tapped by Chesapeake Energy Corp deployed more than 40 bankers, lawyers and other experts to plot another chapter in that strategy…..

  http://www.reuters.com/article/2012/05/10/us-chesapeake-wallstreet-machine-idUSBRE84900620120510

  Thank You and Goodbye- Mr Shalegas!

  Jeppen du skriver: ”USA är inte ett land där man gör särskilt mycket olönsamma grejor, så du kan vara övertygad om att shale-utvinningen på det hela taget bär sig.” Har du glömt bort Enron? Har du glömt bort fastighetsbubblan 2008?

 13. Lehman Brother’s var ju också lönsamma… Och Bear Stearns. Och AIG.

  Jag har läst någonstans att shale oil skulle kunna ge ett par miljoner fat/dag, vilket grovt motsvarar Norges utvinning, som vi alla vet sjunker. Häromåret kördes ett radioreportage om Estlands skifferolja. Estland var 2005 världens största producent av skifferolja. Utvinning: ca 8000 fat/dag, ca 0.009% av världens förbrukning av flytande kolväten.

 14. Johan, Martin, Mats: Vi är måhända överens om att de okonventionella reserverna är extremt stora, med exempelvis USAs största shale-formation ensam motsvarande 100 år av världsolja?

  Det vi INTE är överens om är huruvida dessa reserver är ekonomiska att exploatera och hur stort flöde man kan få ut av dem. Mats säger exempelvis om flödet: ”skulle kunna ge ett par miljoner fat/dag”. Men om det är lönsamt och tillgången är praktiskt obegränsad, vilka hinder finns det för att på medellång sikt ta ut det flöde man önskar? Inget, såvitt jag förstår.

  Om ni håller med, så är det enda som återstår att tvista om själva ekonomin. Att naturgasen nu är så billig i USA att man går med förlust på många håll är väl knappast något annat än ett temporärt lyxproblem? Priset kommer att svänga in på en nivå något högre än kostnaden för utvinning, och den kostnaden kommer vara lägre än innan shale-revolutionen.

  Viktigare: tillgången till det insvängda priset kommer vara helt extremt stort, eftersom vi har börjat tappa av en ny enorm resurs. Är då detta pris för högt för världsekonomin? Nej, absolut inte! Samma sak med shale-olja: Resursen är enorm, och priset går att smälta för världsekonomin. Slutsats: Peak oil har peakat!

 15. Som sagt, ditt resonemang håller dessvärre inte. Världsekonomin klarar varken det höga priset eller det låga energinettot, under en längre tid! Slutsats: Shale=skiffer=börshype!

 16. Att upprepa saker gör dem inte sanna.

  Energinettot kan vi lämna därhän – problem med detta fångas nämligen av den ekonomiska kostnaden. Kan du visa att shale-kostnaderna är för höga för världsekonomin? Då måste du etablera vad shale-gas och shale-oil kostnaderna är, och vad världsekonomin klarar.

 17. Det förefaller inte som att världens börser har fattat att våra problem är lösta. Börsen tappar mer än två procent idag och har nu gått en procent minus sedan årets början. Alla förefaller väldigt oroade. Om våra energiproblem är lösta så vore det väl på sin plats att Obama går ut och påtalar det, nu när det är valår och allt?!

 18. -2.7% nu, heja vad bra det går för det skuld-baserade penningsystemet. ”Hela eurosamarbetet är i ett väldigt instabilt läge”, SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist. Rykten om bankrusning dementeras från officiellt håll, men enligt bankkällor i Grekland så har grekerna tagit ut 2 miljarder Euro från sina konton de senaste veckorna.

  Häromveckan roade jag mig med att lista de länder som har högst andel importerad fossil energi i sin energibalans. Irland, Island, Italien, Grekland, Portugal, Spanien, Belgien kom överst på listan. Känns namnen på de staterna igen från något annat sammanhang?

 19. Troll kan du vara själv. Och med tanke på att inget skrivits på två veckor här så är det rätt ironiskt att du tycker att jag borde tigas ihjäl. Epic fail.

Comments are closed.