Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Fukushima-katastrofen utlöstes av människor och inte av tsunamin!

Print Friendly, PDF & Email

Den slutsatsen presenterades av en parlamentarisk japansk kommission, redan den 5:e  juli 2012, i en rapport till japanska parlamentet. Den har som vanligt, är jag beredd att säga, omsorgsfullt blivit nonchalerad och bortglömd av svensk mainstreammedia. Kommissionen, The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission, är den första oberoende parlamentariska kommissionen i Japan på 66 år. I rapporten sägs att det inte var vare sig jordskalvet eller tsunamin, den 11 mars 2011, som var orsaken till olyckan – utan den mänskliga faktorn! För dem som har lite kunskap om japansk kultur, människor och värderingar är rapporten knappast sensationell, men för japanerna själv måste den svida alldeles oerhört!

Det är Maj Wechselman som gjort översättningen av denna unika rapport som i sin självrannsakan skriver:

Det som smärtsamt måste erkännas, är att denna katastrof var ”made in Japan”. Dess fundamentala orsaker finns i den japanska kulturens djupt rotade konventioner: vår reflexstyrda lydighet, vår motvilja att ifrågasätta auktoriteter, vår
hängivenhet när det gäller att ”följa reglerna”, vår flockmentalitet, vår trångsynthet…

Det är inte utan att man känner igen en del av detta, när våra egna kärnkraft kommer på tal. Bland annat från de senaste dagarnas reaktioner och uttalanden på Greepeace aktioner från miljöminister Lena Eek och säkerhetsansvariga personer på Ringhals och Forsmark. Läs bloggen Schlaug: http://schlaug.blogspot.se/2012/10/tack-greenpeace.html

Kommissionen riktar en oerhört allvarlig kritik mot ägaren av kärnkraftverket  el-operatören TEPCO, (Tokyo Electric Power Company), såväl som de två tillsynsmyndigheterna: NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) och NSC (Nuclear Safety Commission) som skulle ha förhindrat olyckan ”alla tre misslyckades med att genomföra de mest elementära krav, som att förbereda sig inför en katastrof, beräkna sannolik förstörelse och utveckla evakueringsplaner för befolkningen i händelse av en sådan katastrof, även om alla tre myndigheter var medvetna om att en sådan kunde inträffa”

Känns det igen när vi pratar om svensk kärnkraft? Vår beredskap är god… eller?  Detta är kommisionens ordförande, Kioshi Kurokawas, budskap:

”Jordbävningen och Tsunamin den 11 mars, 2011, var naturkatastrofer av ett omfång som chockerade världen. Även om kärnkraftskatastrofen utlöstes av dessa våldsamma händelser kan den påföljande olyckan vid Fukushima Daichi Kärnkraftsverk inte ses som en naturkatastrof. Den var i grunden en katastrof utlöst av människor, den kunde ha förutsetts och förhindrats, och dess effekter kunde ha mildrats genom en effektivare mänsklig respons. Hur kunde en sådan olycka ske i Japan, en nation vars stolthet är dess internationella rykte för utmärkt ingenjörskunnande och teknologi?

Kommissionen tror att det japanska folket såväl som det globala samfundet förtjänar ett fullt, ärligt och transparent svar på frågan. Vår rapport katalogiserar en mängd fel, och medveten vårdslöshet bakom katastrofen, som lät Fukushimaverket stå oförberedd inför händelserna den 11 mars och den analyserar allvarliga brister när det gäller reaktionerna från TEPCO, tillsynsmyndigheter och regering.
För alla detaljer som den belyser, speciellt för en global publik, är det värderingarna som gav anledning till vårdslösheten bakom katastrofen. Det som smärtsamt måste erkännas, är att denna katastrof var ”made in Japan”. Dess fundamentala orsaker finns i den japanska kulturens djupt rotade konventioner: vår reflexstyrda lydighet, vår motvilja att ifrågasätta auktoriteter, vår hängivenhet när det gäller att ”följa reglerna”, vår flockmentalitet, vår trångsynthet…

Som en följd av sjuttiotalets ”oljeprischocker” påskyndade Japan utvecklingen av kärnkraft för att skapa nationell energisäkerhet. Dessa politiska mål omfattades av regering såväl som av näringslivet, den fullföljdes med samma ensidiga beslutsamhet som den som skapade det ekonomiska miraklet i Japan efter kriget…..

Med ett så mäktigt mandat, blev kärnkraften en kraft som inte gick att stoppa, immun mot granskning av det civila samhället. Dess styrmedel överläts till samma regeringsbyråkrati, som ansvarade för dess marknadsföring. Då när Japans självförtroende var på topp, tog en tät sammanvävd elit med enorma finansiella resurser allt mindre hänsyn till allting som ”inte hade uppfunnits här”.Denna högfärd förstärktes av den japanska byråkratins kollektiva tankesätt, där varje enskild byråkrats första plikt var att försvara sin organisations intressen. Detta drevs till sin spets och ledde till att byråkrater satte organisationernas intressen över deras främsta plikt att försvara samhällets säkerhet….Enbart genom att begripa detta tänkande kan man förstå hur Japans kärnkraftsindustri lyckades undvika att lära sin läxa från Three Miles Island och Tjernobyl och hur det blev accepterad praxis att motstå tillsynsmyndigheternas press och dölja småskaliga olyckor. Det var detta tankesätt som ledde till katastrofen i Fukushima Daichi kärnkraftverk.

Läs hela rapporten med Maj Wechselmans kommentarer:

http://media.wechselmann.com/2012/09/%C3%96VERS%C3%84TTNING-AV-THE-FUKUSHIMA-ACCIDENT-REPORT.pdf

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Fukushima-katastrofen utlöstes av människor och inte av tsunamin!

Comments are closed.