Ekonomi - Energi - Politik

VW sänker elbilen för gott!

Print Friendly, PDF & Email

Volkswagen vågar, till skillnad mot andra biltillverkare, lyfta på förlåten och redovisa de totala utsläppen för en bil, inklusive tillverkningen sett ur ett produktlivscykelperspektiv. Något som ASPO Sverige kämpat för under många år. Vi visste att dessa siffror skulle vända upp och ned på den vedertagna men felaktiga uppfattningen, vilka bilar och bränslen som ger de lägsta utsläppen av koldioxid. Dieselbilen visar sig vara helt överlägsen, både elbilen och plug-in hybriden som körs med EU-mixel. Och etanol finns inte ens med i sinnevärlden!

 

Ända sen jag för sex år sedan, i projektet ”Konsumera Smartare och minska växthuseffekten” för Stockholms stad, lyfte den ”inbäddade” energin och utsläppen för olika produkter bl a för fordon, har bilföretagen vägrat att öppet redovisa de totala utsläppen för en bil under hela dess brukstid.

 

Miljöförvaltningen inom Stockholm stad har dessutom gjort allt för motarbeta sanningen om dessa obehagliga utsläppssiffror! Det passade inte in i den eufori som piskades upp för etanolbilar inom staden. En annan aktör, Gröna Bilister, har också under dessa år spelat under täcket och negligerat de indirekta utsläppen vid produktion av ett fordon. De har marknadsfört sk ”miljöbilar” tillsammans med bl a Miljöförvaltningen inom Stockholm stad på ett mycket försåtligt sätt, och mot bättre vetande? ”De indirekta utsläppen är försumbara” har varit mantrat från både Gröna Bilister och Miljöförvaltningen (Miljöbilar). ”Det är bara att växla över till etanolbil och köra vidare som vanligt” och ”Titta vad duktiga vi varit på Gröna Bilister att få bilister att köpa etanolbilar”. Så har det låtit från Gröna Bilister. Detta feltänk har säkert kostat 100-tals miljoner kronor för skattebetalarna, enbart i Stockholm stad. För att inte tala om alla kostsamma felköp av medborgarna.

Har svårt att tro att Gröna Bilister med Mattias Goldman i spetsen är så korkade och ointelligenta och de inte förstått tillverkningens betydelse för de totala utsläppen för en bil. Det måste ligga något annat bakom. Gröna Bilisters hållning pekar mer på att de gått andra intressenters ärenden. Eftersom de så ihärdigt kämpat för den första floppen etanolbilar och nu elbilar.

Har läst Ecoprofiles upplevelse i Munchen i januari 2013, då Volkswagen presenterade sensationella uppgifter och visade på framtidens sk ”miljöbil”. Det är en bra och en ärlig redovisning av bilgiganternas kamp med tiden för att hänga med. Läs gärna det inlägget med kommentarer!


Ny Teknik har också skrivit från sitt besök i januari hos VW i Munchen.

”Elbilarna är inte alltid de mest miljövänliga, visar företagets beräkningar av totala koldioxidutsläpp. De bygger på hur mycket koldioxid en bil i Golf-klass släpper ut under hela sin livstid och omfattar även tillverkningen av bil och bränsle.

En dieselbil ger då lägre utsläpp än en elbil som körs på el med den typiska energimixen i Europa, det vill säga med en stor andel fossila bränslen. Dieselbilen slår även en plugin-hybrid som körs på Europa-el.”

Det måste vara fruktansvärt pinsamt för Gröna Bilisters och nagga anseende betänkligt, att behöva konstatera de fakta som VW visar över bilars koldioxidutsläpp för olika bränslen inkl tillverkningen. Gröna Bilisters favoritbränsle etanol som man marknadsfört under så många år finns inte ens finns med! Vad säger det?

ASPO Sverige har många gånger skrivit om hur Gröna Bilister lurar oss medborgare:
”Sverige importerar mest etanol från sockerrör”. Vad jag vet så upphörde så gott som all import att sockerrörsetanol till Sverige för många år sedan. Det som idag importeras är vin, majs?- och spannmålsetanol från Europa som har betydligt sämre nettoenergi än sockerrör. Och enligt många produktlivscykelanalyser (LCA) från flera myndigheter ger marginell minskning av utsläppen.
För något år sedan skrev jag:
”Ni som har läst mina inlägg och invändningar mot svenskt etanolbränsle (E 85) och hur Gröna Bilister vurmar för detta bränsle, serveras nu ett riktigt scoop, som är oerhört pinsamt för Trafikverket och aldrig kommer att publiceras i gammelmedia. Trafikverket och de ansvarig borde ställas till svars för fifflande med siffror och ändring av beräkningsmodell. De har i sin senaste rapport lyckats få 6 procent klimatnytta att bli 17% utan att egentligen anstränga sig. I korthet- År 2007 angav Trafikverket att etanolen reducerade CO2-utsläppen med 57 % jämfört med nya bensinbilar.
Sen sjönk reduktionen efterhand till 12% år 2010. Importen av fin-etanol från Brasilien hade då successivt upphört och ersatts med veteetanol. Ev majsetanol men ingen vet, eftersom fakta i målet hemligstämplats av Energimyndigheten.”

För många år sena skrev jag på Ställ om Svt: s klimat och energiblogg:

”Själv äger och kör jag en 20 år gammal SAAB 9000, oxå en miljöbil då jag inte släpper ut mer koldioxid än den nyaste fina klassificerade sk miljöbilen. Hemligheten är att jag mer än halverat min körsträcka till 600 mil per år. Saaben drar 0,9 liter per mil och släpper ut ca 1,8 kg per mil. Totalt 1080 kg per år. Det innebär att jag klarar miljöbilskraven med råge. Trots detta slipper jag inte bilskatt under 5 år. Det gör mig förbannad. Varför ska alla vi som har äldre bilar men håller oss inom de ramar som samhället ställer upp för att få en skattebefrielse undantas från att premieras? (1,2 kg koldioxid x 1500 mil = 1800kg koldioxid per år)
Dessutom anser jag att min moster Agda oxå borde få en premie, eftersom hon sålt sin bil och skaffat sig en cykel. Hon har nästan noll utsläpp numera, genom att begränsa sin bilkörning och gått med i en bilpool.”

Detta uppmärksammades av Miljöpartiet som drog öronen åt sig och bestämde att inte stödja köp av sk ”miljöbilar” med mer statliga pengar.

Ett annat inlägg som är minst sagt patetiskt är när etanolens störste förespråkare Mattias Goldman, Gröna Bilister uttalar sig i bl a Rapport och Aktuellt igår om förnybart fordonsbränsle: Så här sa Hr Goldman: ”2011 var ett förlorat år. Miljöbilshandeln stod och stampade och bland miljöbilarna fick vi en mycket fulare mix. Fler och fler dieselbilar och mycket färre bilar på förnybara bränslen”.

Nu visar Volkswagens redovisning av de totala utsläppen inkl bränsle och tillverkning, att Mattias Goldman och Gröna Bilister har fel, som vanligt är jag beredd att säga.

Och så här fortsätter dansen kring Gröna Bilister i ett inlägg på ASPO Sverige:

”SvD har idag en artikel om miljöbilar om att miljöbilar är för dyra. Och att alla väntar på en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor. Men vad jag förstår var denna rabatt för elbilar, som i sig kommer att vara mycket dyra. Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz uttalar sig om att vi inte har så bråttom med att fasa ut oljan.
–Man måste också komma bort ifrån fossila bränslen på sikt, men det har vi har lite längre tid på oss att lösa, säger Lagercrantz.
Jag trodde att Gröna bilister var mer uppdaterade än så, det verkar bara vara utifrån ett miljöperspektiv och inte ens det, som dom ser på bilen och bilåkande.
Jakob Lagercrantz får gärna kommentera sitt uttalande här om han vill. ASPO Sverige anser däremot att vi har extremt bråttom, om vi ska hinna lindra nergången i tillgänglig olja.”

ASPO Sverige skriver vidare i ett inlägg:

”Elbilar kommer i bästa fall bli en marginell företeelse av de 900 miljoner bilar som ska bytas ut i världen varav 4,2 miljoner i Sverige. Fordonen som kommer att finnas till försäljning om 15 år, är redan på ritbordet! Är det elbilar eller elhybridbilar? Nej, det är fossilbränsledrivna bilar! Försök ändra på det den som kan. Dessutom lär det väl knappast finnas mer än kanske hälften av fordonen kvar i trafik 2025 som bäst! Såvida, peakoil, maximal produktion av råolja är sann och inträffat! Det är lätt att glömma bort att ett fordon knappast materialiseras och blir till utan olja. Det behövs minst 3000 liter olja från ax till limpa för att producera en bil.
För En elbil med batterier troligtvis mer!”

Den egna ägda bilen har peakat oavsett bränsle. Sänk hastigheten uppmuntra gemensamt ägande i olika former så får vi behålla detta frihetsinstrument lite längre. Kanske hinner vi då ställa om till mindre antal transporter av varor och privat förflyttning med bil!

Numera tror jag inte att Gröna Bilister, med endast 1500 medlemmar ljuger, utan de vet inte bättre och lever gott på det! Dags att lägga ned organisationen? Läser på GB:s hemsida att hen väger tungt, kanske är det så att GB känner att det är ett tungt fall!

Samtidigt gläds jag åt ASPO Sveriges hållning i sak har varit korrekt och sann. Vi har legat rätt i spåret och talat klartext!

Martin Saar ordf ASPO Sverige

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

25 Comments on “VW sänker elbilen för gott!

 1. En elbil drar mindre än 2 kWh/mil. Producerat med ny vindkraft à 80 öre/kWh så kommer man undan med 1.60 kr/milen. För att se till att elbilen drar 75 g/km mot dieselns 150 g/km, så är det alltså bara att kräva att alla nya elbilskunder köper vindandelar för cirka 20,000 kr. Mycket låg summa, med tanke på att bilen kostar mer än 10x detta. Andelarna kan lätt ingå i supermiljöbils-premien, om staten vill hjälpa till. (Sen vet vi alla att kärnkraft kostar hälften och är ännu CO2-snålare, men för enkelhetens skull har jag pratat om vind.)

  Sen kan man anta att elbilarna i framtiden även kommer att bli koldioxidsnålare i tillverkning än dieslarna. Drivlinan på elbilarna är trots allt betydligt enklare (mindre lättare motorer, ingen växellåda, betydligt hållbarare och underhållsfriare, knappt nån olja etc), så om man bara lyckas göra batterierna energisnålare (eller med miljö-el) så är saken biff.

 2. hrm… Volkswagens siffror visar ju totala motsatsen till det du säger ovan – en Golf på E85 släpper ut 70 + 39 g =103/km enligt ovanstående – dvs nästan i samma klass som plug-inhybriden när den kör på grön el och vida bättre än alla fossila alternativ.

  En Golf på biogas hamnar runt 60 + 42 = 102 g/km

  Den dag VW lanserar en Golf Plug-in hybrid och du kör den på E85 och svensk elmix så kommer du ner till 83 g.

  Ovanstående är beräknat på att bilarna går 15 000 mil. För elbilar är det troligen ett något högt tal, men för förbränningsmotorer är det endast hälften av vad som är normalt – så för alla förbränningsmotorer i tabellen bör du halvera tillverkningsutsläppen. Dessutom har VW en egen plan för energieffektivisering av tillverkningen, där man 2018 ska minska åtgången och därmed utsläppen med 25 %.

  Så din frustration är ganska överdriven – biobränslen i kombination med el är fortfarande den bästa kombinationen.

 3. Men Anders. läser vi samma tabell? Tror du att vi i Sverige kommer att kunna bygga upp en en sagovärld där el bilen rullar för folkhemmet !?

 4. @Martin: Vadå bubbla? Förnekar du att vind och kärnkraft lätt och billigt kan producera koldioxidsnål el till att driva elbilar?

 5. Vad var så ”tröttsamt” med konstaterandet att det är enkelt och billigt att producera koldioxidsnål el till elbilar? Och du svarade inte på frågan – förnekar du att det är så?

 6. Gröna Bilister betonar att det är rimligt att ersätta ungefär en tredjedel av dagens oljeberoende med förnybara drivmedel och el, en tredjedel effektiviseras bort med bättre fordon och en tredjedel källsorterar vi bort – minskat resande, distansarbete etc. Vi har aldrig påstått att man kan ”köra på som förut”, inte heller är etanol vårt förstaalternativ om man väl måste köra – el och biogas är bättre.

  Vi har mejlat ASPO flera gånger om detta, frågat om de har så mycket som en källa till sina ständiga påhopp på oss och efterfrågat ett möte med Martin. Men det förvägras vi tyvärr.

  Mattias

 7. Anders det är möjligt att min frustration är överdriven, men fakta kvarstår. De positiva varianter som du lyfter fram kan mycket väl bli verklighet, såvida hela Europa skulle kunna köra på E 85 och svensk elmix. Hur troligt är detta? Allt tyder på att vi går mot en omfattande elbrist i Europa i takt med gasbrist och avveckling av kärnkraft. Och biobränsle i övrigt som biogas är också en dröm när konsekvenserna av peakoil börjar bli kännbar. Förnybar el och biogas kommer aldrig dessvärre att kunna kompensera detta tapp.
  Och hur vi än vrider och vänder på utsläppssiffrorna blir det svårt att komma under 100 g per km ca 1000 kg . Då vi i botten har den inbäddade energin och utsläppen som VW avslöjade . Och vi vet att våra utsläpp totalt per capita måste ned från 10 000 kg idag per svensk till under 2000 kg om vi ska stoppa den pågående klimatförändringarna , eller hur? M a o så ryms dessvärre inte den egna ägda bilen inom denna utsläppsbudget per capita. Så ser jag på dessa siffror!.

 8. Martin,
  Varför utgå från att alla ska köra varsin bil i framtiden, det tror jag de flesta är överens om är omöjligt. Det enda vi vet är det här:

  Vi måste ställa om till förnyelsebar energi i stor skala OCH vi måste köra de bilarna vi har på denna energi. Med smarta system som elbilspooler kombinerat med kollektivtrafik så räcker det med ca en sjundedel av dagens antal bilar. Och DET är en möjlighet oavsett Peak Oil eller reesursbrist.

  Genom att klanka ned på elbilar får du folk att tro att det inte är en del av en hållbar framtid. Nej, IDAG är det inte hållbart med dagens energimix, men om vi inte tänker göra något åt energin så är vi ändå rökta. Utbyggnad av förnyelsebar energi och smartare transportsystem, inkl elbilspooler, måste gå hand i hand för att vi ska nå en hållbar vision.

  Om du har en annan hållbar vision som inkluderar dieselbilar istället så får du gärna delge den!

 9. Jag tror säkert att det blir fler elbilar i framtiden. Men som jag skrivit flera gånger tidigare så tror jag inte att elbilar och alternativa bränslen på något sätt kommer ”rädda oss”, varken från peak oil- eller klimatproblematiken. Extrapolerar man dagens trender så kommer exportmarknaden för råolja sannolikt ha krympt till nästan ingenting om 20 år, och i ett sånt läge så spelar det ingen roll om personbilarna drivs med el eller etanol. Vi kommer att prioritera att få mat på bordet före att kunna köra bil. Bilåkandet sjunker redan i västvärlden, och det har sannolikt flera olika orsaker, men totalkostnaden för bilåkandet är säkerligen en faktor. Gail Tverberg skriver om det sjunkande bilåkandet i USA:

  http://ourfiniteworld.com/2013/01/31/why-is-us-oil-consumption-lower-better-gasoline-mileage/

  Ett annat reportage om ”peak car” i Sveriges Radio:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4988965

  Vi här på ASPO Sverige har tidigare här på bloggen och i tidigare nyhetsbrev konstaterat att bilens hastighet, alla kostnader inräknat, ungefär motsvarar en cykel. Om arbetstiden som krävs för att tjäna in pengarna till bilåkandet räknas in, så blir bilens medelhastighet måttlig. Vi jobbar för att kunna transportera oss till jobbet i bil. Helst med ”körglädje”. Ser man till de direkta kostnaderna så är det svårt att motivera bilkörning redan idag, om man är medelinkomsttagare. Tar man hänsyn till de indirekta kostnaderna (miljö, förbrukning av icke-förnyelsebara resurser mm) så blir kalkylen ännu mer tveksam. Det är svårt att förklara bilåkandet utan att ta hänsyn till konsumtionssociologiska motiv. Bilåkandet manifesterar en viss social status och identitet. Inom vissa yrkeskategorier, tex personer som arbetar med försäljning/marknadsföring så tror jag det är på gränsen till otänkbart att inte vara bilburen. Men bland den yngre generationen som nu växer upp, så tror jag att bilens funktion som statussymbol blir allt mer dysfunktionell, och bland ungdomar med intresse för milö- och hållbarhetsfrågor så är den direkt negativ. Yngre människor vill ha centralt belägna bostäder, bra miljö, bra cykelbanor och bra kollektivtrafik, inte förortsvillor, miljonskulder och motorvägsleder.

  /Mats L/ASPO Sverige/

 10. @U: Kom ihåg att förnybart, kostnadseffektivt, grönt, miljövänligt och hållbart är fem inbördes helt olika egenskaper. Förnybart och grönt är de två värdelösa egenskaperna. Energikällan som får full pott på de tre meningsfulla egenskaperna är kärnkraft.

  När det gäller utsläppen från en elbil så är det feltänkt att kolla på elmixen i regionen. Vi har ett system med utsläppsrätter i Europa, och därför är det rimligaste att anta att introduktionen av en elbil leder till dels negawatt (genom elprishöjningar som tränger ut annan konsumtion) och dels investeringar i icke-fossil elproduktion, eftersom CO2-utsläppen är låsta.

 11. U,
  Du skriver:

  ”Varför utgå från att alla ska köra varsin bil i framtiden, det tror jag de flesta är överens om är omöjligt.”

  Är inte så säker på att de flesta är överens om detta, även om du och jag är överens om att detta är den troliga utvecklingen. Har du hört någon politiker, massmedia för den delen som klart och tydligt sagt ”i framtiden (10-15 år)kommer inte alla som vill köra var sin bil”.

  Jag tror inte ens Gröna Bilister har flaggat för detta! Men jag kan ha fel. Det verkar som om ämnet bil är för politiskt känsligt, generera för mkt pengar till stadskassan (90 miljarder årligen?) för att kunna ifrågasättas. Och sen har vi det där med valfrihet i sann marknadsliberal anda och personlig integritet. Våga inte ”röra min Volvo”.

  Sen skriver du: ”Det enda vi vet är det här: Vi måste ställa om till förnyelsebar energi i stor skala OCH vi måste köra de bilarna vi har på denna energi.”

  Det låter ju bra och är en from förhoppning, men har du satt dig in i vilka förutsättningar som gäller för att ersätta fossil energi med förnybart som t ex el från vind och sol? Och är det möjligt med tanke på att en elbil tillverkas dessvärre ytterst marginellt med el utan fossilt bränsle. 2-3000 liter olja, vilken så tydligt redovisas av VW i tabellen för utsläpp per km.

  Har du möjlighet så titta då närmare i David MacKays ”Sustainable Energy Without the Hot Air, finns som nätbok. http://www.withouthotair.com/ Ett fossilfritt samhälle innebär en minskning av kWh-tillgången per person med minst 80 % till 2050. Från 125 KWh (EU-genomsnittet egentligen 187 kWh för Storbritannien 2009) till 25 kWh per person och dag. Med dessa 25 kWh ska vi klara, mat, boende, transporter, sjukvård, fritid etc.
  Förnybar energi kan inte ersätta kol, olja och naturgas och är inte tillräcklig för att bibehålla vår nuvarande livsstil och konsumtion. Kan väl tillägga att enligt David MacKays beräkningar, så behövs i Storbritannien 300 nya kärnkraftverk alt 600 000 nya vindkraftverk för att täcka tappet av fossil energi. Och då har inte David M inräknat ytterligare energi som behövs för att hålla igång vår skulddrivna tillväxtekonomi.

  Sen undrar jag hur du resonerat när du skriver ”köra de bilarna vi har på denna energi” Det har inte slagit mig att detta är en möjlighet med el! Hur menar du?

  Däremot håller jag med dig om att ”Med smarta system som elbilspooler kombinerat med kollektivtrafik så räcker det med ca en sjundedel av dagens antal bilar” är en framkomlig utveckling. Om det är som du skriver ”möjlighet oavsett Peak Oil eller resursbrist” är däremot skrivet i stjärnorna.

  Sen skriver du ”Genom att klanka ned på elbilar får du folk att tro att det inte är en del av en hållbar framtid.”

  Jag i likhet med Per Kågesson ifrågasätter framtiden för elbilen. Kanske om 20 år enl Kågesson. då massbilismen kollapsat Men då befinner vi oss i en akut resursbrist inte bara av bränsle utan säkert också av el.

  Idag marknadsförs elbilen som det fordonet som ska göra att vi kan växla över till ett nytt bränsle och samtidigt bibehålla vår livsstil och köra vidare ”as business as usual” Där ligger min kritik. Om 10 -15 år senast har Sverige för länge sedan lämnat vår egen lilla ostörda enklav i norra Europa och tvingas vare sig vi vill eller inte dela med oss av den el som kommer från vattenkraft och finns kvar. Kärnkraften är sen länge avvecklad. Ett troligt scenario, kanske!

  Samhället behöver i grunden struktureras om vilket jag tydligt skriver i slutet av mitt inlägg i takt med att massbilismen krymper ihop. Samhället kommer inte att ha ekonomiska muskler att både ha och äta kakan. Och vad kommer att vara viktigast mat, sjukvård och boende eller frihetssymbolen bil, oavsett bränsle. Ju fortare vi inser detta desto större chans har vi att möta de utmaningar som vi står inför när bristen på flytande bränsle riskerar att slå ut basfunktionerna i vårt samhälle.

  ”Om du har en annan hållbar vision som inkluderar dieselbilar istället så får du gärna delge den!”

  Den enda vision som jag har för bilen har jag redan förmedlat. Och där finns dieseln med som den bil som släpper ut minst koldioxid (men mest kväveoxider av alla bilar) för att möta de utsläppsmål EU och Sverige har satt upp för 2020 till att böja med!

  I övrigt är det som jag skrivit, behåll din gamla bil, halvera körsträckan, lagstifta om hastighetsbegränsning 60-70 km/h och storsatsa på bilpooler!

  Vill ännu en gång påminna om att anledningen till att jag skrev inlägget var det sensationella beskedet från VW om olika bilars inbäddade energi och utsläpp. En bil, oavsett vilket bränsle den drivs på, materialiseras inte av sig själv, som många tycks tro. Utan den kräver mer fossilt bränsle än vad vi vill erkänna för att kunna framställas.

 12. @Martin:
  Min poäng är att du ofta hackar på elbilen, med argumentet att den med dagens Europeiska energimix har högre utsläpp än t ex diesel. Du kallar dieselbilen överlägsen och menar att olika aktörer på ett vilseledande sätt förespråkat elbilen. Detta är för mig (ursäkta rakheten, jag respekterar annars både dig och din kunskap om peak oil) fullständigt visionslöst och ger dina läsare en bild av att vi inte ska satsa på elbilen utan ska fortsätta med business-as-usual och t ex fossilberoende och energiineffektiva dieselbilar och vänta på den stora kraschen! Dina läsare är inte de ovetande politikerna, utan Peak Oil-medvetna människor som ofta rimligen försöker förstå vad det kan finnas för lösningar i en samhällsomställning.

  Om vi vill vara lösningsorienterade så är det för mig självklart att vi måste utgå från en vision vart vi vill komma. Alla den här bloggens läsare är troligen ganska överens om att vi står inför energibrist och klimatproblem. De lösningar vi rimligen då måste sträva mot är att bygga ut med förnyelsebar energi så mycket det bara går, köra bilar på denna energi och samtidigt kraftigt effektivisera genom t ex smartare transportsystem med färre bilar.

  Jag är medveten om svårigheterna att ersätta fossila bränslen men att bara ge upp och säga att vi kan fortsätta köra diesel förmedlar för mig en total uppgivenhet inför problematiken. Det finns studier som visar att vi med befintlig energieffektiviserande teknik kan minska energiförbrukningen på jorden med ca 70%. Med kraftig utbyggnad av förnyelsebar energi, stora satsningar på energieffektivisering, elbilar som körs på förnyelsebar energi (självklart färre bilar än idag), mm, så kan vi teoretiskt ställa om samhället. I mina ögon är det vår gemensamma uppgift (vi som förstår utmaningarna vi står inför) att försöka förmedla en mer positiv och lösningsorienterad bild till alla som är mottagliga. För mig signalerar du (ursäkta rakheten igen :) för dina PO-medvetna läsare en total uppgivenhet och att vi lika gärna kan fortsätta med business-as-usual – vilket är precis det du vill undvika.

  Om vi saknar visioner och bara tittar på detaljerna i dagens system (”just nu, med dagens Europeiska energimix är det bättre att köra diesel, så fortsätt med det och vänta på kraschen”) så blir lösningarna också fel. Kågesson är helt ute och cyklar inom elbilsområdet i mina ögon och saknar visioner fullständigt – vilket gör att han gärna sätter sig och räknar på exakta utsläpp med dagens energimix.

  Att förmedla att samhället måste struktureras om helt men att vi samtidigt ska behålla gammal teknik som är energiineffektiv och fossilberoende förstår jag verkligen inte – varför kan vi inte göra båda delarna?!

 13. För övrigt tycker jag att David MacKays ”Sustainable Energy Without the Hot Air” är mycket bra läsning och argument FÖR energieffektiviseringar i stor skala, som jag beskriver – med BÅDE energieffektiv teknik som elbilar och energieffektiva system med färre bilar (och naturligtvis utbyggnad av förnyelsebar energi). En minskning av kWh-tillgången med 80% leder mig till helt andra slutsatser än att vi inte ska använda elbilar, som är tre gånger så energieffektiva som förbränningsmotorer :)

 14. ”Kan väl tillägga att enligt David MacKays beräkningar, så behövs i Storbritannien 300 nya kärnkraftverk alt 600 000 nya vindkraftverk för att täcka tappet av fossil energi.”

  300 reaktorer är, för Storbritannien, cirka 1 per 200,000 invånare.

  Sverige har som bäst haft 1 på 700,000 invånare, men alla 12 hade en driftstart mellan 1972 och 1985, bara 13 år, dvs cirka en per år. Hade vi fortsatt i den takten hade vi efter 60 år uppnått en steady-state-nivå på cirka 60 reaktorer, eller cirka 1 på 160,000 invånare. Och då lade vi fortfarande stora resurser på att importera olja, vilket man slipper i ett fossil-ersättningsscenario.

  Den enda slutsatsen man kan dra är att Storbritannien relativt lätt kan bygga 300 reaktorer. Man kan också göra ett överslag baserat på kostnad. 40 miljarder stycket och fem stycken per år (gånger 60 år ger 300) ger 200 mdr/år. Men Storbritannien lägger nästan det dubbla varje år på olja! 200 mdr/år är bara 1% av deras BNP.

 15. Kan man få källa på Volkswagens siffror (URL)? Det skulle göra diskussionen mera seriös.

 16. Oj! Det var mycket… Först ett stort grattis till Martin! Utmärkt journalistik, något man definitivt inte är bortskämd med idag!

  Diskussionen skenar iväg från det ursprungliga temat vilket är en vanlig taktik från GB: försök få det till att de är emot och vi är för grön energi? Ja nu har VWs studie visat att diesel har lägre CO2-utsläpp än exempelvis både bensinhybrider och el-/plugin som körs på EU-mixen (vi har förresten inte helt förnybar mix i Sverige helelr så de lägsta utsläppen är bara att glömma även får vårt fall). Vad göra om man vore GB? Till att börja med be om ursäkt för all den lobbyism som hittills orsakat ökade utsläpp av CO2 under förespeglingen att de skulle minska!!! Istället fortsätter man med sitt bjäbb ”vi har aldrig sagt att etanol är bra, el och gas är bättre bla bla bla”. Ja men nu säger ju studien att diesel är bättre än de fordon ni förespråkat? Ta itu med det då?

  Att försäljningen av elbilen ska öka i framtiden? Jo det tror jag också! Den kanske rentav årsvis ökar från en-siffriga tal till tvåsiffriga? Övriga flaskhalsar såsom REE och litium är heller inte energirelaterade och syns inte i VWs sammanställning ovan. Hur ska vi trolla fram tillräckligt med REE tillräckligt snabbt för att kunna producera de 5 mijoner bilar som behövs per år för att åtstadkomma någon förändring?

 17. U,
  Vet inte om det tjänar något till att ytterligare en gång försöka motivera varför jag skrev detta inlägg, men jag tar det igen: Det var VW:s sensationella uppgifter om den inbäddade energin och utsläppen vid tillverkning av olika bilar! Men det verkar inte ha gått hem i stugorna!

  Sen ”jag hackar inte på elbilen” utan refererar till vad VW kommit fram till, när det gäller utsläpp av koldioxid för olika bilar inkl den inbäddade energin. Dieseln är bäst m a o har minst utsläpp, vilket oxå tidningen Ny Teknik skriver men det är väl också att ”hacka på elbilen.”

  Sen har jag väl aldrig skrivit att:”att bara ge upp och säga att vi kan fortsätta köra diesel” och att ”utan ska fortsätta med business-as-usual och t ex fossilberoende och energiineffektiva dieselbilar och vänta på den stora kraschen!” …vad har du fått det ifrån?

  Min lösning är att stanna upp (behålla gamla bilen, köra mindre mil, nya hastighetsbegränsningar etc) – bra för utsläppen bra för plånboken!
  Vi får då tid och råd för att planera och genomföra strukturella förändringar och hållbara lösningar för transporter av människor och gods.
  Hur skulle detta kunna uppfattas omställningsfientligt! Det räcker inte med att köra ut en massa förhoppningar om energieffektiviseringar, ny teknik och vara allmänt positiv.
  Tycker t ex bloggen Flute beskriver problematiken kring fossilfritt transportsystem på ett nyanserat sätt med anledning av en ny rapport från Elforsk.http://flutetankar.blogspot.se/2013/02/fossilfritt-transportsystem.html

  I inlägget ” Elbilen ett stickspår” refererar jag bl a till att Toyota som dömer ut elbilen, eller ” hackar på elbilen,som du fördrar att kalla det” men av andra skäl nämligen batteriet. Även där är det lämpligt att läsa om elbilens akilleshäl, batteriet i ovanstående flutelänk.. Som inte går att lösa av p g a fysikaliska begränsningar och blir därför är ett predikament! Det är svårt att acceptera liksom att peakoil är ett predikament, m a o något vi inte kan lösa utan på bästa sätt måste anpassa och förhålla oss till.

  SvD har också en intressant artikel om Volvos laddhybrid som avskräcker, men belyser predikamentet, http://www.svd.se/naringsliv/motor/laddhybrid-bast-trots-kalla-fakta_7915030.svd ”Dessutom minskas räckvidden rejält av fulla spjäll på elbakrutan och batterier som mår dåligt av kyla.Det jobbas hårt med att lösa det, men med tanke på att Volvo V60 laddhybrid kostar 560000 kronor borde mer ha varit löst redan nu.Det är lite som att köpa en villa på Lidingö i Stockholm för 10 miljoner kronor – och sedan upptäcka att man inte kan bo där på vintern”

  Jag kan givetvis inte utesluta att du har bättre kunskaper och erfarenheter än både VW och Toyota eller om det räcker som som du skriver ”att försöka förmedla en mer positiv och lösningsorienterad bild”.

  Jag har tillräckligt många gånger nu redogjort för hur vi ska få behålla bilen, ett tag till som privat egendom, oavsett bränsle i en omställning av samhället till mindre privata- och varutransporter. Det som bekymrar mig att detta ska ske i en tid med mindre finansiella muskler i ett finansiellt moras och en tilltagande deflation (med mindre penningmängd och krympande ekonomi) under många år framöver. Kapitalet kommer dessvärre inte längre att finnas för utveckla en ny el-infrastruktur för privatbilism i Sverige, enkelt förklarat. Du bortser från det, men jag har svårt att göra det!

  När det gäller bloggen ASPO Sverige så är många läsare införstådda med att vi står inför både klimatförändringar och en brist på fossilt bränsle. De vet också om det läst bloggen att vi givetvis tar upp peakoil, men framför allt konsekvenserna av peakoil för landet, kommunen och hushållet, när det gäller transporter, livsmedelsförsörjning, boende och sjukvård etc.

  Vårt fokus ligger på sambandet mellan Energi, Ekonomi och Ekologi och hur det hänger ihop.

  Vi förbehåller oss också rätten att vara kritiska till alla utspel och visioner oavsett avsändare, som vi anser ligger utanför ett naturvetenskapligt perspektiv, samtidigt som vi gärna lyfter fram fakta, som är både relevant och sann och för saken vidare. Och samtidigt gör våra läsare klokare.
  Denna gång var det Volkswagen som gjorde oss klokare! Och det tackar vi för!

 18. U,

  tror att du behöver fräscha upp minnet kring David MacKay och hans bok Sustainable Energy without the Hot Air. Här en genväg:
  I denna föreläsning om boken https://www.youtube.com/watch?v=GFosQtEqzSE säger han när det gäller effektiviseringar att det är Jevons paradox som gäller:

  ”Vi kan göra tekniken mer effektiv och spara energi, men resultatet av detta blir att vi använder mer energi. Och det är något att oroa sig för, men jag har ingen lösning”

  Han säger oxå: ”Att fasa bort fossilt bränsle är inte lätt, men det är möjligt!”

  Varje brittisk medborgare skulle om fossil energi fasas bort få minska sin användning av energi från 125 kWh till 18 kWh! Hur och med vad fyller vi på med förnybar energi upp till 125 kWh?

  Ska vi bli av med vårt fossila beroende krävs en storsatsning på kärnkraft eller solenergi från Sahara eller bådadera. Andra alternativ är att förändra vår livsstil rejält eller minska befolkningen på jorden.

  Nota bene att David M som jag skrev i en recension för många år sen: ”Bokens styrka är samtidigt dess svaghet, eftersom han fokuserar på möjligheter att producera energi utan att ta hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter.”

 19. Livets mening är att arbeta så man har råd att köpa en bil att köra till arbetet i.

 20. Kuckeliku, det stämmer mkt väl med vad Bodil Jönsson skriver i sin bok ”Tio tankar om tid”. Idag arbetar vi flera timmar extra per dag, enbart för att kunna äga och köra bil till och från arbetet. Egentligen utan tidsvinst!

 21. Martin,
  Jag har svarat lite längre på ditt repris-inlägg och svarar här bara kort på ”tror att du behöver fräscha upp minnet kring David MacKay och hans bok Sustainable Energy without the Hot Air. Här en genväg: I denna föreläsning om boken https://www.youtube.com/watch?v=GFosQtEqzSE säger han när det gäller effektiviseringar att det är Jevons paradox som gäller: ”Vi kan göra tekniken mer effektiv och spara energi, men resultatet av detta blir att vi använder mer energi. Och det är något att oroa sig för, men jag har ingen lösning””.

  Svar: Jag är väl medveten om Jevons Paradox och i ett tillväxtbaserat och växande system är det självklart så att energibesparande teknik frigör resurser som används till ytterligare konsumtion, tillväxt och fortsatt ökat energibehov. Men alla läsare på den här bloggen känner ju till att vi troligen är på väg in i en ny peak oil-era med krympande energitillgång och nedväxt. I den nya eran kommer vi rimligen att behöva mycket energibesparande teknik för att bara hänga med i nedgången, även om vi nog båda är överens om att vi först kommer att få en ekonomisk kris pga att det finansiella systemet lever kvar i den gamla paradigmen :)

Comments are closed.