Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

De som överlever kollapsen liknar inte dig – ny bok Dmitry Orlov

Print Friendly, PDF & Email

Historien visar att olika stadier av kollaps inträffar med stor regelbundenhet. Till skillnad från andra djur, har människor en tydlig tendens att skapa komplexa sociala hierarkier som aldrig kan bestå. Det beror på  att kollapsen programmeras in i själva kärnan i dessa komplexa och sociala hierarkier. Och hur motsägelsefullt det kan upplevas så kan de första tre stegen ofta ses som friska inslag i en normal utveckling av samhället. Till exempel skulle en snabb kollaps av nuvarande finansiella / kommersiella / politiska system, (sammanvävd med begreppet oändlig ekonomisk tillväxt på en ändlig planet) välkomnas, eftersom det skulle ge mänskligheten ett nytt ”hyresavtal” på livet genom att lämna till kommande generationer en planet som är mindre än 100 % plundrad och förgiftad av industrin. Det skriver Dmitry Orlov om sin nya bok.  The Five Stages of Collapse: Survivors’ Toolkit.

Denna andra bok, med samma titel som den förgående med en annan undertitel, är baserad på en artikel som Orlov publicerade på sin blogg i februari av 2008, precis när den finansiella kollapsen började samla kraft och blomma ut.

Sedan dess har den publicerade artikeln, från 2008, lästs nästan 100 000 gånger enbart på hans blogg, förutom att den har lagts ut på många andra webbplatser Det fortsatt stora intresset har övertygat Orlov om att skriva en ny bok, som utvecklar innehållet i den första boken. I artikeln från 2008, visar Orlov på en systematisk kollaps och delar upp den i fem skeenden – finansiell, kommersiell, politisk, social och kulturell.

De fem kollapserna kopplas till att den rådande ordningen i samhället upphör, då förtroendet eller tilliten försvinner. Även om varje stadium av kollaps blir synlig och påtaglig och observeras gradvis i samhället, så sker det mentala sammanbrottet ganska snabbt. Det verkar finnas en kulturell och universell sanning, att ingen vill vara den sista dåren som tror på en lögn, utom den som verkligen  är en idiot.

Dmitry Orlov beskriver de fem kollapserna så här:

Steg 1: Ekonomisk kollaps. Tron på ”business as usual” är borta

Steg 2: Kommersiell kollaps. Tron på ”att marknaden ska leverera” är borta

Steg 3: Politisk kollaps. Tron på att ”regeringen kommer att ta hand om dig” är borta..

Steg 4: Social kollaps. Tron på att ”samhället kommer att ta hand om dig” är borta.

Steg 5: Kulturell kollaps. Tron på att ”mänskligheten är god” är borta.

Det finns otaliga böcker som beskriver predikamentet för vår industriella civilisation, i detalj och övertygande, men de förstör effekten och får inte genomslag genom att innehålla  kontrollampor som : ”Om vi ​​inte …” och ”Vi måste …”

Den här boken är inte en av dem!  Här uppmanas läsaren att ta det för givet att kollapsen kommer att inträffa. I stället för att slösa tid på det ”vi måste göra”, beskrivs varje skede av vad kollapsen kommer att innebära och vilka anpassningar och mekanismer som visat sig effektiva för att försöka överleva kollapsens konsekvenser.

I den nya boken finns beskrivningar av varje stadium av kollapsen åtföljs av en fallstudie med detaljer över hur en framgångsrik anpassning till varje skede av kollapsen ser ut. Dmitry Orlov framhåller att han vill undvika missförstånd, och upprepar att den nya boken The Five Stages of Collapse inte är en ”inte Vi . ” -bok eller en ” Vi måste . ” -bok. Om du letar efter en bok som berättar hur man håller nio miljarder människor vid liv koldioxidneutralt, blir du besviken. Dessutom kommer denna bok sannolikt att testa gränserna för din mentala komfortzon, eftersom när du läser den, kommer att upptäcka att människor som har störst chans att överleva kollapsen inte liknar dig, varken socialt eller kulturellt. Du kanske tycker att det är svårt att hitta en gemensam värdegrund, eller att respektera dem, från början. Men titta på dig själv! Det kan hända att du inte har en chans om du förblir den du är, och att du själv skulle göra klokt i att försöka ändra din uppfattning, dina vanor och ditt beteende.

Du kanske till och med kommer att börja ta de första stegen i rätt riktning, och då har denna bok uppnått sitt syfte, avslutar Dmitry Orlov sin presentation av boken.

Boken “The Five Stages of Collapse : Survivors’ Toolkit” kommer att kunna beställas, under tre månader., direkt på Orlows blogg  Den kostar $ 18 USD exkl frakt.

 Här finns ett utdrag av boken “The Five Stages of Collapse : Survivors’ Toolkit

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

2 Comments on “De som överlever kollapsen liknar inte dig – ny bok Dmitry Orlov

Comments are closed.