Ekonomi - Energi - Politik

Jaha, Herr Johan Schück, hur ska du ha det?

Print Friendly, PDF & Email

DN:s Johan Schück skriver idag i sin ekonomikrönika:

”Svensk konsumtion får allvarliga effekter på miljön”

och då skulle man tro att denne neoklassiska ekonom som in i det längsta förnekat slutet på tillväxtens eufori i en ändlig värld, att han ändrat uppfattning. Men har han gjort det?  

Johan Schück följer upp ovanstående rubrik med att slå fast motsatsen och fortsätter därmed att sprida myten om att Sverige decouplat:

”Sverige visar att det går att förena BNP-tillväxt och minskade utsläpp”.

Visserligen medger han sen att ”vår egen konsumtion är inte lika klimatvänlig när det gäller importerade varor från Kina, detta måste vi väga in om vi ska bromsa den globala uppvärmningen”! Det är ju fantastiskt, det går tydligen att lära gamla hundar att sitta!.

Nu har han i sitt resonemang alla komponenter för att dra rätt slutsats vilket han undvikit att göra de senaste 10-15 åren jag följt hans krönika i DN. I en lång övertygande? graf visar han hur Sverige gjort och skriver

”att det går att förena BNP-tillväxt och minskade utsläpp”.

I krönikan babblar han sen vidare varför vi i Sverige lyckats med denna decoupling, men han föredrar fortsättningsvis att bortse från importen av växthusgaser genom importvaror från Kina och andra länder. Sen byter han fot igen och grumlar bilden ytterligare:

”Globalt sett är effekten lika allvarlig som om tillverkningen hade skett i Sverige” ”Men slutsatsen av detta är inte att sätta stopp för importen, däremot måste man väga in även dessa klimateffekter när de svenska målen sätts upp!”

Jaha Hr Johan Schück, hur ska du ha det?

Tror du fortfarande att ekonomisk tillväxt inte är något hinder för minskade utsläpp eller inte? Det är svårt att både ha och äta kakan även om man är Folkpartist eller företräder Alliansen.

PS. I krönikan smyger han in en kommentar om oljefracking som avslöjar en total förvirring och brist på verklighetsuppfattning. Vilka källor, fakta, oljeexperter och forskning kan backa upp honom när hans skriver:

” Fracking är en effektiv men miljöfarlig metod för utvinning av olja och gas. Gör USA till exportör och kan betyda att oljepriset faller”

Johan Schück  verkar leva i sin egen ekonomiska bubbla från de goda åren, när tillväxten inte ifrågasattes utan närmaste betraktades som en naturlag. Vad är detta för journalistik som basuneras  ut i Sveriges största morgontidning? Har inte DN:s samhällskrönikör Johan Schück någon på redaktionen, som kan hjälpa honom att hålla ihop tanken och budskapet och plocka bort de allra värsta grodorna!!

DN har inte släppt artikeln/krönikan för fri läsning ännu, utan den finns endast på papper i dagens DN. Här är några fler inlägg om decoupling på ASPO Sverige! Och här mer om fracking som vi publicerat! Och här är ett rykande färsk t inlägg om fracking: http://asposverige.se/2012/11/dyrare-olja-orsaken-till-lagre-tillvaxt/

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

8 Comments on “Jaha, Herr Johan Schück, hur ska du ha det?

 1. Men STÖRSTA MÖJLIGA TACKKK, Martin, för denna insikt i EN av de insiktslösas utsiktslösa tankevärd, där upp är ner, ner upp och ingenting är någonting som finns ofunnet – men oändligt värdefullt som ekonomins grund!

  Jaa, jisseees, är ännu inte behövlig medicin uppfunnen för stackarna? Vad de nu behöver är BLÖJOR och vård – dygnet runt!!!

 2. Produktion av mat har en stor påverkan på miljön. Att ta hand om och äta upp mat som producerats, transporterats och tillagats är ekosmart. Exempel på hur din konsumtion påverkar miljön: Utsläppen från Sveriges köttkonsumtion motsvarar mer än 3 miljarder mil genomsnittlig bensinbilskörning.

 3. -”Johan Schück verkar leva i sin egen ekonomiska bubbla från de goda åren, när tillväxten inte ifrågasattes utan närmaste betraktades som en naturlag.”
  ja, så är det, helt klart ! Jag har länge irriterat mig på vad som presterats från Johan Schuck, Henrik Brors och Nathan Sacher på DNs sidor. Skulle nästan vilja kalla deras krönikor och artiklar för desinformation ! Dags att avsluta prenumerationen tror jag..

 4. Jag har hört sägas att Sverige är beroende av livsmedelsimport och skulle drabbas hårt vid en eventuell blockad, så jag kollade därför upp lite hur det egentligen står till med detta. Data över livsmedelsproduktion, -import och -export hittar man lättillgängligt hos FAOSTAT . För att jämna ut lite har jag tagit medelvärdet för åren 2007-2009 och sedan summerat för olika livsmedelskategorier. Totalt produceras årligen 10,3 miljoner ton livsmedel och foder i Sverige och vår nettoimport av livsmedel och foder är 2,2 miljoner ton, så med den kosthållning vi har idag klarar vi alltså inte av vår egen försörjning. Tittar man däremot på livsmedlen uppdelat efter kategori får man dock en något mer nyanserad bild.

 5. Effekts tema i detta nummer handlar om vad köttkonsumtionen betyder för vår värld. Trots återkommande larm om utsläppen som härrör från den industri­ella djurproduktionen verkar vi aldrig mätta vårt behov av varken oxfilé eller falukorv. Är köttet även kännetecknande för den totala förstörelsen av vår planet?

 6. Så, i en korridor, stannade jag till. På väggarna satt fotografier av fångar, bilder som togs när de anlände till lägret. Där stod även namn och födelsedata, samt etnisk tillhörighet. Somliga polacker, andra romer, de flesta judar. Min blick fastnade på en bild av en man, rakad på huvudet och med utstående öron, född den tionde november år 1908. Han hann vistas i lägret i tre månader innan han avrättades. Han hade samma födelsedag som jag. Därefter gick färden vidare till Birkenau. Läger nummer två, dödsfabriken. Där såg jag det kända järnvägsspåret som gick rakt in i lägret, perrongen där familjer splittrades, delades in i led. De som skulle arbeta, och de som skulle direkt till gaskamrarna. Alla barn skickades direkt till gasen.

 7. Återkomsten av borgarklassen har nu ändrat detta på ett genomgripande sätt. Borgarklassens intressen står direkt i strid med proletariatets diktatur och denna motsättning finns oberoende av det samarbete eller den konfrontation som råder mellan bourgeoisin och proletariatet. Om borgarklassen vill ändra sin ekonomiska ställning från att vara ett komplement till att bli dominerande och förändra sin politiska ställning från att vara underordnad till att bli den ledande, kommer den att dela och till och med lägga under sig statsmakten. Därför utgör tillkomsten av en borgarklass ett latent hot mot proletariatets diktatur i Kina.

 8. Kopplingen mellan konsumtion och miljö är alldeles uppenbart, men något som många inte vill höra. Först och främst ökad ekonomisk utveckling, och sedan miljön, det är den typiska slutsatsen världens nationer kommit fram till.

Comments are closed.