Energi - Hemsida - Politik

Inbjudan ASPO- och Oljegruppsmöte sön 21 okt kl 1600 i Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Mötet inleds med att Johan Landgren och Roberth Hansson berättar om sitt projekt bloggen ”Crude Oil” och arbetet med sin kommande bok. De tar också upp några tankar och diskussionsfrågor i sin presentation.Därefter forsätter Daniel Pargman studieledare på KTH att presentera ett material från en kurs, där han bland annat har haft Nate Hagens som medverkande. Hans studenter har läst mycket om oljetoppen och de har även haft som uppgift att skriva om saken. Utifrån detta kommer Daniel ge oss en fingervisning om hur långt vårt samhället har kommit i sin omställning.

Förutom dessa två presentationer kommer vi som vanligt att stämma av våra egna uppfattningar om vad som egentligen händer i vår omvärld. Det sker genom ”laget runt” om antalet närvarande tillåter detta, enligt en urgammal samtalsmodell som ger talaren en möjlighet att prata till punkt. Vi håller på till kl 1900 och platsen är Restaurang Pelikan på Söder. Anmäl dig till martin.saar@live.se
VÄLKOMNA!

Så här skriver Daniel om sina kurser:

Och jag har precis fått 50+ KTH-studenter att ”ta in” peak oil och resursproblematiken i min nya kurs om ”hållbarhet och medieteknik”. En student sa ”jag har läst här i över tre år – och så får man reda på det här *nu*…”. Underförstått att hon alltså hade velat höra det mycket tidigare.
Se vidare:
– http://dm2573-2012.blogspot.se/2012/09/lecture-4-sept-11-13-15-daniel-pargman.html
– http://dm2573-2012.blogspot.se/2012/09/lecture-6-sept-17-17-19-nate-hagens.html
– http://dm2573-2012.blogspot.se/2012/09/instructions-for-seminar-4.html
Inför seminariet (förra veckan) fick studenterna jobba med denna fråga:
Is it prudent (wise) for individuals, companies and/or societies to prepare for a future of materials and energy scarcity and/or negative economic growth – or is it just plain stupid? Why? Furthermore, if these are issues that we should care and think about, do you have any suggestions for possible implications for ICT and media (production, distribution, use, disposal)?
Although it can be difficult, you might also consider what (if any) the implications are for you in the future that you personally think we are most likely to face.

Så här skriver Oscar Kjellberg om vart vi står idag:

”Den globala ekonomiska tillväxttakten accelererade fram till mitten av 1900-talet och har sedan gradvis saktat av. Den låg som högst på 2,5 procent per år vilket motsvarar en dubblering av BNP vart 29 år.
Idag är den ekonomiska tillväxten nere i 1,25 procent per år och den minskar snabbt. Det har fått drastiska effekter på ekonomin, särskilt i kombination med att energipriserna blev allt oelastiska när vi nådde den globala oljetoppen 2006 – ökad efterfrågan innebär inte ökad produktion utan att man bjuder upp priset på den olja som säljs på oljemarknaden.

I mitten av 2000-talet var konjunkturen god, räntorna höga och energipriserna stigande. 2007 sprack det. Det blev en finansiell kris som utvecklades till en ekonomisk kris. Hela samhällskroppen reagerade starkt eftersom tillväxten inte får bli för låg. Alla vet att den kris som vi då får blir som alla krisers moder.
Det som sedan har hänt är att eliten har samlats till en rad insatser för att hålla det hela flytande tillräckligt länge för att få det bästa möjliga läget på det geopolitiska schackspelsbrädet när det hela brister ut ett öppet spel om Mellanösterns och Nordafrikas råolja.
Allt färre tror längre på vår tids berättelse om evig tillväxt. Vi går antagligen in i en lång och miserabel neråtriktad berg-och-dalbana där tillväxtoptimisterna kommer att tystna en efter en. I kampen om att forma det nya samhället kommer det också att bli en kamp om den nya berättelsen om oss och vårt samhälle.
Jag vill inte ha Hungerspelens berättelse men jag vet inte vilken berättelse jag egentligen vill ha.”

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....