Ekonomi - Energi

Elbilen är ett stickspår

Print Friendly, PDF & Email

”Det där med 15 år skulle jag också vilja se att du backade upp med fakta.” m a o hur ska vi ha det med privatbilen och framför allt elbilen! I reportaget om Förbifart Stockholm i Uppdrag Granskning med (Reporter Z Winberg) som visades för ett halvår sedan  sedan i ”sommargranskning”,  pratade flera personer om detta faktum. Något som passerat revy utan kommentar, speciellt  då  slutsatsen var entydig – tummen ned  för elbilen.
De svenska höjdarna på Toyota ser svårigheterna med utveckla och förbättra batterier för elbilar. Fysiken har dessvärre sina begränsningar vilket många medborgare har svårt att ta till sig.  Men  japanerna har förstått!

”I bästa fall kan vi fördubbla kapaciteten”.

Men dessvärre tror vi att batterierna ska kunna få samma fantastiska utveckling som våra datorer. Sen är det lätt att glömma bort den stora inbäddade energi som behövs för att producera nya bilar, kräver tillgång på sällsynta jordartsmetaller. Och hur många metaller ingår i en Prius?  Och vem sitter på dessa reserver?

Jo Kina som i första hand kommer att använda detta för sin egen industri, t ex vindkraftverk.

Har man lite koll på de produktlivscykelanalyser som gjort för en bil så förstår man också att oljan är ett måste för att producera ett fordon. Bara för att få fram några gram metaller till katalysatorn för avgasrening behöver man bryta 3 ton malm. Dessa jordartsmetaller bryts endast i Sydafrika och Ryssland med enorma utsläpp till luft och vatten.  Sen kan man fråga sig om elen har så mycket bättre verkningsgrad än t ex dieselbränsle. Möjligen är elbilen inte fullt så energieffektiv när alla kringsystem, laddningsmotstånd och omvandlingsförluster är inräknade. EPA räknar med en energieffektivitet från kontakt till hjul på 59-61 % – att jämföra med rena bensinbilars 19 % och rena dieselbilars ca 24 %.

Så långt är allt frid och fröjd, men sen tillkommer ca 7 % förluster i elnätet, kupévärme och i vårt klimat prekonditionering av batteriet under kalla dagar – vilket tar mer energi än själva körningen på de korta sträckor som är elbilens bästa gren.

Och sen glömmer vi gärna bort att elen globalt produceras av kol, olja och naturgas till 80 %. Vilket talar emot elbilen, dessvärre.  Och jag tror inte på att Sverige och Norge med ett litet överskott av el kan välja och utveckla en helt egen infrastruktur för elbilar, tvärtemot världen i övrigt. Och EU:s behov av el.  Slutligen detta med kapital för att bygga upp en ny infrastruktur. Kommer det att finnas tillräckligt med kapital i ett finainsiellt moras, som pågår,  och nu när vi går in i en allt djupare recession och en deflation som kommer att hålla oss i en tvångströja under minst 10 – 15 år!?

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

8 Comments on “Elbilen är ett stickspår

 1. Mycket i artikeln äger förstås sin riktighet – verkningsgraden är inte särskilt mycket bättre om man utgår från termisk kraft. Men det är förstås lätt att producera elen med kärnkraft (eller, om man vill slösa lite, med sol- och vind).

  Bilarnas ingående metaller går vidare att återvinna, så det finns inget särskilt problem där. Sällsynta jordartsmetaller kan utvinnas i stora delar av världen, så börjar Kina tjuvhålla på sin produktion så kommer gruvor öppnas i resten av världen. Det har redan börjat hända, förresten.

  Och att få fram kapital till allt detta är inget problem av rang. Kapital är bara siffror på bankkonton och behöver man mer kan man i värsta fall göra mer.

  Elbilens och hybridbilens stora problem är att det finns så gott om billig olja. Den dagen detta ändrar sig så blir elbilar och hybrider attraktivare.

 2. Jag skulle vilja se en fullständig livscykelanalys (EROI) på kärnkraft där man tar med följande som drivs med fossilt idag: gruvdrift, kärnkrafterverkbygge, drift, säkerhet, rivning, deponi, transporter, olyckssannering, etc.

  Jag misstänker att kärnkraft har en EROI som är i klass med solceller (EROI under 5). Det vill säga att kärnkraft är beroende av olja och kol för att bidra till samhället.

 3. Elbilens svaghet är och förblir batteriet. En fulltankad elbil har ungefär lika lång körsträcka kvar som en bensinare där varningslampan för tom tank just har börjat lysa.

  Hybriden har viktiga fördelar jämfört med en ren elbil – längre körsträcka, mindre och billigare batteri, batteriet kan alltid vara åtminstone halvladdat vilket för vissa batterityper ökar livslängden dramatiskt. Dock är ju den primära energikällan fossil så vid bensinbrist hjälper den föga.

  Fast den senaste hypen verkar vara bränsleceller. Och det går säkert bra, om man bara har ett överskott av annan energi att framställa väte med.

 4. Och det var just det ”om man bara har ett överskott av annan energi att framställa väte med.” vilket är synnerligen osannolikt! Måste oxå lägga till en kommentar från David MAcKay där han på sitt tydliga sätt konstaterar att väte som bränsle hittills varit en katastrof. Ur boken Sustainable Energy without the hot Air http://www.withouthotair.com/

 5. Toyota har mycket riktigt valt att inte satsa på rena elbilar. Däremot har Nissan satsat stort på elbilen LEAF som började säljas vintern 2010. Den har hittills sålts i 49 000 exemplar världen över.

  Jag äger själv en sådan bil och efter ett år och 2000 mil är jag mycket nöjd. Mina vanligaste resor består av 42km respektive 130 km på en laddning.

  Jag kommer maximalt 130 km på vintern och 170 km på sommaren och detta täcker alla mina nuvarande körbehov. På vintern använder jag kupévärmen vid behov (c:a 3kW), medan sätesvärmen och rattvärmen som drar c:a 50W är på mest av tiden på vintern.

  Någon omfattande infrastruktur för elbilar ser jag själv inget större behov av, jag har satt upp ett uttag i mitt garage som räcker fint för mig!

  Sveriges överskott av el 2011 enligt Svenska Kraftnät var 7234 GWh. Detta motsvarar laddning av
  7234000000kWh/(0,2kWh/km*20000km)=1.8 miljoner elbilar som kör 20 000 km årligen.
  Idag finns 1758 laddbara elbilar i Sverige.

  Slutligen,
  elbilar kan laddas från rena kraftkällor, saknar lokala utsläpp, är billig i drift och täcker de flestas transportbehov. Och, elen räcker till.

 6. Tråkigt att man har en så begränsad tilltro till utveckling av elbilar. Det behöver inte bara vara det spår vi knappt har börjat på nu utan kan vara så mycket mer.
  Glöm de bilar vi har idag och tänk lite bredare. En del människor kanske klarar sig med en liten city elbil som Renault Twizzy. Andra lösningar är elvägar i kombination med små batterier som laddas där det finns elväg och kör på batteridrift/hybriddrift annars. Detta passar både personbilar, lastbilar och bussar.
  Men glöm inte att tid och resurser är begränsade, vi måste börja nu om vi skall kunna ställa om innan oljan tar slut.

  Har svårt att se någon annan utveckling än eldrift!!

  http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3641816.ece
  http://www.pavag.nu/8/nyheter/artiklar/2011-09-21-snart-kan-vagen-driva-bilarna.html
  http://www.renault-ze.com/sv-se/z.e.-modellprogrammet/twizy/twizy-urban-1478.html&utm_campaign=SWE+-+R+-+ElecCar_Brand&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=SWE+-+R+-+ElecCar_Brand&gclid=CJbnsq6XzbUCFdF4cAodYi4AXA

Comments are closed.