Ekologi - Ekonomi - Energi

Volkswagen sänker elbilen för gott – i repris

Print Friendly, PDF & Email

Vet inte om det tjänar något till att ytterligare en gång försöka motivera varför jag skrev ”Volkswagen sänker elbilen för gott”, men jag tar det igen: Det var VW:s sensationella uppgifter om den inbäddade energin och utsläppen vid tillverkning av olika bilar! Fakta som vänder upp och ned på uppfattningen om vad som är bästa miljöval för en ny bil. Men det verkar inte riktigt ha gått hem i stugorna.

Jag beskylls  i kommentarer av inlägget för att ” hacka på elbilen” men jag refererar bara vad VW kommit fram till, när det gäller utsläpp av koldioxid för olika bilar inkl den inbäddade energin vid tillverkningen. Dieseln är bäst m a o har minst utsläpp, vilket också tidningen Ny Teknik skriver. Då är vi två som ”hackar på elbilen.”

Jag påstås också ha skrivit att det bara är ”att ge upp och säga att vi kan fortsätta köra diesel” eller att ”utan ska fortsätta med business-as-usual och t ex fossilberoende och energiineffektiva dieselbilar och vänta på den stora kraschen!” varifrån kommer detta ?

Min lösning, för att få behålla bilen ett tag till som frihetssymbol, är att stanna upp (behålla gamla bilen, köra färre mil, införa nya hastighetsbegränsningar etc) – bra för utsläppen och bra för plånboken!
Vi får då ett andrum för att planera och genomföra strukturella förändringar och hållbara lösningar för transporter av människor och gods. Hur kan detta uppfattas omställningsfientligt och bakåtsträvande, vilket jag beskylls för. Det räcker inte, som många menar med mig att bara basunera ut en massa förhoppningar om energieffektiviseringar, ny teknik och vara allmänt positiv.
Tycker t ex bloggen Flute beskriver problematiken kring fossilfritt transportsystem på ett nyanserat sätt med anledning av en ny rapport från Elforsk.

I inlägget ”Elbilen ett stickspår” refererar jag bl a till att Toyota som dömer ut elbilen, eller ” hackar på elbilen” men av andra skäl nämligen batteriet. Även där är det lämpligt att läsa i ovanstående länk från bloggen Flute om elbilens akilleshäl, batteriet, som inte går att lösa  p g a fysikaliska begränsningar och blir därför är ett predikament! Detta faktum är svårt att acceptera, liksom att peakoil också är ett predikament, m a o något vi inte kan lösa, utan på bästa sätt måste försöka anpassa och förhålla oss till.

SvD har också en intressant artikel om Volvos laddhybrid som avskräcker, men belyser predikamentet. ”Dessutom minskas räckvidden rejält av fulla spjäll på elbakrutan och batterier som mår dåligt av kyla. Det jobbas hårt med att lösa det, men med tanke på att Volvo V60 laddhybrid kostar 560000 kronor borde mer ha varit löst redan nu.Det är lite som att köpa en villa på Lidingö i Stockholm för 10 miljoner kronor – och sedan upptäcka att man inte kan bo där på vintern”

Jag kan givetvis inte utesluta att det finns dem som har bättre kunskaper och erfarenheter än både VW och Toyota och drar andra slutsatser om elbilen, men det räcker inte att uppmana ASPO Sverige och andra kritiker ”att försöka förmedla en mer positiv och lösningsorienterad bild”.

Jag har tillräckligt många gånger nu redogjort för hur vi ska få behålla bilen, ett tag till som privat egendom, oavsett bränsle i en omställning av samhället till mindre privata- och varutransporter. Det som bekymrar mig att detta ska ske i en tid med mindre finansiella muskler i ett finansiellt moras och en tilltagande deflation (med mindre penningmängd och krympande ekonomi) under många år framöver. Kapitalet kommer dessvärre inte längre att finnas för utveckla en ny el-infrastruktur för privatbilism i Sverige, enkelt förklarat. Många bortser från det, men jag har svårt att göra det!

Sen har vi Gröna Bilister som i en kommentar känner sig försmådda och påhoppade, eftersom de menar att vi inte anger källor när vi kritiserar dem. Det är lätt att kontrollera att detta inte är riktigt sant om hen läser inlägget. Kan också upplysa Mattias Goldman att ASPO Sverige inte har sett till något mail från Gröna Bilister om ett möte, som han påstår i en kommentar. (Återkommer med ett separat inlägg om Gröna Bilister lite senare, om deras glädjekalkyler över minskade utsläpp för olika bränslen)

När det gäller bloggen ASPO Sverige, så är många läsare införstådda med att vi står inför både klimatförändringar och en mer akut brist på fossilt bränsle. De vet också, om det läst bloggen, att vi givetvis tar upp peakoil, men framför allt konsekvenserna av peakoil för landet, kommunen och medborgarna, när det gäller transporter, livsmedelsförsörjning, boende och sjukvård etc.

Vårt fokus ligger på sambandet mellan Energi, Ekonomi och Ekologi och hur det hänger ihop.

Vi förbehåller oss också rätten att vara kritiska till alla utspel och visioner oavsett avsändare, som ifrågasätter en kommande brist på fossilt bränsle ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Och hur detta påverkar vår skulddrivna tillväxtekonomi.  Vi lyfter fram fakta om sambandet mellan Energi, Ekonomi och Ekologi, som är både är sanna och relevanta. Och samtidigt gör våra läsare klokare.
Denna gång var det Volkswagen som gjorde oss klokare! Och det tackar vi för!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Volkswagen sänker elbilen för gott – i repris

 1. Martin,
  Först och främst – bra att du i det här inlägget nämner lite dellösningar (”behålla gamla bilen, köra färre mil, införa nya hastighetsbegränsningar etc”) – det behövs!

  Det är dock helt korrekt uppfattat att jag beskyller dig för att hacka på elbilen och du refererar i mina ögon absolut inte bara till VW’s studie, utan tar ställning mot elbilen och för dieseln. Flera i MSM har skrivit okritiskt om denna VW-studie, t ex Ny Teknik, och jag hade i ärlighetens namn högre förväntningar på ASPO än MSM. Nu hoppas jag att vi ändå kan hålla en sansad samtalston och inte ta saker personligt, då det här är en viktig fråga.

  1. Först och främst: Jag använde citat-tecken på exakt samma sätt som du gjorde mot Gröna bilister, dvs vad du tycker de förmedlar för budskap (inte exakt det de skrivit själva), t ex:
  ”Titta vad duktiga vi varit på Gröna Bilister att få bilister att köpa etanolbilar”
  ”Det är bara att växla över till etanolbil och köra vidare som vanligt”
  På samma sätt anser jag att du förmedlar det budskap som jag skrev, t ex ”utan ska fortsätta med business-as-usual och t ex fossilberoende och energiineffektiva dieselbilar och vänta på den stora kraschen!”
  Om du tar illa vid dig av mina citat, så bör du förstå att Gröna bilister tar illa vid sig av att du använder citat som de inte tycker sig stå för utan är din tolkning av deras budskap.

  2. Ett par exempel på vad jag anser vara att inte bara referera till en VW-studie, utan att ta ställning mot elbilen och för dieseln:

  ” Gröna Bilisters hållning pekar mer på att de gått andra intressenters ärenden. Eftersom de så ihärdigt kämpat för den första floppen etanolbilar och nu elbilar.” (uppenbarligen tycker du det är fel att kämpa för elbilar, man kan i mina ögon inte uttrycka det mycket mer klart än så)

  ”Dieselbilen visar sig vara helt överlägsen, både elbilen och plug-in hybriden som körs med EU-mixel.” (oavsett vad du menar så måste du inse att dina läsare tror att du tycker att det är mycket bättre med diesel än elbil)

  ”Ett annat inlägg som är minst sagt patetiskt är när etanolens störste förespråkare Mattias Goldman, Gröna Bilister uttalar sig i bl a Rapport och Aktuellt igår om förnybart fordonsbränsle: Så här sa Hr Goldman: ”2011 var ett förlorat år. Miljöbilshandeln stod och stampade och bland miljöbilarna fick vi en mycket fulare mix. Fler och fler dieselbilar och mycket färre bilar på förnybara bränslen”.” (igen – starkt ställningstagande och direkt påhopp på någon som inte gillar att det blir fler diesel-bilar och mindre med förnybara bränslen – i den här artikeln med elbilsfokus så måste du också inse hur detta tolkas bland läsare)

  3. Jag kan inte se att du mött min huvudsakliga kommentar i inlägget:
  Varför kan vi inte göra allt som är bra – både färre bilar (t ex bilpooler, utbyggd kollektivtrafik, behålla bilar längre) OCH mer energieffektiva bilar som elbilar OCH kraftig utbyggnad med mer förnyelsebar energi.

  Varför ska vi exkludera elbilar från detta, när vi båda vet att de är tre gånger så energieffektiva som förbränningsmotorer och kan köras på förnyelsebar energi (som måste byggas ut oavsett). Dessutom kan koldioxid avskiljas vid produktion till skillnad från dieselbilar.

  En av dina meningar berör dock frågan som jag ser det och det är i kommentarsfältet ”Kapitalet kommer dessvärre inte längre att finnas för utveckla en ny el-infrastruktur för privatbilism i Sverige, enkelt förklarat.”. Är det denna fråga som du anser vara knäckfrågan som vi inte klarar? Då har vi fullständigt olika syn – den mesta av elinfrastrukturen finns redan. El finns draget i alla hem och det är ingen stor sak att få ett eluttag i garaget, för en bråkdel av kostnaden för elbilen. Snabbladdning är redan på väg på bred front och snart kan man köra elbil även längre sträckor (jag hoppas att du kan branschen så väl att du känner till det).

  I mina ögon finns utmaningarna med peak oil i det tillväxt- och skuldbaserade finansiella systemet, vilket Mats L brukar vara duktig på att skriva om. Tekniken löses dock lätt om systemet tillåter och där anser jag att du generellt är alldeles för pessimistisk. Dock ska ni på ASPO ha cred för ert ideella fokus på peak oil som ju är en stor utmaning, men då blir det också viktigt att förmedla lösningarna på ett bättre sätt, i mina ögon :)

 2. Det feltänk vi gör när vi bedömer elbilen är att vi nyttjar fossilbilen som måttstock, hastighet, räckvidd och komfort. En jämförelse som beroende på batterierna ringa energimängd får elbilen att framstå som ett dåligt alternativ om man nu inte är beredd att betala ett hutlöst pris.

  Vi skulle t.ex. kunna sänka hastigheten och få mycket längre räckvidd. En elbil modell 1908 med en maxhastighet av 30 km och ett batteripaket från elbilen Nissan Leaf skulle t.ex. få en räckvidd av 100 mil.

  Små lätta elbilar skulle också medföra mindre krav på batterierna samt krav på begränsad räckvidd.

  Slutsats:
  Om vi nyttjar elbilstekniken med de förutsättningarna som dagens batterier ger så kan den bli ett fordon som klarar av många persontransporter till ett rimligt pris.

 3. Rolle, du är inne på samma linje, som jag skrivit om flera gånger i flera inlägg som jag oxå länkat till. Halvera körsträckan för alla bilister men framför allt en allmän hastighetsbegränsning till 70 km/h för alla fordon utom blåljusbilar.

  Skillnaden är att jag inte tror på byte av system att gå över till elbilar. Jag har motiverat varför flera gånger tidigare. Ett av det viktigast är den fossila mängd bränsle som går åt för att tillverka en bil(inbäddad energi) och speciellt mycket för en elbil p g a batterierna. Det krävs säkert dubbelt mot en konventionell bil 3-4000 liter olja om man analyserar Volkswagens siffror från första inlägget.
  Vi har också bundit oss för att minska utsläppen av koldioxid. Dessutom vet vi att de bilar som är tänka att säljas om 10-15 år inte är elbilar, för då skulle dessa ha funnits på ritbordet redan nu.Så långa är ledtiderna för produktion av nya modeller. Ett litet land i norr kan inte välja egen väg hur gärna vi än vill detta! Svårt för många storsvenskar att riktigt vilja svälja. Vi är en del av EU och den globala handeln med ytterst liten påverkan.
  Som sagt det bästa för miljön och utsläppen är att förutom hastighet och körsträcka är att behålla sin gamla bil. Detta i kombination med olika stöd till bilpooler, utbyggnad av allmänna kommunikationsmedel och påbörja en strukturell förändring av hela transportsystemet.

Comments are closed.