Energi

F.d. Opec-staten Indonesien pressas att ta bort bränslesubventioner

Print Friendly, PDF & Email

Engelskspråkiga nättidningen Jakarta Globe i Indonesien skriver i sin ledare att landet behöver sänka dess bränslesubventioner, eftersom kostnaden annars blir en alltför tung börda för den Indonesiska staten. Indonesien brukar framhållas som ett av flera exempel på ”export land model”. Export-land modellen innebär att ett oljeexporterande land, vars ekonomi och tillväxt gynnas av det höga oljepriset, ökar sin inhemska oljeförbrukning. När landet i fråga passerar Peak Oil så krymper landets oljeexport snabbt, eftersom exportkapaciteten  ”äts upp” från bägge håll: ökande inhemsk konsumtion samtidigt som landets utvinning sjunker. Indonesien hade sin maximala export i mitten av 70 talet, och deras ”peak oil” inträffade ca 1977-1997 då utvinningen höll sig på en hög platå på ca 1.5 Mfat/dag under ca 20 års tid. Sedan mitten av 1990-talet har utvinningen sakta men säkert sjunkit från ca 1.5 Mfat/dag till ungefär 2/3 av det och trenden pekar fortsatt nedåt. Eftersom landets produktionstopp var så långt utdragen i tiden, så gick exportnedgången inledningsvis långsamt, men nedgången accelererade efter ca 1995 och ca 2005 upphörde landet att vara en nettoexportör av olja, och landet avslutade 2008 sitt medlemskap i OPEC; oljeexportörernas samarbetsorgan. Om Indonesien nu stryper bränslesubventionerna, så lär det bli smärtsamt för Indonesierna som vant sig vid låga energipriser, men samtidigt en lättnad för omvärlden; det är rimligt att förmoda att Indonesien drar ned på sin förbrukning om priserna i landet höjs påtagligt. Indonesien har ca 240 miljoner innevånare, och förbrukar ca 1.4 miljoner fat/dag, varav netto ca 400 000  fat/dag importeras, och trenden är att importsiffran stadigt ökar.

Mats Lindqvist ASPO Sverige

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

5 Comments on “F.d. Opec-staten Indonesien pressas att ta bort bränslesubventioner

 1. Intressant, Mats! Får ser hur indonesierna klarar av denna nya nya inflation som ett högre oljepris innebär för ekonomin. Indonesien kan tjäna som ett bra (oroande) exempel för de övriga oljeproducerande länder som genomgår och kommer genomgå samma utveckling.
  Noterar även att Indonesien trots allt bara konsumerar 1,4 miljoner fat/dag, USA med över 300 miljoner människor förbrukar trots allt 18 miljoner fat/dag…
  mvh
  Johan

 2. Bensin och diesel kostar ungefar en dollar litern i Indonesien vilket ar nagot over sjalvkostnadspriset for raoljan, raffineringen och distributionen. Jakarta Globe pastar att subventionen ar 22 mdr dollar. Jag kan inte se den. Menar man kanske att den obefintliga eller blygsamma skatten ar en subvention? Nagon som kan forklara?

 3. Enligt BBC så är priset ca 0,5$ vilket är långt ifrån själv priset. Dock är det inte all bränsle som har subventioner, utan Dieseln och Ron88(tydligen för matlagning och elverk?). källa wikipedia.

  Html taggar utan förhandsgranskning =P

 4. Jag tittade lite igen pa mytravelcost.org som jag anvande tidigare. De indiska priserna som jag har koll pa just nu anges som 1,27 resp 0,87 dollar for bensin/diesel vilket stammer bra. Motsvarande for Indonesien ar enl mytravelcost 1 resp 1,12 dollar. Naja, vare sig bensin kostar en halv eller en dollar maste aven Indonesien borja anpassa sig till en ny ordning.

Comments are closed.