Ekonomi - Energi - Politik

DN sponsras av Goldman Sachs?

Print Friendly, PDF & Email

Nu är DN igång igen och Johan Schück. Det är så jag undrar vem som sponsrar Bonnier/DN Ekonomi för att de så översvallande lyfter fram fracking och skriver så här:

”– De största effekterna är geopolitiska. Att USA blir oberoende av olja från Mellanöstern är en minst sagt stor förändring, säger professor Lars Bergman på Handelshögskolan i Stockholm”.

Detta är helt tvärs emot vad meriterade forskar säger om framtiden för fracking. Nu stöttar sig DN på en professor. Och det är bra! Men vem är då Lars Bergman kan man undra.

Vilka akademiska meriter har Lars Bergman vad har han publicerat om fossilt bränsle och fracking? Förutom att ha åkt med i det så kallade ”energietablissemanget”, där Energimyndigheten håller i rodret och IVA hejar på.

När jag läser om professor Lars Bergmans akademiska meriter i Wikipedia och Handelshögskolan så är de allt annat än övertygande. Han är professor i nationalekonomi vid HHS sedan 1984 och var rektor för HHS 2004-2012[2]. Bergman har skrivit avhandlingen Energy and economic growth och är vice ordförande i The International Association for Energy Economics.”
Vad jag kan utläsa så har han (Lars Bergman) inga forskningsmeriter kring vare sig fossila bränslen än mindre om fracking och shalegas och shaleoil! Det senaste handlar om en publikation, som är långt ifrån tight oil,  ”VÄGVAL ENERGI – Energimarknaderna och de energipolitiska vägvalen.”

I Sverige har vi vad jag vet, endast en institution på universitetsnivå som forskar kring olja, kol och gas ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Den ligger i Uppsala och heter Globala Energisystem och har publicerat över 30 peer-reviewed artiklar i internationella och vetenskapliga sammanhang och flera doktorsavhandlingar!

Varför tillfrågas inte forskarna på Globala Energisystem i Uppsala av DN och Johan Schück? Jo, därför att de visar i sin forskning, att det DN skriver, inte är sant ”Flödet av skiffergas är den största energiomvälvningen på 30 år och ritar om den ekonomiska världskartan. Vinnare är USA och, i bästa fall, klimatet”.

Dessutom  överstämmer inte DN:s superlativer om fracking med den forskning som publicerats i andra vetenskapliga artiklar!

Lyssna på Professor Kjell Aleklett från ett seminarium arrangerat av Global Utmaning för några veckor sedan:

Hederskodexen för all god journalistik är att det hen skriver ska vara ”sant och relevant”. Det är inte mycket av sant och relevant i DN-artiklarna om tight-oil. (shale gas och shale oil).

Här bryter DN mot de enklaste principer för god journalistik och överdriver åh det grövsta precis som vilken kvällstidning som helst. Och dessvärre verkar DN bara vara ute för att förvirra sina läsare! ”Det är väl så det är? När världsbilden börjar ge tecken av att krackelera blir försöken att försvara den alltmer högljudda och allt sämre förankrade i verkligheten.” En kommentar på facebook.

Vilka ekonomiska intressen sponsrar egentligen DN, kan man undra!

Jag vet att Johan Schück varit nere i Davos i januari och skrivit om mötet där den ekonomiska eliten träffas. Där fanns garanterat ovan nämnde nationalekonom Lars Bergman med? Dessutom representanter för Goldman Sachs. Stora intressenter och finansiärer i fracking och Wall Street. Kan det vara så att det finns en koppling mellan DN – Lars Bergman – Goldman Sachs och fracking? Vem vet?

Och vem är Johan S? Det kan vara bra att veta. En övervintrad nyliberal med förflutet som ordf i Folkpartiets Ungdomsförbund. Det är klart att det blir lite snurrigt!

Andra som skrivit om fracking är Crude Cruel.
Stor Baisse av Shale/skiffer euforin. Är Bubblan sprucken?

ASPO Sverige har vid flera tillfällen tyckt synd om Johan Schück. Att han är kraftigt lurad, men inte förstår. JOHAN HUR SKA DU HA DET!

Och myten om shalegas och shaleoil.

Fracking olönsam, lite nettoenergi stora metangasutsläpp.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

14 Comments on “DN sponsras av Goldman Sachs?

 1. Det är Anders Bolling som har skrivit artiklarna. Jag tycker att artikeln är ganska balanserad och det blir förstås inte sämre av artikeln om protesterna mot fracking. Bolling och Bergman påstår inte att världens energiproblem är lösta utan bara att maktbalansen förskjuts mer till USAs fördel, vilket inte förefaller som något väldigt orimligt påstående.

  Men formuleringen ”Det är en förändring som snart gör USA energioberoende” är förstås inte bra. Det låter som om USA inte behöver någon energi längre!

 2. Du är nog alldeles för affekterad när du går till angrepp på Johan Schück när det inte är han som skrivit artiklarna! Du måste i alla fall förklara varför det är han snarare än Bolling som skall ha skiten! Schück chefar inte över Bolling, såvitt jag förstår!

 3. Aleklett är totalt ägd av shale-boomen. Han försöker snacka ner den, men, som det heter: The avalanche has already started. It is too late for the pebbles to vote.

 4. Kuckeliku, själv läser jag både papper och digitalt. Och Johan S har en artikel på uppslaget med rubriken ” Ryssland har skäl till oro”. Och vem tror du är chefen? Så här skriver Johan S::”USA håller på att uppnå en gammal dröm: att bi oberoende av utländsk energi”

 5. Volymerna, som nämns i kolumnen till höger i artikeln, är intressanta. Det första man reagerar på är att en källa kan ge gas i 20 år. Stämmer verkligen det?

  Det andra är volymen kemikalier och att vätskan pumpas upp igen. 500 tankbilar vatten + sand + kemikalier i ett hål. Hur mycket sand? Blandningen innehåller 1% kemikalier, bl.a. metanol, naftalin, bensen, bly och saltsyra. Det innebär minst 5 tankbilar med kemikalier = 100 000 – 200 000 liter/hål.

  Hur mycket av vätskan pumpas upp igen? Återanvänds den till nästa borrhål?

 6. Vore det inte på plats med lite data? Enligt senaste uppgift är läget sålunda.

  USA förbrukar ca 18 milijoner fat olja per dag. Av detta kommer ca 2 miljoner fat från shale, eller ca 10 procent…

  Slurtsats ?

 7. Produktionsökningen av skifferolja/gas är rekordstor och självklart kommer det att påverka både USAs ekonomi och förhållandet till mellanöstern. Just nu är det en liten del men den ökar stark varje år. USA är alltid snabba med ny teknik tack vare alla entreprenörer. De har ju nästan alla företag kopplade till internet också. Aleklett har mycket siffror men han förstår sig inte på utbud och efterfrågan. När priset ökar, ökar också tillgången på olja eller annan resurs.

 8. Johan, jättebra att du tar upp detta ”När priset ökar, ökar också tillgången på olja eller annan resurs” som är en mkt seglivad myt. Dessutom om tillgången skulle öka, tack vare tight oil så är ju den olja och gas som produceras av allt sämre energinetto. Det räcker således inte med att räkna enbart kvantitet. Ökar efterfrågan på en resurs som är ändlig, så säger logiken att den knappast kan öka, eller hur!

 9. Jag reagerade också över artikeln och hoppades att ASPO skulle kommentera detta. Men det sägs faktiskt i artikeln att det bara är prognoser. Men det göms ju undan.
  ”Till allt detta bör fogas en brasklapp: de revolutionerande scenarierna bygger fortfarande på prognoser.”

 10. @Alf: 10% av konsumtionen på bara några år. Slutsatsen är att det är en helt extrem utveckling, och att USA går mot importoberoende. Snart kommer shaleboomen dessutom spridas till andra länder. Det är dödsstöten för den s.k. ”exportlandmodellen”, om man nu kan säga att den någonsin levde.

 11. Johan har helt rätt – självklart ökar tillgången då priset ökar. Det blir helt enkelt lönsamt att ta fram mer svårtillgänglig olja och det betyder att större under-mark-resurser kan räknas som brytvärda. Se exempelvis tight oil och oljesand.

  Det här är väl den stora missen som en del spåmän gjort. De har sett enskilda länder peaka, men har glömt att tänka på att de peakat under ett ganska konstant pris tack vare andra länders överflöd. Nu när priset ökat ser vi att länder som USA, kanske 50 år senare, kommer att kunna passera sin gamla peak!

  Självklart kommer den en riktig peak nån gång, den dag annan energi av någon anledning är billigare. Jag skulle önska att Aleklett fick uppleva den dagen, men jag är rädd att han inte är ung nog. Här är en klassisk föreläsning från 1978 om energins framtid och historia ur en av historiens mest briljanta ekonomers perspektiv:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WjdJH-KrxKE

 12. Jeppen, du skriver ”USA går mot importoberoende. Snart kommer shaleboomen dessutom spridas till andra länder.” och ”självklart ökar tillgången då priset ökar” , ”svårtillgänglig olja och det betyder att större under-mark-resurser kan räknas som brytvärda. Se exempelvis tight oil och oljesand.” Du är nog ganska ensam om dessa slutsatser bortsett från de krafter i samhället som till varje pris basunerar ut business as usual som ett mantra utan fast mark under fötterna.
  Skulle vara trevligt om du redovisade aktuell forskning så påvisar ovanstående påståenden kring tight oils i(nkl oljesandens i Canada) framtid både i USA och internationellt. Det räcker dessvärre inte med att stötta sig på gammelmedia som DN och Expressen. Vilka källor stödjer du dig på när du påstår att t ex oljesand fortsätter att växa, när det är precis tvärt om. Inte en amerikans dollar investeras längre i kanadensisk oljesand. Vilka källor bekräftar att Export-landmodellen skulle vara död? Sen stiger kanske tightoil med ökad penningmängd men avigsidan ser vi i allt sämre energikvalité, EROEI. . Men i din värld Jeppen existerar väl knappast såna futilitet!er?

 13. Jeppen, jag har tittat och lyssnat på denne ”en av historiens mest brilliatna ekonomers perspektiv” inspelningen från 1978. Milton Friedman! Jag ska inte recensera honom, det vore förmätet . Han har beskyllts för mycket, men allt elände kan inte påföras honom. Men att så blint tro på prismekanismer som enda saliggörande för att få fram råolja och alternativ energi, som i denna video från 1978, känns lite passé, måste jag säga. Men var och en må bli salig i sin tro. I övrigt hänvisar jag till min tidigare kommentar. Om din idol är Milton Friedman, så förstår jag bättre varför du så ofta hamnar snett i diskussioner i bloggvärlden.

Comments are closed.