Ekonomi - Energi - Politik

Irakkriget förhindrade inte peakoil

Print Friendly, PDF & Email

Det är nu 10 år sen koalitionen av länder, som nått maximal produktion av råolja, invaderade Irak. (USA nådde peakoil år 1970, Storbritannien 1999 och Australien 2000). Och det var inte bara ett oljekrig. Det var lika mycket ett oljetoppkrig. President GW Bush Jr och Dick Cheney var tidigt politiskt insyltade i oljeindustrin från tiden i Texas. I sitt berömda tal ”olja-är-inte-fritidskläder” 1998 utpekade Dick Cheney mellanöstern, som den plats där ”priset är lågt”. Det var känt sen länge att Irak hade en stor outnyttjad oljereserv.

Medan Saudiarabien producerade maximalt med olja och var nära sitt max hade Irak, under 20 år, producerat betydligt mindre olja än man skulle han kunnat göra.

Produktionen på 90-talet var dessutom omgärdat av FN:s sanktioner på grund av att Saddam Hussein styrde Irak. Tanken från de oljesugna länderna var att få tillgång till Iraks ”lättproducerade” olja och därmed kunna förflytta den globala oljetoppen ett par år framåt i tiden. Det var upprinnelsen och skälet till Irakkriget. Som förevändning användes beskyllningar om att Irak anrikade uran till kärnvapen. Något som aldrig har kunnat bevisas under de 10 år som USA och dessa allierade huserade i Irak.

Den australiensiska bloggen Crude Oil Peak har publicerat en gedigen genomgång av oljesituationen och oljeretoriken inför Irakkriget och de beslut som låg bakom invasionen för 10 år sedan. I materialet medger den australienska regeringen att skälet till Irakkriget var olja. Och vad blev resultatet av denna oljeinvasion? Blev det någon olja till de invaderande staterna, förutom död lidande och kaos för irakierna.

Sanningen är att krigen 1990 Bush Sr och 2003 Bush Jr, slog ut Iraks oljeproduktion och det tog Irak 10 år att komma tillbaka till de produktionsnivåer av olja som gällde år 1990. Men det finns andra kontraproduktiva inslag, som vi ser torna upp sig kring detta krig. När Iraks produktion gick upp, så gick Irans produktion snabbt ner, på grund av sanktioner, och då till sin andra och sista oljetopp/peakoil.

 

För övrigt skedde trendbrottet i förbrukningen redan år 2005 i USA. Den senaste tidens produktionsuppgång av shalegas och shaleoil inträffade för sent och har inte fått ner priserna och konsumtionskurvan som i stort sett varit oförändrad. Det är vad peakoil/oljetoppen handlar om.

Och vad hände med USA:s oljekonsumtion enligt Dick Cheneys nationella energipolitiska dokument “National Energy Policy” från år 2000?

USA:s oljeproduktion och konsumtion 2000 till 2020
Vi ser mycket tydligt att USA:s oljeförbrukning inte fortsatt växa efter år 2001 som man planerade. Se Figure 2.

Enligt Hans Blix, Generalsekreterare för Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1981-1997, blev Irak ingen demokrati heller, utan en anarki. Och önskan om en pålitlig allierad till USA blev istället en bundsförvant till Iran. Men det blev i all fall en dyr slatt olja!

Minst 100 000 liv gick förlorade i kriget, men produktionen år 2012 från de båda länderna tillsammans, var inte ens 200 kb/d högre än under år 2000. Så mycket vara kriget värt!
Irakkriget och dess efterverkningar kunde alltså inte stoppa en inledning på peakoil år 2005.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Irakkriget förhindrade inte peakoil

  1. När jag var dräng i USA,1970, så kördes reklamen i TV ständigt…
    ”This country runs of oil” …
    Med en ödesmättad basröst.
    Klart att det blev som det blev….

Comments are closed.